Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Кондор, Ліра-К,Олді-плюс м. Київ

Книги цього видавництва

Технологія приготуванн їжі. Навч пос.

Технологія приготуванн їжі. Навч пос.

504  с., 145х200, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику описані різні способи і прийоми кулінар робки продуктів, приготування напівфабрикатів, страв та кулінарних і відповідно до наукових досягнень раціонального і дієтичного харчуваї Посібник рекомендований для студентів технологічних відділень н них закладів І-ІІ рівнів акредитації, а також працівників підприємств вання. Може бути корисним при домашньому приготуванні ...

380,00 грн. До кошику або Відкласти
Meta Trader 4: учимся зарабатывать на Forex

Meta Trader 4: учимся зарабатывать на Forex

148  с., 170х240, Тверда  обкл.

54,25 грн. До кошику або Відкласти
Стандартизація продукції та послуг: навч. посіб. для вузів.

Стандартизація продукції та послуг: навч. посіб. для вузів.

226  с., 145х200, Тверда  обкл.

У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи зі стандартизації продукції та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіто і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі стандартизації та сертифікації продукції та послуг всіх навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Посібник представляє практичний інтерес для студентів, ...

75,55 грн. До кошику або Відкласти
Менеджмент: підручник. 2-ге вид.

Менеджмент: підручник. 2-ге вид.

758  с., 145х200, Тверда  обкл.

Підручник детально розкриває зміст навчальної програми нормативної професійно орієнтованої дисципліни «Менеджмент» та «Основи менеджменту». Він знайомить читача з головними концепціями менеджменту, розкриває зміст усіх компонентів управлінської діяльності, пояснює проблеми психології менеджменту. Видання узагальнює матеріали щодо впровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес при вивченні менеджменту. В підручнику представлено усі необхідні матеріали ...

168,55 грн. До кошику або Відкласти
Практикум з української мови за професійним спрямуванням: навч. посіб.

Практикум з української мови за професійним спрямуванням: навч. посіб.

296  с., 170х240, Тверда  обкл.

Метою навчального посібника є вдосконалення, систематизація, поглиблення у студентів, курсантів, слухачів знань, умінь і навичок володіння усним і писемним фаховим мовленням, підвищення рівня мовної підготовки у професійній сфері. Посібник містить різноманітні цікаві тексти фахового змісту й науково-етичного спрямування. Вправи подані в комплексі орфоепічного, лексичного, орфографічного, морфологічного, синтаксичного і пунктуаційного та ...

98,80 грн. До кошику або Відкласти
Психологія впливу. Навч. посіб.

Психологія впливу. Навч. посіб.

158  с., 170х240, М'яка  обкл.

Навчальний посібник складається з планів семінарських занять, методичних вказівок до роботи з текстом навчального матеріалу, оптимально відібраного тексту у вигляді тез і у відповідності до планів семінарських занять, змісту контрольних питань та навчальних завдань до самостійної роботи студентів, повідомлень і рефератів, навчальних тестових завдань, рекомендованої літератури, загального переліку контрольних питань ...

65,10 грн. До кошику або Відкласти
Комп'ютерна графіка: Навч. посібник для студентів ВНЗ

Комп'ютерна графіка: Навч. посібник для студентів ВНЗ

584 с., 145х215, Тверда обкл.

Розглянуто математичні основи, апаратне та програмне забезпечення, провідні технології та практичні застосування комп'ютерної графіки; рекомендовано навчальний практикум. Навчальний посібник призначений для студентів, слухачів ФППК та викладачів вищих навчальних закладів. Може бути використаний для факультативного та самостійного підготування учнів середніх навчальних закладів.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Фінансовий облік. Підручник

Фінансовий облік. Підручник

551  с., 145х200, Тверда  обкл.

Підручник підготовлено відповідно до типової освітньо-професійної програми курсів «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік II» з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік і аудит». Його структура відповідає типовій програмі та діючому Плану рахунків бухгалтерського обліку, де окремими розділами визначаються загальні принципи бухгалтерського обліку, облік активів, капіталу та зобов'язань. Розкриваються господарські процеси ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Культорологія: Навч. посіб

Культорологія: Навч. посіб

351 с., Тверда обкл.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Управління персоналом. Навч. пос.

Управління персоналом. Навч. пос.

310  с., 170х240, Тверда  обкл.

Комплексно висвітлено відповідно до нормативної програми дисципліни «Управління персоналом» широке коло питань: стратегії та політики, ресурсного забезпечення, планування, управління процесами руху кадрів, регулювання трудової діяльності, управління робочим часом працівників, мотивації і стимулювання їх праці, а також ефективності управління персоналом. Запропоновані запитання і тести до кожної теми у навчальному посібнику дозволяють ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Матеріалознавство. (для архітекторів та дизайнерів) Підручник

Матеріалознавство. (для архітекторів та дизайнерів) Підручник

592  с., 170х240, Тверда  обкл.

У підручнику представлені основні положення сучасного матеріалознавства, що базуються на принципах композиційної побудови будівельних матеріалів. Розглянуто втілення будівельних матеріалів в архітектурні рішення минулого, а також вплив матеріалів та нових технологій на архітектуру майбутнього. Наведено основні види будівельних матеріалів і виробів, їх склад, структуру, властивості, особливості отримання та застосування в екстер'єрі ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Менеджмент і маркетинг туризму. Навч. пос.

Менеджмент і маркетинг туризму. Навч. пос.

364  с., 145х215, Тверда  обкл.

У посібнику розглядається сучасна теорія і практика менеджменту і маркетингу туризму, доповнюючи небагаточисельні навчальні видання в Україні за даною тематикою. Зроблена спроба у стислій формі одночасно висвітлити основні питання менеджменту і маркетингу в туристичній діяльності. Посібник складається зі вступу, двох частин, і списку літературних джерел з менеджменту і маркетингу в ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Організація праці менеджера. Навч. пос.

Організація праці менеджера. Навч. пос.

414  с., 145х200, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику висвітлюються наукові основи визначення якостей менеджера, сучасні принципи, методи його роботи, розкриваються функції, принципи, методи і стиль керівництва персоналом. Особлива увага приділяється змістовній роботі менеджера: інформаційному та докумсптаційному забезпеченню організацій, прийняттю і реалізації управлінських рішень, особливостям роботи з підлеглими. З урахуванням сучасного досвіду розглядаються принципи управління і ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Товарознавство. Продовольчі товари. Навч. пос.

Товарознавство. Продовольчі товари. Навч. пос.

730  с., 170х240, Тверда  обкл.

Навчальний посібник є курсом з товарознавства усіх груп продовольчих товарів. В ньому наведено відомості про класифікацію різних товарних груп, основи виробництва, асортимент і умови зберігання. Також подано питання для контролю знань, тести та ситуації до ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Основи охорони праці: Підручник

Основи охорони праці: Підручник

240 с., 130х200, Тверда обкл.

Мета цього підручника — допомогти студентам у підготовці до практичних занять, заліків, екзаменів, при написанні рефератів відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих закладів освіти, затвердженої Міністерством освіти України 31 липня 1997 р. Для студентів вищих навчальних закладів, працівників служб охорони праці підприємств, організацій та установ.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Нарисна геометрія. Підручник

Нарисна геометрія. Підручник

440  с., 170х240, Тверда  обкл.

У підручнику розглядається: розділ І - „Паралельність і перпендикулярність"; розділ II - Методи перетворення ортогональних проекцій"; розділ III -„Поверхні", викладених у п'ятнадцяти темах. Матеріал підручника викладений в розширеному обсязі й охоплює інформацію по утворенню проекцій, виконанню проекцій точок, прямих, площин, поверхонь та їх взаємного розташування, - як елементів-визначників технічного виробу. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Українсько-перський словник. 20 тис. слів

Українсько-перський словник. 20 тис. слів

378  с., 145х215, Тверда  обкл.

Словник містить понад 20 000 слів і виразів, уживаних у популярній літературі, пресі, побуті. З його допомогою можна перекладати тексти середньої складності побутового або публіцистичного характеру з української мови на перську. Крім загальномовної лексики, у словнику наявна науково-технічна лексика, а також лексика з філософії, суспільних наук, мистецтв, юриспруденції, ділової мови ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Історія української культури

Історія української культури

164  с., 205х260, Тверда  обкл.

Посібник призначений для людей, що самостійно займаються фізичною культурою і спортом. У ньому розкрито значення різноманітних форм індивідуальних і самостійних занять фізичними вправами, завдання, які вони вирішують по фізичному вихованню, пропонуються методики індивідуальних побутових програм забезпечення дієздатності не тільки в період навчання у навчальному закладі, а і в різні вікові ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Менеджмент персоналу:навч.посібник

Менеджмент персоналу:навч.посібник

338  с., 130х184, Тверда  обкл.

Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову. Викладений матеріал допоможе студентам детальніше з'ясувати особливості сучасного процесу управління персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволять проконтролювати ступінь ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Історія України (сер ХІІІ- сер.ХVІІ ст.)

Історія України (сер ХІІІ- сер.ХVІІ ст.)

284 с., 130х200, Тверда обкл.

Автор, спираючись на сучасні наукові розробки вітчизняної та зарубіжної історіографії, висвітлює події української історії від часів монгольської навали до середини XVII ст. У посібнику розглянуто різні аспекти і точки зору на соціальні та економічні відносини в тогочасному суспільстві, церковні та політичні питання, висвітлені ключові проблеми історії України XIII - XVII ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Естетика: Навчальний посібник

Естетика: Навчальний посібник

334  с., 130х200, Тверда  обкл.

У посібнику висвітлюються історія світової естетичної думки та особливості її стану на українському і російському ґрунті, формуються зміст предмета, цілі, завдання та функції естетики як науки. Характеризуються вихідні категорії естетики, специфіка структури естетичної діяльності, особливості естетичної свідомості тощо... Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Оподаткування суб'эктів підприємництва. Навч. пос.

Оподаткування суб'эктів підприємництва. Навч. пос.

424  с., 145х200, Тверда  обкл.

Навчальний посібник охоплює методичні та практичні основи оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, особливості справляння податків і зборів юридичними та фізичними особами, систему контролю за повнотою та своєчасністю сплати податків та зборів, умови подання податкової звітності до контролюючих органів тощо. Також в посібнику наведений перелік питань для самоперевірки, подані практичні та тестові ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Конституційне право України. Підручник. 2012р.

Конституційне право України. Підручник. 2012р.

576  с., 145х200, Тверда  обкл.

У підручнику висвітлюються основні положення навчальної дисципліни «Конституційне право України», зокрема питання теорії конституціоналізму та конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу людини, форм безпосереднього народовладдя, конституційних основ організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України і правової охорони Основного Закону. Враховані новели конституційного законодавства, пов'язані з ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Професійна педагогіка. Навч. пос.

Професійна педагогіка. Навч. пос.

336  с., 145х200, Тверда  обкл.

Навчальний посібник висвітлює теоретичні, методичні й методологічні основи професійної педагогіки. У посібнику розкриваються основні проблеми сучасної неперервної професійної освіти (професійно-технічної, вищої та додаткової): тенденції розвитку, зміст, технології навчання, методи формування системного професійного мислення, підготовка висококваліфікованого фахівця XXI ст. і виховання його гармонічної, креа-тивної й гуманної особистості.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Документування в дипломатичній сфері: навч. пос.

Документування в дипломатичній сфері: навч. пос.

284 с., 145х200, Тверда обкл.

У посібнику в документознавному контексті розкриваються питання документаційного забезпечення функціонування дипломатичних структур, як однієї з основних складових праводілової сфери. Наведені зразки оформлення документів, починаючи зі створення вітчизняної дипломатичної служби часів визвольних змагань. Описані питання укладання міжнародних договорів, їх виконання та припинення дії. Дипломатичне листування подано як важливий аспект дипломатичної практики, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Потенціал і розвиток підприємства. Навч. пос.

Потенціал і розвиток підприємства. Навч. пос.

432  с., 145х200, М'яка  обкл.

У посібнику вперше сформульоване поняття потенціалу як здатності збалансованого використання усіх наявних резервів та можливостей для задоволення потреб споживачів шляхом виробництва конкурентоспроможних товарів та послуг. Представлено результати досліджень резервів розвитку потенціалу підприємств різних галузей промисловості. Запропонована методика кількісної оцінки технологічного та структурного впливів на зміну ефективності використання ресурсів підприємствами з ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Організація готельно-ресторанного обслуговування. Навч. пос.

Організація готельно-ресторанного обслуговування. Навч. пос.

346  с., 170х240, Тверда  обкл.

Даний посібник написаний у зв'язку з підготовкою готельної інфраструктури до проведення на території України фінальної частини Чемпіонату з футболу «Євро-2012» та з урахуванням подальших перспектив функціонування готельного та ресторанного бізнесу. Збільшення кількості туристів на території України вимагає від вітчизняного менеджменту формування сукупності знань, інноваційних підходів і технологій, щоб організувати належний ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Економетрія. Навч. пос.

Економетрія. Навч. пос.

214 с., 145х200, М'яка обкл.

У посібнику наведено апарат побудови економетричних моделей задач економічного прогнозування та прийняття рішень на цій основі. Економетрія як сучасний науковий напрям у вигляді класичної трійці «економіка + математика + статистика» застосовує для кількісного економічного аналізу науково-обгрунтовані засоби, що сформувалися у фундаментальних й прикладних напрямках наукових досліджень, зокрема, в математичній статистиці, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
товари 1 - 30 з 104 Початок | Поперед. | 1 2 3 4 | Наст. | Кінець
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність