Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Правова єдність м. Київ

Книги цього видавництва

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Правове письмо. Навчальний посібник 2011р.

Правове письмо. Навчальний посібник 2011р.

148  с., 145х200, М'яка  обкл.

Навчальний посібник з «Правового письма» підготовлений авторським колективом Хмельницького університету управління та права. У ньому системно викладено положення щодо поняття правового письма, вимог до змісту юридичного документу та його офіційно-ділового стилю, а також проблеми щодо проектування юридичних документів. Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Земельне право України.Підручник 2-ге вид. 2011р.

Земельне право України.Підручник 2-ге вид. 2011р.

678  с., 145х200, Тверда  обкл.

Підручник містить опис системи правових норм, що складають земельне право України, практики їх застосування, а також положень земельно-правової доктрини. Видання має окремі риси збірника законодавства, наводячи велику кількість цитат нормативно-правових актів. Особливістю підручника також є те, що матеріал систематизований за кількома рівнями: основні положення подані більшим шрифтом, а додаткові відомості ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Науково-практ комент Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2011р.

Науково-практ комент Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2011р.

712  с., 205х260, Тверда  обкл.

У науково-практичному коментарі на підставі аналізу новітнього законодавства надано вичерпні пояснення щодо особливостей застосування норм Кодексу України про адміністративні правопорушення, при цьому особливу увагу приділено новим складним та практично важливим проблемам адміністративної відповідальності. Видання буде корисним для судців, адвокатів, працівників правоохоронних та інших державних органів, юристів, які працюють на підприємствах, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Спадкове право України. Навч.-практ. пос. 2011р.

Спадкове право України. Навч.-практ. пос. 2011р.

222  с., 145х200, Тверда  обкл.

Посібник присвячений основним питанням теорії та практики спадкового права. Подаються науково-практичні коментарі спадкового законодавства з урахуванням судової практики у вигляді конкретних цивільних справ. Вміщуються рекомендації, що стосуються охорони спадкового майна, укладення та змісту договору управління спадщиною, а також зміни черговості одержання права на спадкування. Книга розрахована на широке коло читачів: ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Фінансове право України: Навч посібник

Фінансове право України: Навч посібник

395  с., 145х200, Тверда  обкл.

Розкрито зміст основних фінансово-правових понять і категорій. Відповідно до чинного законодавства висвітлено найактуальніші питання правового регулювання фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування, зокрема, бюджетного й податкового права, державного страхування, грошового обігу, банківської та валютної діяльності, ціноутворення. Матеріал навчального посібника викладено відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS). ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Теорія нотаріального процесу: Науково-практичний посібник 2012р.

Теорія нотаріального процесу: Науково-практичний посібник 2012р.

920  с., 145х200, Тверда  обкл.

Головний напрям даного науково-практичного посібника — формування теорії нотаріального процесу, його принципів та властивих йому нотаріальних процесуальних відносин. Розкрито питання суб'єктів нотаріального процесу, нотаріального процесуального представництва, видів нотаріальних проваджень, стадій нотаріального процесу та процедури вчинення окремих нотаріальних дій. Значна увага приділена формуванню понятійного апарату даної галузі знань правової науки, зокрема ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Науково-практ комент Земельний кодекс України 2011р.

Науково-практ комент Земельний кодекс України 2011р.

516  с., 170х240, Тверда  обкл.

Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України розкриває зміст норм чинного Земельного кодексу України як основної складової системи земельного законодавства з урахуванням практики його застосування та поглядів фахівців в цій сфері. Враховані зміни та доповнення до Земельного кодексу України станом на 1 вересня 2011 року, зокрема, положення ЗУ «Про Державний земельний ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Міжнародне право: Підручник

Міжнародне право: Підручник

392  с., 145х200, Тверда  обкл.

У підручнику на новій концептуальній основі висвітлюються структура, ключові поняття, категорії та особливості міжнародного права. Підручник складається з 19 розділів і за змістом відповідає програмі курсу навчальної дисципліни «Міжнародне публічне право» для студентів вищих навчальних закладів, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Разом з тим у висвітленні окремих питань автор ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Змінені положення Земельного кодексу України НПК 2012р.

Змінені положення Земельного кодексу України НПК 2012р.

32  с., 145х200, М'яка  обкл.

Видання є додатком до видання «Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України, 3-те видання, змінене і Доповнене. - К.: Алерта ; ЦУЛ , 2011.-516 с.», автори Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І. Наведено коментар до норм Земельного кодексу України, які зазнали змін у період після публікації вказаного коментарю і до 14.02.2012. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Науково-практ  комент законодавства України про працю 2013р. 15-те вид. (Станом на 01.01.2013р.)

Науково-практ комент законодавства України про працю 2013р. 15-те вид. (Станом на 01.01.2013р.)

686  с., 170х240, Тверда  обкл.

Коментується вся система законодавства України про працю. За основу при визначенні структури книги взято Кодекс законів про працю України. Аналіз норм КЗпП поєднується з аналізом інших законів і підзаконних актів. Книга призначається юристам, що працюють у правоохоронних органах, профспілках, на підприємствах, в установах і організаціях. Вона може бути корисною для ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Адміністративне право. Навч. пос. 2011р.

Адміністративне право. Навч. пос. 2011р.

696  с., 145х200, Тверда  обкл.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до сучасної адміністративно-правової доктрини, що базується на Концепції адміністративної реформи в Україні. У ньому розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України. У загальній частині поєднані нормативний матеріал і теоретичні положення, розглядається поняття адміністративного права, адміністративно-пра-вовий статус його суб'єктів, зміст адміністративного процесу. В Особливій ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Основи загальної та юридичної психології.Курс лекцій

Основи загальної та юридичної психології.Курс лекцій

224  с., 145х200, Тверда  обкл.

Курс лекцій підготовлений відповідно до програми курсу «Юридична психологія», схваленої кафедрою кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка з урахуванням кількості годин, відведених для практичних занять навчальним планом. У ньому розглянуті предмет, об'єкт, методи та система юридичної психології, викладені основи загальної психології та психології досудового слідства. Для ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Діяльність судових і правооохоронних органів України 2013р.

Діяльність судових і правооохоронних органів України 2013р.

368  с., 145х200, М'яка  обкл.

У збірник включено законодавчі акти, що регулюють діяльність судових і правоохоронних органів України станом на 17 березня 2014 року. Збірник розрахований на всіх, кому цікаві питання ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Науково-практ  комент законодавства України про працю 16-те вид. (2015р.)

Науково-практ комент законодавства України про працю 16-те вид. (2015р.)

600 с., 170х240, Тверда обкл.

Коментується вся система законодавства України про працю. За основу при визначенні структури книги взято Кодекс законів про працю України. Аналіз норм КЗпП поєднується з аналізом інших законів і підзаконних актів. Книга призначається юристам, що працюють у правоохоронних органах, профспілках, на підприємствах, в установах і організаціях. Вона може бути корисною для ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність