Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Медицина м. Київ

Книги цього видавництва

Невідкладні стани в хірургії Підручник

Невідкладні стани в хірургії Підручник

144 с., Тверда обкл.

"Посібник складено відповідно до екзаменаційних білетів з іноземних мов для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України. У посібнику подано зразки відповідей на завдання екзаменаційних білетів з метою перевірки навичок зв’язного монологічного та діалогічного мовлення, навичок читання і перекладу тексту на рідну мову та вміння вести ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Ріст і розвиток людини: Підручник

Ріст і розвиток людини: Підручник

400 с., 145х215, Тверда обкл.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Посібник до практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитно-модульною с-мою. 2-е вид.

Посібник до практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитно-модульною с-мою. 2-е вид.

136  с., 145х215, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику наведено методичні рекомендації для проведення практичних занять і для самостійного вивчення студентами оториноларингологи. Опрацьовано ситуаційні задачі до кожного практичного заняття, а також контрольні запитання для визначення початкового рівня знань студентів. Посібник містить план обстеження хворого з оториноларингологічною патологією, схему історії хвороби, перелік практичних навичок, якими має оволодіти ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Інфекційні хвороби у дітей: підручник

Інфекційні хвороби у дітей: підручник

1 016  с., 170х240, Тверда  обкл.

Успех и удача сопутствуют им во всех начинаниях. Про таких, как они, говорят: «счастливчики». Но даже с ними судьба может сыграть злую шутку! Блистательная лыжница Лили завоевала олимпийскую «бронзу» и была готова бороться за «золото», но по трагической случайности оказалась в инвалидном кресле накануне соревнования. Ее отец, успешный бизнесмен Билл ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій

Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій

248  с., Тверда  обкл.

У підручнику висвітлено питання з історії розвитку ортопедичної стоматології, подано відомості про анатомічну будову і функції органів зубо-щелепного апарату людини. Описано характеристику та технологічний порядок виготовлення щелепно-лицевих протезів, техніку безпеки під час роботи. Приділено увагу питанням реабілітації пацієнтів із щелепно-лицевою патологією. Підручник містить словник основних медичних термінів і понять, які ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Практикум з фармакології. Навч. пос.

Практикум з фармакології. Навч. пос.

224  с., 145х215, Тверда  обкл.

Матеріал посібника відповідає навчальній програмі "Ріст і розвиток людини", що сприятиме належній організації сучасного практичного заняття. Посібник може стати помічником викладача навчальної дисципліни у проведенні практичного заняття, організації контролю знань студентів, у формуванні в студентів погляду на людину з розумінням усіх вікових особливостей її розвитку, що є необхідним для роботи ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Органічна хімія. Навч. посіб.

Органічна хімія. Навч. посіб.

240  с., 145х215, Тверда  обкл.

Навчальний посібник створено відповідно до чинної навчальної програми з органічної хімії. Містить правила техніки безпеки, теоретичні основи та хід виконання лабораторних робіт, навчально-тренінгові завдання, запитання для самостійної підготовки та самоконтролю. Це допомагає студенту працювати продуктивніше і сприяє формуванню цілісних уявлень щодо хімічних властивостей органічних сполук, їх фізіологічної дії та застосування. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Як стати медсестрою. Підручник з професійної практики

Як стати медсестрою. Підручник з професійної практики

176 с., 145х215, Тверда обкл.

У підручнику висвітлено етичні, професійні питання медсестринства. Вміщено практичний аналіз медсестринського законодавства Великої Британії. Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів І—III рівнів акредитації. Оригінальний текст змінено й адаптовано відповідно до навчальних програм сестринської справи.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами: навч. пос. 2-ге вид.

Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами: навч. пос. 2-ге вид.

152  с., 170х240, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику поєднано теоретичні й конкретні методичні дані щодо контролю якості лікарських речовин.

Для студентів старших курсів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Може бути корисним для провізорів-аналітиків аптек та контрольно-аналітичних лабораторій, лабораторій хіміко-фармацевтичних виробництв, у процесі навчання в інтернатурі та магістратурі, а ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Біологічна хімія з біохімічними методами досліджень

Біологічна хімія з біохімічними методами досліджень

352 с., Тверда обкл.

"Метою пропонованого навчального посібника є організація самостійної роботи учнів при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Усі тестові завдання відповідають чинній програмі з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам програми ЗНО. Структура робіт є аналогічною структурі тестів, пропонованих на зовнішньому незалежному оцінюванні. Aдресовано учням, учителям, батькам, абітурієнтам, студентам педагогічних ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Пластична хірургія: підручник

Пластична хірургія: підручник

376  с., 170х240, Тверда  обкл.

Підручник із пластичної хірургії в Україні видається вперше. Його підготовлено згідно з вимогами уніфікованої програми післядипломної освіти за фахом «Хірургія». У підручнику докладно висвітлено основні етапи перебігу ранового процесу, кровопостачання тканин і клаптів, утворення рубців і їх лікування, принципи пластичної, реконструктивної й естетичної хірургії, види операцій та їх можливі наслідки ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Інфекційні хвороби. Підручник 3-тє вид.

Інфекційні хвороби. Підручник 3-тє вид.

432  с., 145х215, Тверда  обкл.

У підручнику наведено основні нозологічні форми інфекційних хвороб, які найчастіше трапляються в Україні та в практиці стоматолога. Матеріал викладено на сучасному науковому рівні. Інфекційні хвороби описано в такій послідовності: визначення, етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, лабораторна діагностика, лікування, профілактика, протиепідемічні заходи. Особливу увагу приділено питанням ураження обличчя, шиї і слизової ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Медсестринство у внутрішній медицині. Підручник 2-ге вид.

Медсестринство у внутрішній медицині. Підручник 2-ге вид.

536  с., 170х240, Тверда  обкл.

Підручник відповідає типовій програмі для вищих медичних навчальних закладів І—III рівнів акредитації. Матеріал викладено відповідно до сучасних вимог, що висуваються до підручників. Зокрема узагальнено відомості про розвиток внутрішньої медицини як науки, наведено короткі історичні відомості, принципи організації і методи надання лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам в Україні, а також визначення теоретичних положень, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Латинська мова та основи медичної термінології: підручник 3-тє вид.

Латинська мова та основи медичної термінології: підручник 3-тє вид.

472  с., 170х240, Тверда  обкл.

Підручник складено з урахуванням вимог Болонської кредитно-модульної системи. Мета його — навчити студента не лише основ латинської граматики, а й медичної термінології (анатомо-гістологічної, фармацевтичної та клінічної). У новому виданні підручника враховано зміни, внесені в останні перегляди міжнародних анатомічної та гістологічної, а також хімічної номенклатур. Розширено і поглиблено виклад тем клінічної ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Основи медсестринства в модулях. Навч. посіб.

Основи медсестринства в модулях. Навч. посіб.

480  с., 145х215, Тверда  обкл.

Навчальний посібник містить необхідні для повсякденної професійної діяльності медсестер алгоритми виконання практичних навичок, що наводяться у відповідних модулях: "Основи медсестринства", "Задоволення потреб пацієнтів. Засоби впливу на кровообіг", "Застосування ліків", "Практична діяльність медичної сестри", "Людські потреби. Медсестринські моделі і процеси". Книжка має чітке практичне спрямування. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Психіатрія і наркологія: підручник 2-ге вид.

Психіатрія і наркологія: підручник 2-ге вид.

512  с., 170х215, Тверда  обкл.

Підручник підготовлено відповідно до нової програми з дисципліни "Психіатрія і наркологія". Зміст видання відповідає основним модулям цієї програми. Розглянуто питання психіатрії та наркології, організації профілактики і надання допомоги хворим із психічними порушеннями, питання загальної психопатології. У підручнику викладено також основи спеціальної психопатології. Наведено епідеміологію, клінічні прояви, етіологію, патогенез, лікування і ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Навчальний посібник з педіатрії: навч. посіб. 2-е вид.

Навчальний посібник з педіатрії: навч. посіб. 2-е вид.

208 с., 145х215, Тверда обкл.

Навчальний посібник містить рекомендації з догляду за здоровими і хворими дітьми всіх груп з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму; передбачено нюанси догляду за дитиною в домашніх умовах і стаціонарі. Матеріал подано у вигляді алгоритмів практичних навичок щодо діагностичних втручань, лікувальних і профілактичних заходів, надання догляду, невідкладної допомоги відповідно до сучасних ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник у 4-ох томах Т.2 Е-Н

Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник у 4-ох томах Т.2 Е-Н

744 с., 170х240, Тверда обкл.

Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник (УЛАМЕС) у чотирьох томах охоплює близько 52 000 медичних термінів із 36 основних спеціальностей. У ньому подано інформацію про правильність написання, вимову і сутність терміно-слів, їх синоніми і самобутні українські назви. Призначений для лікарів, науковців, викладачів і студентів медичних навчальних закладів, фармацевтів, перекладачів медичної літератури і ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Невідкладні стани у стоматологічній практиці: навч. посіб. 2-ге вид.

Невідкладні стани у стоматологічній практиці: навч. посіб. 2-ге вид.

224  с., 145х215, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику висвітлено особливості клінічної картини, діагностичні критерії та алгоритми надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя хворого станах, із якими найчастіше має справу у своїй практиці лікар стоматолог. Наведено фармакологічні препарати, їх дозування, шляхи введення та послідовність застосування, а також неме-дикаментозні методи надання невідкладної допомоги. Для лікарів стоматологів, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Инфекционные болезни у детей: учебник

Инфекционные болезни у детей: учебник

432  с., 170х240, Тверда  обкл.

В учебнике представлены классические и новые данные о инфекционных болезнях у детей. Приведены современные сведения об этиологии, патогенезе, клинической картине, методах диагностики и лечения наиболее распространенных инфекционных болезней у детей в Украине. К каждой теме дан перечень вопросов и тестов для самоконтроля усвоенных знаний. Для студентов и врачей-интернов высших медицинских ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Акушерство і гінекологія. У 4-х т.: національний підручник. Том.1 Акушерство.

Акушерство і гінекологія. У 4-х т.: національний підручник. Том.1 Акушерство.

1 032  с., 170х240, Тверда  обкл.

Національний підручник з акушерства і гінекології — перше в Україні видання із серії науково-практичних керівництв, що містить усю наукову інформацію, необхідну для студентів, лікарів і науковців. У національному підручнику представлено як основні положення класичного акушерства, так і досягнення новітніх інноваційних технологій у цій галузі. На відміну від більшості інших керівництв, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Підручник. 2-ге вид.

Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Підручник. 2-ге вид.

520  с., 170х240, Тверда  обкл.

У підручнику висвітлено основні положення законодавчих актів з охорони праці, зокрема умови працевлаштування, тривалість робочого часу, трудова дисципліна, відпочинок, право на охорону праці, пільги та компенсації за важкі умови праці. Розглянуто питання техніки безпеки у лікувальних закладах під час роботи з приладами різного виду випромінювання, охорони праці в рентгенологічних, фізіотерапевтичних ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Заболевания губ. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Профилактика: учеб. пособие

Заболевания губ. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Профилактика: учеб. пособие

344  с., 170х240, Тверда  обкл.

В учебном пособии на современном уровне освещены вопросы этиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики, лечения и профилактики хронических воспалительных, дисфункциональных и дистрофических заболеваний губ. Материалом для подготовки этой книги послужили более чем 30-летние клинические наблюдения авторов, оригинальные разработки методов диагностики и лечения данных заболеваний. Издание иллюстрировано 329 цветными рисунками. Для студентов ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Менеджмент і лідерство в медсестринстві: підручник

Менеджмент і лідерство в медсестринстві: підручник

304 с., 145х215, Тверда обкл.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з менеджменту в медсестринстві, затвердженої Міністерством охорони здоров'я у 2008 р. У підручнику наведено загальні основи менеджменту, поняття про заклади охорони здоров'я як об'єкта управління, структуру управління в охороні здоров'я, інформаційні технології та методи управління інформаційними системами у галузі охорони здоров'я, концептуальні засади управління ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: навч. посіб.

Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: навч. посіб.

1 272 с., 170х240, Тверда обкл.

У Пораднику зібрано сучасні відомості щодо класифікацій, діагностики, лікування та профілактики внутрішніх захворювань, що грунтуються на принципах клінічної епідеміології та доказової медицини. Всі розділи Порадника містять алгоритми диференціальної діагностики та добре ілюстровані матеріалами сучасних інструментальних методів дослідження. Використано новітні рекомендації, протоколи та стандарти надання медичної допомоги, представлені вітчизняними, європейськими та ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Сексопатологія: підручник

Сексопатологія: підручник

544 с., 170х240, Тверда обкл.

Видання є спробою синтезу даних соціологічного, соціально-психологічного, фізіологічного, психологічного та клінічного вивчення сексуальності людини в теоретичному й практичному аспектах. Психологічні та соціальні аспекти сексуальної поведінки в нормі і при патології розглядаються на рівні цілого: індивід—пара—соціум. Структура підручника відповідає основному завданню — допомогти лікареві здобути теоретичні знання з питань сексології і ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Професійні хвороби: підручник

Професійні хвороби: підручник

536 с., 145х215, Тверда обкл.

У четвертому виданні (попередні видано у 1998, 2003, 2011 рр.) національного підручника відображено сучасні відомості з різних розділів професійної патології. Зміст підручника відповідає Типовій програмі з навчальної дисципліни "Професійні хвороби" з урахуванням принципів Болонської кредитно-модульної системи. У додатку наведено чинні нормативні документи (список професійних захворювань, інструкцію щодо застосування переліку професійних ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Основи біологічної фізики і медична апаратура: підручник

Основи біологічної фізики і медична апаратура: підручник

392 с., 145х215, Тверда обкл.

Підручник «Основи біологічної фізики і медична апаратура» — інтегрований навчальний курс, у якому синтезовані знання з фізики, хімії, біології, медицини та математики. Базовим предметом курсу є фізика. Ця дисципліна вивчає фізичні та фізико-хімічні параметри, які можна використати як тести для діагностики функціонального стану організму. Такими параметрами, наприклад, є мембранні потенціали, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
товари 121 - 150 з 189 Початок | Поперед. | 3 4 5 6 7 | Наст. | Кінець
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність