Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Юрінком Інтер м.Київ

Книги цього видавництва

Правознавство: підручник

Правознавство: підручник

632  с., 145х215, Тверда  обкл.

У підручнику висвітлено історію виникнення держави і права, розкрито поняття держави, права, правореалізації, розглянуто засади основних галузей права, а такой системи судових, правоохоронних та правозахисних органів України, основи юридичної деонтології. Підручник розрахований на учнів профільних (правових) класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та інших навчальних закладів; на студентів, які вивчають право ...

231,00 грн. До кошику або Відкласти
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України 2018р. (Новий!!!)

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України 2018р. (Новий!!!)

1 104  с., 170х240, Тверда  обкл.

У книзі докладно прокоментовано Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III з посиланнями більше ніж на тисячу нормативно-гіравових актів. Крім того, до кожного розділу подано перелік основних наукових джерел. Видання буде корисним не тільки співробітникам системи органів внутрішніх справ, викладачам і слухачам навчальних закладів МВС України, а ...

780,00 грн. До кошику або Відкласти
Кодекс України про адмін правопоруш Провадження у справах про адмін правопор 2014

Кодекс України про адмін правопоруш Провадження у справах про адмін правопор 2014

432  с., 145х215, М'яка  обкл.

У збірнику наведено Кодекс України про адміністративні правопорушення (зі змінами, що набувають чинності з 1 січня 2014 р.). Текст Кодексу надано з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. У другій частині розглянуті питання провадження у справах про адміністративні правопорушення. Цей збірник становитиме інтерес як для працівників правоохоронних органів, посадових осіб органів ...

68,20 грн. До кошику або Відкласти

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Аграрне право України. Підручник 2010 р.

Аграрне право України. Підручник 2010 р.

608  с., 130х200, Тверда  обкл.

У підручнику висвітлено нормативний навчальний курс «Аграрне право» для ОКР «бакалавр» юридичних спеціальностей. Розділи підручника виокремлено у Загальну, Особливу та Спеціальну частини, структуровані за кредитно-модульною системою. Авторами зроблено спробу викласти якнайбільший обсяг тем з метою охоплення всіх особливостей правового регулювання сучасних аграрних відносин та їх проблематики. Підручник буде корисним широкому ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Компетенція місцевих органів виконавчої влади,регіональних і міських  органів місцевого самоврядування у сфері самоврядування

Компетенція місцевих органів виконавчої влади,регіональних і міських органів місцевого самоврядування у сфері самоврядування

320  с., 130х200, М'яка  обкл.

У книзі систематизовано положення окремих нормативних актів України, які визначають компетенцію місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів місцевого самоврядування у сфері господарювання. Систематизацію нормативного матеріалу здійснено за критерієм сфери реалізації зазначеними органами господарської компетенції. Для працівників органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади, науковців, керівників підприємств, викладачів, аспірантів ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Податкове право. Навч. посіб. 2010р.

Податкове право. Навч. посіб. 2010р.

359  с., 130х200, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику відповідно до програми курсу висвітлено основні положення податкового права як навчальної дисципліни. Розкрито зміст таких категорій як податок, збір, податкова система. Визначено місце податкового права в системі права, розглянуто особливості правового регулювання окремих видів податків та інших обов'язкових платежів. Для студентів юридичних та економічних факультетів, аспірантів, а ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Житлове право України 2008р.

Житлове право України 2008р.

528  с., 130х200, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику на основі житлового законодавства викладаються систематизовані знання у житловій сфері, необхідні для вивчення дисципліни «Житлове право України». Провадиться порівняльний аналіз чинних правових норм, пояснюється їх сутність і можливості практичного застосування. Узагальнено значний обсяг нормативно-правових актів і досвід їх застосування, проаналізована наукова література з найважливіших проблем житлового права. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Правова енциклопедія школяра

Правова енциклопедія школяра

440 с., Тверда обкл.

У книзі даються визначення і тлумачення основних правових, історичних термінів та понять, які найчастіше вживаються у навчальній, на-уково-популярній літературі з юридичної проблематики. Пояснення до кожного терміна наводяться з урахуванням основних положень законодавства, соціально-економічних та політичних змін у суспільстві. Стане у пригоді школярам і вчителям навчальних закладів системи загальної освіти, учням ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Фінансова енциклопедія

Фінансова енциклопедія

472 с., Тверда обкл.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Науково-практ комент Кодексу адмін.судочинства 2012

Науково-практ комент Кодексу адмін.судочинства 2012

720  с., 170х240, Тверда  обкл.

У Коментарі на основі наукового аналізу адміністративного права і процесу та узагальнення судової практики наводиться постатейне тлумачення чинного Кодексу адміністративного судочинства України, а також інших актів законодавства. У 2-му виданні враховані зміни, внесені до положення нових актів законодавства. Видання розраховане на суддів, працівників апаратів судів, прокуратури, інших правоохоронних органів, адвокатів, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Науково-практ комент Кодексу України про надра 2012р.

Науково-практ комент Кодексу України про надра 2012р.

328  с., 145х215, Тверда  обкл.

Постатейний коментар Кодексу України про надра зі змінами та доповненнями, внесеними після його прийняття, підготовлено з урахуванням останніх змін у гірничому та суміжних з ним галузях законодавства, зокрема земельному, водному, законодавстві про континентальний шельф, виключну (морську) економічну зону та ряді інших (станом на 15 жовтня 2012 р.). Видання розраховане на ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Актуальні проблеми господарського права: навч пос 2013

Актуальні проблеми господарського права: навч пос 2013

528  с., 145х215, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти загальної частини курсу «Актуальні проблеми господарського права». Висвітлено основні концепції господарсько-правової науки та тенденції розвитку господарсько-правових досліджень в Україні. Розрахований на викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів та вищих навчальних закладів, а також юристів, яких цікавлять проблеми господарського права.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Дозвільна система у сфері господ діяльності: наук-практ ком Закону Укр Про дозвільну систему у сфері госп ді-ті 2012

Дозвільна система у сфері господ діяльності: наук-практ ком Закону Укр Про дозвільну систему у сфері госп ді-ті 2012

312  с., 145х215, М'яка  обкл.

У виданні вміщено коментар до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», в якому на основі аналізу норм чинного господарського, цивільного, конституційного, адміністративного, трудового законодавства з використанням рекомендаційних роз'яснень уповноважених органів державної влади надається тлумачення базових норм законодавства про дозвільну систему у сфері господарювання. У збірнику також наводяться ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Науково-практ комент Господарського Кодексу. 2012р.

Науково-практ комент Господарського Кодексу. 2012р.

770  с., 170х240, Тверда  обкл.

У третьому виданні науково-практичного коментарю, авторами якого є провідні вчені-юристи, враховано не лише новели Господарського кодексу України, а й нові нормативно-правові акти та численні зміни в поточному законодавстві, спрямовані на вдосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері господарювання. Для працівників народного господарства, юрисконсультів, суддів, прокурорів, адвокатів, дослідників та викладачів права, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Курс адміністративного права України: підручник 2012

Курс адміністративного права України: підручник 2012

808  с., 145х215, Тверда  обкл.

У підручнику висвітлено актуальні питання курсу адміністративного права. Вивчається складний комплекс теоретичних положень, правових інститутів і нормативного матеріалу щодо регламентації відносин адміністративних зобов'язань у виконавчо-розпорядчій діяльності публічної адміністрації. Матеріали підручника підготовлені з урахуванням змін, що відбулися за останні роки в нашій державі. Адміністративне право розглядається як галузь, що регулює діяльність ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Діловий щоденник правника 2013

Діловий щоденник правника 2013

384  с., 145х215, Тверда  обкл.

У виданні наведено змістовний перелік адрес, телефонів судових, правоохоронних та правозахисних органів, органів виконавчої влади України. Надано відомості про правові засади справляння судового збору. Наведено Закони України «Про судовий збір», «Про доступ до публічної інформації». Міститься корисна інформація: каталог сайтів, відомості про українські свята, передплатні видання, телефонні коди міст України. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Історія держави і права зарубіжних країн Навч пос 2-е вид 2013

Історія держави і права зарубіжних країн Навч пос 2-е вид 2013

448  с., 145х215, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику відповідно до програми навчального курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» і з урахуванням останніх досягнень істо-рико-правової науки висвітлюється історія виникнення, розвитку і функціонування державно-правових систем Стародавнього Світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часів. Детально аналізується зміст державно-правових процесів, розкриваються як загальні закономірності державно-правового розвитку зарубіжних країн, так ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Податковий кодекс України 2012

Податковий кодекс України 2012

608  с., 130х200, Тверда  обкл.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Адміністративне право України. Академічний курс. Підручник. 2011р.

Адміністративне право України. Академічний курс. Підручник. 2011р.

576  с., 145х215, Тверда  обкл.

У підручнику подано у систематизованому вигляді матеріал з навчальної дисципліни «Адміністративне право України». Розділи підручника виокремлено у Загальну та Особливу частини і структуровано за кредитно-модульною системою: подано теоретичний матеріал, завдання, практикуми, наведено літературу. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів, які цікавляться питаннями адміністративного права.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Навч. пос. 2011р.

Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Навч. пос. 2011р.

624  с., 145х230, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику досліджується інститут відшкодування шкоди в законодавчому, науковому, практичному аспектах. Включено окрему оглядову теоретичну частину з найважливіших питань відшкодування шкоди. Посібник містить методичні вказівки, теоретичні положення до кожної теми, підбірку судової практики, перелік літератури. Здійснюється порівняльний аналіз чинних правових норм, роз'яснюється їх сутність і можливості практичного застосування. Узагальнено ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Історія держави та права України. Навч. пос. 2016 р.

Історія держави та права України. Навч. пос. 2016 р.

568  с., 145х200, Тверда  обкл.

Посібник підготовлений на основі багаторічного досвіду викладання автором навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах і з урахуванням кредитно-модульної системи навчання. Його метою є не нав'язування читачеві власних оцінок державно-правових явищ, які мали місце протягом багатовікової історії нашої країни, а спонукання його до творчого мислення, самостійних роздумів та суджень, власних оцінок ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Забезпечення права на доступ до публічної інформації у сфері оподаткування: Законодавство. Судова практика 2013

Забезпечення права на доступ до публічної інформації у сфері оподаткування: Законодавство. Судова практика 2013

248  с., 145х215, М'яка  обкл.

Верховною Радою України 13 січня 2011 року прийнято Закон України «Про доступ до публічної інформації», який набрав чинності 10 травня 2011 року. У збірнику наводяться нормативно-правові акти, які визначають порядок доступу до публічної інформації у сфері оподаткування. Наводиться судова практика. Видання розраховано на державних службовців, службовців місцевого самоврядування, судців, журналістів, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
товари 1 - 30 з 86 Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність