Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Нова Книга

Книги цього видавництва

Теорія і практика перекладу Англ мова (аспектний переклад) 5-те вид.

Теорія і практика перекладу Англ мова (аспектний переклад) 5-те вид.

448  с., 145х215, Тверда  обкл.

У пропонованому підручнику висвітлюється широке коло питань теорії та практики відтворення мовних одиниць і явищ лексикологічного і граматичного аспектів англійської й української мов. У теоретичній частині дохідливо англійською мовою викладаються короткі відомості про існуючі типи і види перекладу, про історію розвитку принципів перекладу в Західній Європі та в Україні впродовж ...

220,00 грн. До кошику або Відкласти
Основи стоматологічної діяльності. Вид. 2- ге.

Основи стоматологічної діяльності. Вид. 2- ге.

440  с., 205х260, Тверда  обкл.

Навчально-довідниковий посібник представлений як посібник з організації роботи, правових та гігієнічних аспектів, функцій стоматологічної служби в Україні. Систематизовано матеріали щодо різноманітних видів стоматологічної допомоги населенню, показників роботи лікаря-стоматолога, охорони праці у стоматологічних закладах. Узагальнені також юридичні документи, що регламентують права пацієнта при звертанні по стоматологічну допомогу. У посібнику представлені правові ...

190,95 грн. До кошику або Відкласти
Фармакологія. Підручник для студ. мед. ф-тів. 4-те вид.

Фармакологія. Підручник для студ. мед. ф-тів. 4-те вид.

784  с., 170х240, Тверда  обкл.

Підручник складено відповідно до навчальної програми з фармакології для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Матеріал підручника має оптимальний обсяг, раціональну структуру, вирізняється чіткістю, логічністю, послідовністю й лаконічністю викладу матеріалу, з урахуванням сучасних досягнень фармакологічної науки та досвіду викладання предмета студентам

480,00 грн. До кошику або Відкласти
Анатомія людини Т1 - вид. 8-ме вид.

Анатомія людини Т1 - вид. 8-ме вид.

368  с., 200х260, Тверда  обкл.

У першому томі підручника подані сучасні дані про будову клітин і тканин. Дана характеристика органів, систем і апаратів органів. Описані основні етапи розвитку людини в онтогенезі, особливості будови, росту і розвитку організму. Детально описана функціональна анатомія кісток скелета, їх з'єднань та м'язової системи людини. Дана коротка характеристика кровопостачання, відтоку крові ...

480,00 грн. До кошику або Відкласти
Анатомія людини. Вид. 2-ге

Анатомія людини. Вид. 2-ге

640  с., 163х230, Тверда  обкл.

365,00 грн. До кошику або Відкласти
Анатомія людини Т3. Вид. 5-те вид.

Анатомія людини Т3. Вид. 5-те вид.

376  с., 200х260, Тверда  обкл.

У третьому томі підручника подані сучасні дані про будову периферійної нервової системи та серцево-судинної системи. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній анатомічній ...

485,00 грн. До кошику або Відкласти
Анатомія людини Т2. Вид. 6-те вид.

Анатомія людини Т2. Вид. 6-те вид.

456  с., 200х260, Тверда  обкл.

У другому томі підручника подані сучасні дані про будову нутрощів, центральної нервової системи та органів чуття. Дана характеристика органів, систем і апаратів органів, характеристика кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання ...

550,00 грн. До кошику або Відкласти
Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях

Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях

512  с., 170х240, Тверда  обкл.

У посібнику у формі запитань і відповідей викладено основні розділи патологічної фізіології згідно з навчальною програмою для студентів вищих медичних навчальних закладів, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України (Київ, 2006).

Для студентів вищих медичних навчальних закладів. Може бути корисним для лікарів усіх спеціальностей під час підготовки до іспитів ...

305,00 грн. До кошику або Відкласти
Основи внутрішньої медицини.Т3

Основи внутрішньої медицини.Т3

1 006  с., 205х260, Тверда  обкл.

Підручник підготовлений у повній відповідності з новою навчальною програмою з питань внутрішньої медицини, затвердженою МОЗ України у 2008 році. У третьому томі представлені основи диференціальної діагностики і тактики ведення хворих із найважливішими та найбільш поширеними синдромами, що зустрічаються у клініці внутрішньої медицини по всіх її основних розділах (кардіологія, пульмонологія, гастроентерологія, ...

455,00 грн. До кошику або Відкласти
Пропедевтична педіатрія. Підручник

Пропедевтична педіатрія. Підручник

880  с., 170х240, Тверда  обкл.

У підручнику викладені принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям, стисла історія розвитку педіатрії, дана характеристика періодів дитячого віку, анатомо-фізіологічні особливості органів та систем, а також обміну речовин у дітей різних вікових груп. Описані закономірності та сучасні тенденції фізичного і нервово-психічного розвитку дітей, їх оцінка і семіотика порушень. Розглянуті основні принципи і ...

540,00 грн. До кошику або Відкласти
Українська пісенність у музиці класиків

Українська пісенність у музиці класиків

184  с., 145х200, М'яка  обкл.

Органічна присутність українського мелосу у творчості композиторів різних країн стала темою творчого дослідження відомого вченого, скрипаля й музикознавця, доктора музикології Я. Сорокера, яке було написано російською мовою, а надалі перекладене англійською. Упорядкування та переклад українською дозволили нарешті цій визначній праці потрапити до рук численних верств сучасного суспільства, у першу чергу ...

73,15 грн. До кошику або Відкласти
Джен Ейр. Книга для читання англійською

Джен Ейр. Книга для читання англійською

616 с., 145х200, М'яка обкл.

Новий посібник серії "Книга для читання англійською мовою" пропонує українським студентам, викладачам та усім, хто самостійно вивчає англійську мову, найвідоміший роман Шарлотти Бронте "Джен Ейр" - захоплюючу історію кохання, обману, боротьби за щастя. Оригінальний текст роману не зазнав адаптації. Технологія роботи з текстом, запропонована авторами посібника, спрямована на навчання розуміння ...

122,00 грн. До кошику або Відкласти
Практична граматика англійської мови з вправами Т.1

Практична граматика англійської мови з вправами Т.1

284  с., 170х240, М'яка  обкл.

Перший том посібника охоплює розділи англійської граматики (речення, іменник, прикметник, прислівник, займенник, категорія кількості, прийменник, система часу та способу дієслова), засвоєння яких передбачено програмою навчання на рівні факультетів іноземної філології, і грунтується на положеннях теорії педагогічної граматики, що розробляється авторами. Зокрема, враховані психологічні закономірності формування іншомовних граматичних навичок, важливість позитивного ...

155,00 грн. До кошику або Відкласти
Анна з Грін Гейблз.Книга для читання англ. мов.

Анна з Грін Гейблз.Книга для читання англ. мов.

440  с., 130х200, М'яка  обкл.

Посібник призначений для студентів факультетів іноземних мов і філологічних факультетів вищих навчальних закладів (рівень володіння мовою - Upper Intermediate - Advanced). Він представляє українському англомовному читачеві роман канадської письменниці Л. Монтгомері, який вже на протязі майже століття залишається популярним на Заході. Запропонована авторами посібника технологія роботи з художнім текстом спрямована ...

86,00 грн. До кошику або Відкласти
Іспанська мова для початківців. Підручник - 4-те вид. + CD

Іспанська мова для початківців. Підручник - 4-те вид. + CD

320  с., 145х200, М'яка  обкл.

Даний підручник призначається для україномовних студентів філологічних вузів, які починають вивчати іспанську мову з нуля, і відповідає програмі першого року навчання іспанській мові для мовних спеціальностей. Він може бути використаний в університетах, на курсах іноземних мов, а також може бути корисним для тих, хто хоче розширити свої знання з іспанської ...

228,00 грн. До кошику або Відкласти
Педіатрія Підручник для студентів вищих медичних закл IV рівня. Вид. 5-те

Педіатрія Підручник для студентів вищих медичних закл IV рівня. Вид. 5-те

1 152  с., 170х240, Тверда  обкл.

У підручнику представлено матеріали з пропедевтики педіатрії (розділ І), найбільш поширених дитячих соматичних хвороб (розділ II), дитячих інфекційних хвороб (розділ III) та дитячого туберкульозу (розділ IV). Тематика підручника викладена у межах навчальної програми для студентів медичного факультету, які вивчають педіатрію на 111—"V1 курсах. До кожної представленої теми подані питання, які ...

590,00 грн. До кошику або Відкласти
Патофізіологія: в 2 т. Т1. Загальна патологія: підручник для студ. ВНЗ 3-тє вид.

Патофізіологія: в 2 т. Т1. Загальна патологія: підручник для студ. ВНЗ 3-тє вид.

584  с., 205х290, Тверда  обкл.

У першому томі підручника відповідно до програми навчальної дисципліни патофізіологія, затвердженої Міністерством охорони здоров'я України (Київ, 2006), викладено всі питання, що входять до модуля 1 "Загальна патологія". У матеріал підручника увійшли новітні дані про молекулярні й молекулярно-генетичні механізми розвитку патологічних процесів і хвороб. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, науковців, ...

770,00 грн. До кошику або Відкласти
Медична хімія

Медична хімія

776 с., 145х200, Тверда обкл.

У підручнику наведено основні поняття, закони і методи загальної, біонеорганічної, фізичної та колоїдної хімії у застосуванні до медико-біологічних проблем. Розглянуто хімічні властивості біологічних елементів і комплексних сполук та їх роль у життєдіяльності організму; вчення про розчини; загальні положення аналітичної хімії; хімічну термодинаміку та біоенергетику; кінетику, каталіз і ферментні реакції; сучасні ...

290,00 грн. До кошику або Відкласти
Аналітична хімія. Підручник для студентів фармацевтів

Аналітична хімія. Підручник для студентів фармацевтів

640  с., 145х200, Тверда  обкл.

У підручнику представлено теоретичні основи аналітичної хімії: застосування закону діючих мас до гомогенних та гетерогенних рівноваг, способи розділення сумішей та концентрування речовин. Наведено різні види класифікації іонів на аналітичні групи, реакції виявлення катіонів та аніонів різних аналітичних груп, методики дробного та систематичного аналізу сумішей іонів. Описано класичні методи кількісного аналізу: ...

238,10 грн. До кошику або Відкласти
Практичний курс англійської мови Частина 3

Практичний курс англійської мови Частина 3

520  с., 205х290, М'яка  обкл.

Вперше у практиці видання подібних підручників його зміст та структура відповідають рекомендаціям Ради Європи та орієнтовані на Кембріджські тести. Автори намагалися врахувати новітні досягнення філології та методики навчання іноземних мов. Зокрема, в підручнику застосовуються автентичні тексти з американських та британських ЗМІ, комбінаторні таблиці для засвоєння сполучуваності лексики, систематичне введення та ...

260,00 грн. До кошику або Відкласти
Практичний курс англійської мови Частина 2 + CD

Практичний курс англійської мови Частина 2 + CD

356  с., 205х290, М'яка  обкл.

Вперше у практиці видання подібних підручників його зміст та структура відповідають рекомендаціям Ради Європи та орієнтовані на Кембріджські тести. Автори намагалися врахувати новітні досягнення філології та методики навчання іноземних мов. Зокрема, в підручнику застосовуються автентичні тексти з американських та британських ЗМІ, комбінаторні таблиці для засвоєння сполучуваності лексики, систематичне введення та ...

132,00 грн. До кошику або Відкласти
Медична біологія: підручник. 3-тє вид.

Медична біологія: підручник. 3-тє вид.

608 с., 205х290, Тверда обкл.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з медичної біології, затвердженої МОЗ України (2005 р.). У підручнику міститься історична довідка про вклад вітчизняних учених у розвиток біологічної науки. Викладено основні відомості про біологічні основи життєдіяльності людини, клітинний, популяційно-видовий, біосферний рівні організації життя та місце людини у ньому. Особливу увагу приділено спадковій ...

590,00 грн. До кошику або Відкласти
Практичний курс англійської мови Частина 4

Практичний курс англійської мови Частина 4

608 с., 205х290, М'яка обкл.

Вперше у практиці видання подібних підручників його зміст та структура відповідають рекомендаціям Ради Європи та орієнтовані на Кембріджські тести. Автори намагалися врахувати новітні досягнення філології та методики навчання іноземних мов. Зокрема, в підручнику застосовуються автентичні тексти з американських та британських ЗМІ, комбінаторні таблиці для засвоєння сполучуваності лексики, систематичне введення та ...

260,00 грн. До кошику або Відкласти
Основи внутрішньої медицини.Т2

Основи внутрішньої медицини.Т2

784  с., 130х200, Тверда  обкл.

Підручник підготовлений у повній відповідності з новою навчальною програмою з питань внутрішньої медицини, затвердженою МОЗ України у 2008 році. У другому томі представлено основи внутрішньої медицини (актуальність, етіологія і патогенез, клінічні прояви, діагностичні критерії і диференціальний діагноз, лікування і профілактика) по таких розділах, як кардіологія, ревматологія, нефрологія. Окремо представлені деякі ...

350,00 грн. До кошику або Відкласти
Основи внутрішньої медицини.Т1

Основи внутрішньої медицини.Т1

640  с., 200х260, Тверда  обкл.

Підручник підготовлений у повній відповідності з новою навчальною програмою з питань внутрішньої медицини, затвердженою МОЗ України у 2008 році. У першому томі представлено основи внутрішньої медицини (актуальність, етіологія і патогенез, клінічні прояви, діагностичні критерії і диференціальний діагноз, лікування і профілактика) по таких розділах, як пульмонологія, гастроентерологія, гематологія та ендокринологія. Для ...

360,00 грн. До кошику або Відкласти
Альбом юного піаніста: педагогічний репертуар

Альбом юного піаніста: педагогічний репертуар

108  с., 205х290, М'яка  обкл.

Цікавий і різноманітний репертуар Альбому надасть можливість педагогу скласти програму, яка дозволить якнайширше розкрити здібності та творчу уяву учня. Вміщена у збірнику «Міні-енциклопедія юного музиканта» допоможе учням засвоїти необхідний теоретичний матеріал, викладений у легкодоступній ...

131,00 грн. До кошику або Відкласти
товари 1 - 30 з 95 Початок | Поперед. | 1 2 3 4 | Наст. | Кінець
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність