Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Ін Юре м. Київ

Книги цього видавництва

Прокурорський нагляд в Україні

Прокурорський нагляд в Україні

592 с., 145х200, Тверда обкл.

У підручнику з'ясовано суть, завдання, предмет прокурорського напвд та інших напрямів діяльності прокуратури України. Охарактеризовано право основи, систему і структуру органів прокуратури, принципи їхньої організаі та функціонування, особливості служби у прокуратурі, правові засоби її діял: ності, методи виявлення та усунення порушень законів. Буде корисним для ст дентів, аспірантів, викладачів юридичних ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Курс сучасної укр кримінології: теорія і практи Кн 1

Курс сучасної укр кримінології: теорія і практи Кн 1

424  с., 145х200, Тверда  обкл.

Курс є науковим виданням. У Книзі 1 системно викладено сучасний стан та історію розроблення в українській кримінологічній науці теоретичних проблем її поняття, предмету, системи, методології, сутності злочинності, її причин і умов, особи злочинця, механізму злочинної по-ведінки, прогнозування злочинних проявів, їх запобігання. У Книзі 2 наведено новітню кримінологічну інформацію стосовно найбільш ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України в 3-х томах

Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України в 3-х томах

Тверда  обкл.

Том І Науково-практичного коментарю до Податкового кодексу України розкриває сутність термінів і понять, що використовуються у податковому законодавстві, та основні засади адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів). Він містить коментарі до статей, що стосуються податкової звітності, порядку роз'яснення норм податкового законодавства, здійснення податкового контролю, обліку платників, порядку погашення податкового боргу платниками ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Транспортне право України : підручник для студ

Транспортне право України : підручник для студ

896  с., 145х200, Тверда  обкл.

Норми транспортного права регламентують суспільні відносини, що виникають між перевізниками та споживачами транспортних послуг, а також між органами управління транспортом і перевізниками. Ці відносини відрізняються складністю й багатогранністю, тому для якісної підготовки юристів у ВНЗ виникає необхідність вивчення курсу «Транспортне право». У підручнику викладено матеріал, який надасть студентам-правникам необхідних знань ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Особисті немайнові права Навч пос

Особисті немайнові права Навч пос

160 с., 145х200, М'яка обкл.

У навчальному посібнику аналізується чинне законодавство України та зарубіжних країн, судова практика, теоретичні проблеми особистих немайновпх прав. Системно викладені поняття та ознаки, система особистих немайнових прав, джерела правового регулювання особистих немай-нових правовідносин. Окрема увага приділяється реалізації, основним засадам та цивільно-правовому захисту особистих немайнових прав. Для студентів юридичних вузів і факультетів, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Бесконечный матч

Бесконечный матч

448 с., 130х200, Тверда обкл.

В издание вошли материалы книги «Бесконечный матч», увидевшей свет в 1989 году, а также несколько последних интервью Валерия Лобановского. У обновленного и расширенного издания книги новое название — «Бесконечный матч...». Многоточие многое объясняет, и прежде всего — бесконечность жизни Мастера в футболе. Книга подготовлена к 65-летию со дня рождения В. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Прокурор у виконавчому провадженні: основ.орган.ф діяльн

Прокурор у виконавчому провадженні: основ.орган.ф діяльн

376 с., 145х200, Тверда обкл.

У посібнику на основі чинного законодавства і практики його зас вання розглянуто актуальні питання організації і діяльності прокуу виконавчому провадженні. Висвітлюється специфіка прокурорсько гляду за додержанням і застосуванням законів у сфері примусового нання рішень та представництва прокурором інтересів стягувана з Показані особливості організації цієї важливої прокурорської діялі Окреслені шляхи підвищення ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Шахрайство на фінансових ринках у біржовій торгівлв: правовий та

Шахрайство на фінансових ринках у біржовій торгівлв: правовий та

280 с., 145х200, Тверда обкл.

Видання є узагальненим дослідженням правових ' них проблем шахрайства на фінансових ринках у бі Проаналізовано історико-правові аспекти, просте» зв'язок фінансових криз та шахрайства на фінанс національному та транснаціональному рівнях. Таї відмітні риси особистості шахрая з фінансовими рес протидії шахрайству на фінансових ринках при здір торгівлі.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Міжнародний Комерційний арбітраж в Україні : теорія та законод

Міжнародний Комерційний арбітраж в Україні : теорія та законод

584 с., 170х240, Тверда обкл.

У виданні розглянуто теоретичні аспекти міжнародного комерційного арбітражу, зокрема, порядок укладення зовнішньоекономічних контрактів; вимоги, що ставляться до арбітражної угоди як правової основи передачі спору на розгляд у міжнародний комерційний арбітраж; підстави та порядок оскарження рішень міжнародних комерційних судів; порядок визнання та виконання арбітражних рішень за національним та іноземним законодавством. Наведені ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Курс сучасної укр кримінології: теорія і пратика Кн 3 (2008р.)

Курс сучасної укр кримінології: теорія і пратика Кн 3 (2008р.)

320  с., 145х200, Тверда  обкл.

У Книзі 3 Курсу сучасної української кримінології впери логічних виданнях України описуються прикладні питання кримінологічних знань, відповідних прийомів, засобів, реко практичного вирішення кримінологічних завдань у галузі з; протидії злочинності, зокрема джерела і форми використаї логічної інформації, методики її збирання, аналізу кримінологі організація кримінологічного дослідження, розробка крпміно. гнозів і планів, зокрема ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Настільна книга слідчого. 2011р.

Настільна книга слідчого. 2011р.

736  с., 205х260, Тверда  обкл.

Запропоноване видання — довідник для слідчих і дізнавачів, які можуть застосувати його рекомендації у професійній діяльності при розслідуванні злочинів. Книга містить найбільш доцільні прийоми, методи та рекомендації щодо проведення слідчих дій, пропонує методики розслідування різних видів злочинів. Може бути корисною не лише слідчим, а й оперативно-розшуковим працівникам, прокурорам, суддям, а ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Закон України

Закон України "Про вищу освіту" 1 лип 2014

164 с., 145х200, М'яка обкл.

Видання містить офіційний текст Закону України «Про вищу освіту», прийнятий Верховною Радою України 1 липня 2014 р., а також вступне слово Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілії Гриневич, глосарій термінів і алфавітно-предметний покажчик з посиланням на статті Закону.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Адміністративне право Укр: словник термінів

Адміністративне право Укр: словник термінів

520  с., 170х240, Тверда  обкл.

У словнику в систематизованому вигляді подається термінологія з адміністративного права України, яка може бути корисною при вивченні всього блоку адміністративно-правових дисциплін. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Римське приватне право: Підручник для студентів вищих навч закладів 2012

Римське приватне право: Підручник для студентів вищих навч закладів 2012

392  с., 145х200, Тверда  обкл.

У підручнику висвітлюються такі важливі питання: джерела римського приватного права, вчення про фізичних і юридичних осіб як суб'єктів правових відносин, сімейне і спадкове право. Розглядається вчення про процес (позов), речове право (з підрозділами про право власності, володіння, майнові права на чужі речі (сервітути), зобов'язальне право, а також загальне вчення про ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Судова практика Вищого спец суду Укр з розгляду Цивільних і Кримінальних справ Кн 1  2012

Судова практика Вищого спец суду Укр з розгляду Цивільних і Кримінальних справ Кн 1 2012

462  с., 145х200, Тверда  обкл.

Збірник складається з рішень та ухвал, постановлених судовою палатою у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, більшість із яких є остаточними, тобто такими, якими закінчено розгляд справи. До збірника також увійшли окремі постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Судова практика Вищого спец суду Укр з розгляду Цивільних і Кримінальних  справ Кн 2  2012

Судова практика Вищого спец суду Укр з розгляду Цивільних і Кримінальних справ Кн 2 2012

496  с., 145х200, Тверда  обкл.

До збірника включено витяги з 90 судових рішень у кримінальних справах, розглянутих у касаційному порядку Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Видання покликане не лише інформувати юридичну спільноту та широку громадськість про діяльність суду, а й сприяти однаковому застосуванню всіма судами загальної юрисдикції кримінального та кримінально-процесуального ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Судова практика Вищого господарського суду Укр. Справи зі спорів у сфері корпоративних правовідносин  2012

Судова практика Вищого господарського суду Укр. Справи зі спорів у сфері корпоративних правовідносин 2012

324  с., 145х200, Тверда  обкл.

Збірник складається з судової практики Вищого господарського суду України у справах зі спорів у сфері корпоративних правовідносин. Це тематичне видання розраховано на суддів, адвокатів, юрисконсультів, працівників органів державної влади, науковців, студентів та широкий ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Судова практика Верховного Суду України : офіц вид Кн 1 Цив і Крим справи 2012

Судова практика Верховного Суду України : офіц вид Кн 1 Цив і Крим справи 2012

440  с., 145х200, Тверда  обкл.

У збірнику надаються правові висновки Верховного Суду України у кримінальних і цивільних справах, викладені у рішеннях, які були прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав неоднакового застосування норм матеріального права, а також постанови й ухвали Верховного Суду України, які мають прецедентне значення. Крім того, у збірнику ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Види додаткових покарань для неповнолітніх: монографія 2011

Види додаткових покарань для неповнолітніх: монографія 2011

208  с., 145х200, Тверда  обкл.

У монографії здійснено комплексне дослідження додаткових покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітніх згідно з чинним КК України. Сформульовано нові теоретичні положення, що стосуються поняття додаткових покарань для неповнолітніх, їхньої системи та функціонального призначення у механізмі реалізації кримінальної відповідальності неповнолітніх. З урахуванням міжнародних стандартів, вітчизняного та зарубіжного законодавчого досвіду не ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Англійська юридична мова: комунікат аспект: підручник для студ юрид та ін гуманіт спец 2013

Англійська юридична мова: комунікат аспект: підручник для студ юрид та ін гуманіт спец 2013

288  с., 145х200, Тверда  обкл.

Пропонований підручник призначений для вдосконалення фахового мовлення студентами-правниками, а також може бути використаний (системно чи вибірково) при викладанні англійської мови на факультетах іноземних мов, міжнародних відносин, журналістики та філологічних ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Legal English Ч1+Ч2 Підручник з англ мови для студентів I-II III-IV курсів юридичних спец ВНЗ

Legal English Ч1+Ч2 Підручник з англ мови для студентів I-II III-IV курсів юридичних спец ВНЗ

368  с., 205х290, Тверда  обкл.

Підручник розрахований для вивчення англійської мови студентами І—II курсів юридичних факультетів, вузів та університетів внутрішніх ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Енциклопедія цивільного права України

Енциклопедія цивільного права України

950  с., 170х240, Тверда  обкл.

В «Енциклопедії цивільного права України» досліджуються проблеми цивільного права і законодавства України, висвітлюються нові досягнення цивільно-правової науки. У зв'язку з організацією нового українського суспільства розглядаються загальнотеоретичні проблеми, проблеми співвідношення цивільного і господарського права, права власності, права інтелектуальної власності. Поданий матеріал відповідає Цивільному кодексу України. Енциклопедія висвітлює питання правового регулювання економіки, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
товари 1 - 30 з 36 Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність