Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Академвидав м.Київ

Книги цього видавництва

Інформатика та комп'ютерна техніка. Навч. пос. 4-те вид.

Інформатика та комп'ютерна техніка. Навч. пос. 4-те вид.

464 с., 130х200, Тверда обкл.

Інформаційні технології, що обумовлюють процеси в усіх С<4 людської діяльності, потребують фахівців із високим рівнем ІІ маційної компетенції, на формування якої зорієнтований пропої ний навчальний посібник. У ньому представлено апаратні та грамні засоби сучасних персональних комп'ютерів, принципи рс в середовищі Windows ХР, програму «Проводник»; описано з сування прикладних програм Microsoft ...

69,75 грн. До кошику або Відкласти
Основи психології і педагогіки. Навч. посібник. 3-тє вид.

Основи психології і педагогіки. Навч. посібник. 3-тє вид.

528  с., 130х200, Тверда  обкл.

Навчальний посібник побудовано відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням та ділової української мови. У ньому розглянуто особливості культури ділового мовлення, орфоепічні, акцентуаційні, словотвірні, лексикологічні, морфологічні норми у професійному мовленні, фахову термінологію, мовний етикет у діловому спілкуванні, а також теоретичні питання сучасної орфографії, пунктуації і документознавства. Вміщені ...

87,00 грн. До кошику або Відкласти
Основи педагогічної ергономіки: навч. посіб.

Основи педагогічної ергономіки: навч. посіб.

192  с., 130х200, Тверда  обкл.

Навчальний процес спричинює великий тиск на організм і психічну сферу дитини. За неправильного організування навчального середовища та навчальної діяльності такі навантаження утруднюють її розвиток і шкодять здоров'ю. Запобігти цьому допомагають знання і дотримання вимог педагогічної ергономіки, яка досліджує різноманітні аспекти гармонізації взаємовпливів довкілля і людини в навчально-виховному процесі. На висвітленні ...

68,00 грн. До кошику або Відкласти
Диференціальна психологія

Диференціальна психологія

432  с., 130х200, Тверда  обкл.

Люди різняться не тільки статевою, соціокультурною н ністю, зовнішніми ознаками. Неоднаково проявляються в властивості нервової системи, характери, здібності, інті творчий потенціал, воля, психомоторні і пізнавальні стш зумовлює відмінності у саморозкритті, самоствердженні, я вих сценаріях. Ці та багато інших питань є предметом ди(] ціальної психології, вивчення якої дає цілісне уявлення прі ...

77,00 грн. До кошику або Відкласти
Психологія управління. Посібник.

Психологія управління. Посібник.

568  с., 130х200, Тверда  обкл.

Сутність сучасного управління полягає у спрямуванні ділового, творчого, лідерського потенціалу людей на досягнення спільних цілей. Однією із найважливіших передумов цього є психологічні знання про специфіку, закономірності індивідуальної і групової життєдіяльності, впливу на неї. Цією теоретичною і прикладною проблематикою займається психологія управління, що продукує знання про психологічні основи, соціально-психологічну, соціо-культурну, етнопсихологічну ...

87,00 грн. До кошику або Відкласти
Релігієзнавство. Підручник. 3-тє вид

Релігієзнавство. Підручник. 3-тє вид

464 с., 130х200, Тверда обкл.

Підручник містить відомості щодо структури, приї тодології релігієзнавства, його взаємодії з іншими галу нітарних знань. Із використанням загальноприйнята} знавчій науці підходів висвітлено походження, сутність релігії як феномену людського буття, подано класифікаю них систем, розкрито особливості ранніх політеїстични: національних, світових релігій, неорелігій, релігійних з лярного змісту та їх роль в духовному ...

92,00 грн. До кошику або Відкласти
Математика. Тести 5-12 кл 2-ге вид.

Математика. Тести 5-12 кл 2-ге вид.

320 с., 145х215, Тверда обкл.

Схвалено Комісією з математики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України для використання у навчально-виховному процесі (Лист № 1.4/18—2519 від 21.11.2007 р.) Тестові завдання посібника розроблено відповідно до чинних нормативних документів: навчальної програми з математики для 5—12 класів загальноосвітніх навчальних закладів, програми вступних випробувань до вищих навчальних ...

68,00 грн. До кошику або Відкласти
Педагогіка вищої школи: навч. посіб. 2-ге вид.

Педагогіка вищої школи: навч. посіб. 2-ге вид.

456  с., 130х200, Тверда  обкл.

Незмінні у вищій школі здебільшого будівлі, а всі змістово-структурні, організаційні аспекти постійно розвиваються. Передумовою їх повноцінного осягнення є пізнання розкритих у навчальному посібнику загальних засад педагогіки вищої школи, сутності, змісту і завдань, форм і засобів організування навчання студентів, сучасних навчальних технологій. Допоможе він і глибше пізнати, зрозуміти студента як об'єкта ...

79,00 грн. До кошику або Відкласти
Дитяча психологія: підручник. 2-ге вид. (Альма-матер)

Дитяча психологія: підручник. 2-ге вид. (Альма-матер)

400  с., 130х200, Тверда  обкл.

Психічний розвиток у дошкільному віці значною мірою проектує майбутнє людини. Ця закономірність актуалізує теоретичну і прикладну інформацію підручника, в якому розкрито сутність, основні засади, методи дитячої психології та її значення в діяльності вихователя дошкільного закладу, а також висвітлено основні психічні процеси, які зумовлюють життєдіяльність дошкільника, становлення особистості, вікові новоутворення, кризи ...

128,00 грн. До кошику або Відкласти
Історія української літератури: ХХ - поч. ХХІ ст. у 3-х томах. Том 1.: навч. пос.

Історія української літератури: ХХ - поч. ХХІ ст. у 3-х томах. Том 1.: навч. пос.

592  с., 145х215, Тверда  обкл.

Зарубіжна література, допомагаючи дітям збагнути багатоманіття світу і людських доль, виводить їх на шлях порівняльного пізнання і саморозвитку. Якісне її викладання у школі під силу педагогові, який уміло поєднує у своїй діяльності знання світу дитини і надбань, витворених письменниками різних народів. Студент, який опановує цю дисципліну і готує себе до ...

104,65 грн. До кошику або Відкласти
Чорне яблуко: роман про Архипа Тесленка (Автографи часу)

Чорне яблуко: роман про Архипа Тесленка (Автографи часу)

192 с., 130х200, Тверда обкл.

Роман Степана Процюка «Чорне яблуко» — драматична і зворушлива історія платонічного кохання Архипа Тесленка у складній панорамі його короткого ...

48,85 грн. До кошику або Відкласти
Тяжіння Святої Землі: Українська паломницька проза: монографія (Монограф)

Тяжіння Святої Землі: Українська паломницька проза: монографія (Монограф)

208 с., 145х215, Тверда обкл.

Паломницький жанр активно розвивався у давньому вітчизняному письменстві впродовж семи (XII—XVIII) століть. Типологічно він об'єднав самобутні описи подорожей до Єрусалима (Святої Землі), його місцевостей і святинь, цінні для християнської душі і цікаві для кожної допитливої людини. Різноманітні аспекти цієї проблеми — історична зумовленість паломництва, найвидатніші паломники та їх твори, зміст ...

69,75 грн. До кошику або Відкласти
Самотній геній: Олесь Ульяненко: літературний портрет

Самотній геній: Олесь Ульяненко: літературний портрет

288  с., 120х165, Тверда  обкл.

Дивно склалося в нього: жив неприкаяним схимником. Був відкритим і категоричним у стосунках. Вважав себе містичним письменником. Стверджував, що його твори допомагають людині випалити звіра в собі. І був нещадно критикований за її «очорнення». Мав визнання не тільки «літературної богеми», а пішов нерозпізнаним. Загадковість Олеся Ульяненка стає зрозумілішою завдяки дослідженню ...

69,75 грн. До кошику або Відкласти
Менеджмент. Навч. пос. для сам. роботи студента. (САМ)

Менеджмент. Навч. пос. для сам. роботи студента. (САМ)

296 с., 130х200, Тверда обкл.

Навчальний посібник адресований студентам, які прагнуть якомога детальніше, глибше, системніше опанувати теоретичні основи менеджменту, самостійно осмислити проблемні питання науки і практики управління. У рубриці «Коротко про основне» лаконічно розкрито ключові положення кожної теми; у рубриці «До джерел» — з принципово важливими фрагментами фундаментальних праць, присвячених менеджменту. Спонукає до роздумів інформація ...

79,00 грн. До кошику або Відкласти
Рожева мрія: казки і вірші

Рожева мрія: казки і вірші

64  с., 170х240, Тверда  обкл.

116,25 грн. До кошику або Відкласти
Буття літературного твору. Аналітичне та інтерпретаційне моделювання (Монограф)

Буття літературного твору. Аналітичне та інтерпретаційне моделювання (Монограф)

432 с., 145х215, Тверда обкл.

Феномен літературного твору є вагомим чинником культурогенезу, що відображає єдність людини та світу. Теоретико-методологічне обґрунтування принципів пізнання літературного твору в запропонованій монографії спирається на загальнонауковий метод моделювання. Літературознавче моделювання розглядається як необхідний складник буття літературного твору. Побудова аналітичної моделі художнього тексту та інтерпретаційної моделі літературного твору постає як така, що ...

93,00 грн. До кошику або Відкласти
Реактивність літератури.

Реактивність літератури.

192  с., 145х215, Тверда  обкл.

Побачити у творі літератури оголений нерв дійсності, а не лише круту екзотику або приємну розвагу, пережити в тексті біль, сором, розпач, екзистенційну пустку і все-таки — надію... Пережити в драматичному минулому, яке і тепер необхідно по-новому розуміти, і в сьогоденні, яке шокує, вчить і не стає уроком. Перетерпіти все те ...

116,25 грн. До кошику або Відкласти
Дошкільна педагогіка: підручник. 3-тє вид.

Дошкільна педагогіка: підручник. 3-тє вид.

448  с., 145х215, Тверда  обкл.

Ключові особливості підручника — системний погляд на проблематику становлення індивідуальності дитини в сім'ї та дошкільних закладах; висвітлення перевірених часом та інноваційних надбань дошкільної педагогіки у фізичному, розумовому, моральному, трудовому й естетичному вихованні дошкільників. Адресований студентам вищих навчальних ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Основи антропогенезу: підручник (Альма-матер)

Основи антропогенезу: підручник (Альма-матер)

144  с., 145х215, Тверда  обкл.

Антропогенез як науковий підрозділ антропології вивчає походження та еволюцію людини. Сучасні антропологічні дослідження, молекулярно-генетичне розшифрування геному людини переконують, що антропогенез не був лінійним та односпрямованим, а мав розгалужений характер із численними паралелізмами, тупиковими лініями й мозаїчним розподілом ознак. Доведено, що неандертальці є не предками людини, а спорідненим видом із спільним ...

81,40 грн. До кошику або Відкласти
Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія: навч. посіб.

Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія: навч. посіб.

248 с., 130х200, Тверда обкл.

Граматика є найскладнішим аспектом сучасної української мови. Засвоїти її допоможе пропонований навчальний посібник, теоретичний матеріал у якому структурований за розділами «Морфеміка», «Словотвір», «Морфологія». Він містить також різноманітні види вправ для аудиторного і самостійного виконання, запитання й завдання для самопідготовки, блоки модульного контролю знань. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, ...

99,00 грн. До кошику або Відкласти
Теорія літератури. Навч. посіб.

Теорія літератури. Навч. посіб.

328  с., 130х200, Тверда  обкл.

Теорія літератури як філософія художньої словесності задає системне бачення джерел, природи й естетичної сутності літератури, її місця в системі естетичних явищ, специфіки родових і видових форм твору і тексту, особливостей самовираження автора. Завдяки цьому набуває цілісності розуміння її історичного розвитку і сучасних тенденцій. Усе це становить концептуальну основу пропонованого навчального ...

99,00 грн. До кошику або Відкласти
Культура і релігія. Навч. пос.

Культура і релігія. Навч. пос.

192 с., 130х200, Тверда обкл.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Економічний ризик

Економічний ризик

464  с., 130х200, Тверда  обкл.

У посібнику системно розглянуто сутність ризикології як особливості і різні види економічних ризиків, проаналізовано ї на розвиток підприємств, фірм, компаній та економіки загалом,; нено світовий і вітчизняний досвід оцінювання і оптимізації { Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть вміщені у по тести, індивідуальні завдання, розрахункові роботи. Для студентів вищих навчальних закладів, які ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Основні засади видавничого бізнесу: навч пос

Основні засади видавничого бізнесу: навч пос

136  с., 130х200, М'яка  обкл.

Момент істини у видавничій справі пов'язаний із вибором чи ігноруванням споживачами видавничого продукту. А книжковий прилавок є полем випробувань фахової спроможності видавця, його здатності мислити категоріями ринку. Один із кроків до опанування такої ділової культури пов'язаний із заглибленням у проблематику видавничого бізнесу, осмислення основних засад якого викладено у пропонованому виданні. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Організація і проведення туристсько-краєзнавчих

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих

248 с., 130х200, Тверда обкл.

Туристсько-краєзнавчі подорожі відновлюють і розвивають сили, волю людини, збагачують її знання про себе, свій край і світ. При їх підготовці однаково відповідально продумують маршрут, програму, організаційне забезпечення, дбають про спорядження, фізичну, технічну, психологічну придатність, мотивацію учасників. Адресований студентам факультетів фізичного виховання і туризму вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто організовує ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Гендерна психологія: Навч. пос.

Гендерна психологія: Навч. пос.

248  с., 130х200, Тверда  обкл.

У пропонованому навчальному посібнику, крім загальнотеоретичних, методологічних питань, розкрито соціально-психологічні основи тендерної ідентичності, тендерної соціалізації, тендерних відмінностей, вплив тендерних стереотипів на розвиток особистості, соціально-психологічну феноменологію тендерних ролей. Адресований студентам вищих навчальних закладів.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Соціальна педагогіка: навч. посіб.

Соціальна педагогіка: навч. посіб.

312  с., 130х200, Тверда  обкл.

Людина вростає в соціум і утверджується в ньому завдяки осягненню себе як особистості, розвитку навичок індивідуальної та групової взаємодії, цілеспрямованому вихованню. Теоретичні засади соціального виховання, його методологію, ефективні практики, роль у цьому процесі соціальних інститутів досліджує соціальна педагогіка. Здобуті завдяки її вивченню знання є підґрунтям формування майбутніх фахівців соціальної сфери. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
товари 1 - 30 з 82 Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність