Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Алерта Київ

Книги цього видавництва

Теорія права і держави: Підручник 4-те вид. 2017р. (Скакун О.Ф.)

Теорія права і держави: Підручник 4-те вид. 2017р. (Скакун О.Ф.)

528  с., 145х200, Тверда  обкл.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів правового спрямування та юридичних факультетів, а також адвокатів, практичних співробітників органів досудового розслідування, прокурорів і ...

246,00 грн. До кошику або Відкласти
Адвокатура. Підручник. 3-тє вид.

Адвокатура. Підручник. 3-тє вид.

624  с., 145х200, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику розкрито основні елементи методики проведення наукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку, аналізу та контролю. Висвітлено сутність науки та історію її розвитку, класифікацію наук і регулювання наукової діяльності як в Україні, так і за кордоном, питання підготовки та кваліфікації наукових кадрів. Подано методику підготовки тез наукової доповіді та ...

184,00 грн. До кошику або Відкласти
Кримінальне право України. Загальна частина. Лекційна та семінарські заняття, складання екзамену (2018р.)

Кримінальне право України. Загальна частина. Лекційна та семінарські заняття, складання екзамену (2018р.)

68  с., 145х200, М'яка  обкл.

У посібнику розкрито зміст лекційних та семінарських занять з Загальної частини кримінального права України за вимогами кредитно-модульної системи організації освітнього процесу, а також визначено методику виконання студентами семінарських та практичних занять, особливості підготовки до складання екзамену. Окреслено основні питання з відповідних тем навчального курсу. Посібник розрахований на студентів, курсантів, аспірантів ...

60,00 грн. До кошику або Відкласти
Українське ділове мовлення: Навч пос. 9-те вид. 2018р. (мг)

Українське ділове мовлення: Навч пос. 9-те вид. 2018р. (мг)

302  с., 130х200, М'яка  обкл.

Навчальний посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання ділових паперів, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Кримінальне право України. Особлива частина. Відповідальність за злочин транснаціонального характеру: Навч.-метод. комплекс. 2019р.

Кримінальне право України. Особлива частина. Відповідальність за злочин транснаціонального характеру: Навч.-метод. комплекс. 2019р.

70  с., 145х200, М'яка  обкл.

У посібник включено програму курсу із Особливої частини кримінального права України та спецкурсу Відповідальність за злочини транснаціонального характеру за вимогами кредитно-модульної системи організації освітнього процесу, методичні матеріали (зокрема, програма нормативного курсу, форми самостійної роботи, методи навчання та контролю, література), основні питання з відповідних тем курсу, а також визначено критерії оцінювання ...

86,00 грн. До кошику або Відкласти
Адвокатcький іспит України: підготовчий курс. Навч. пос. 2017р. 5-те вид.

Адвокатcький іспит України: підготовчий курс. Навч. пос. 2017р. 5-те вид.

832  с., 145х200, Тверда  обкл.

Даний посібник, п'яте перероблене видання якого Ви тримаєте у руках, підготовлений авторами з урахуванням Програми складення кваліфікаційного іспиту, редакція якого затверджена рішенням Ради адвокатів України від 26 лютого 2016 року № 68 і введена в дію з 1 червня 2016 року, а також змін, що відбулись у чинному законодавстві України ...

630,00 грн. До кошику або Відкласти
Адвокатура України. Навч. пос. 2013р.

Адвокатура України. Навч. пос. 2013р.

256  с., 145х200, Тверда  обкл.

Мета начального посібника - розкриття суті і значення діяльності адвокатури в правозахисник діяльності на базі нового Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 2012 р. та деяких зарубіжних країн (Великої Британії, Російської Федерації, США, ФРН, ...

71,00 грн. До кошику або Відкласти
Теорія держави і права (опорні конспекти): Навч. пос. 3-є вид.

Теорія держави і права (опорні конспекти): Навч. пос. 3-є вид.

608  с., 145х200, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику в популярній формі викладено основні поняття теорії та історії держави і права України, державно-територіального устрою, права та обов'язки громадян, місцеве самоврядування та управління. Посібник розрахований на учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, студентів юридичних ...

195,00 грн. До кошику або Відкласти
Прокуратура України. Навчальний посібник. 2016 р.

Прокуратура України. Навчальний посібник. 2016 р.

270  с., 145х200, М'яка  обкл.

Мета навчального посібника - розкрити суть і значення діяльності прокуратури у сфері охорони прав фізичних та юридичних осіб на базі законодавства України; сформувати бачення ролі органу прокуратури як важливого виразника правової держави. Для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів України. Також корисним буде всім, хто цікавиться діяльністю ...

104,00 грн. До кошику або Відкласти
Фінанси: навч. посіб.

Фінанси: навч. посіб.

432  с., 145х200, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику викладено теоретичні засади функціонування й еволюції фінансів, основи функціонування фінансової, податкової та бюджетної систем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики. Подано загальну характеристику фінансів суб'єктів господарювання, засади функціонування страхового та фінансового ринків, місцевих і міжнародних фінансів. Наприкінці кожної теми вміщено практикум, який складається із плану семінарських ...

173,00 грн. До кошику або Відкласти
Юридична психологія. Навчальний посібник. (2017р.)

Юридична психологія. Навчальний посібник. (2017р.)

110  с., 145х200, М'яка  обкл.

Навчальний посібник складається із 6 розділів. У них розглядаються завдання юридичної психології, спрямовані на розвиток нових концепцій; розроблення рекомендацій щодо здійснення правотворчої і правозахисної діяльності. Порушено питання теорії особистості людини. Наголошено на психологічних особливостях юридичних процедур; проведенні окремих процесуальних дій. Звернено увагу на етико-психологічні основи працівників юридичних професій (прокурора, адвоката, ...

75,00 грн. До кошику або Відкласти
Кваліфікаційний іспит суддів: навч.-практ. посібник. (2018р.)

Кваліфікаційний іспит суддів: навч.-практ. посібник. (2018р.)

418  с., 145х200, М'яка  обкл.

У посібнику в зручній інформативній формі системно та комплексно викладаються положення законодавства, судової практики, основні концептуальні позиції міжнародних експертів та інституцій щодо оцінювання підготовки судці та особи, яка претендує на посаду судді. Видання розраховане на судців, кандицатів на посаду судді, наукових співробітників, слухачів вищих навчальних закладів правового спрямування та юридичних ...

270,00 грн. До кошику або Відкласти
Кримінальне право України. Загальна частина. Навч. посібник. 4-те вид. 2016р.

Кримінальне право України. Загальна частина. Навч. посібник. 4-те вид. 2016р.

364  с., 145х200, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику висвітлюються питання Загальної частини кримінального права України, з урахуванням положень національного законодавства, а також законодавства зарубіжних держав і міжнародних нормативно-правових документів. Зміст навчального посібника узгоджується з навчальною програмою «Кримінальне право України. Загальна частина». Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, а також на всіх, хто цікавиться ...

206,00 грн. До кошику або Відкласти
Науково-практчний коментар: Кримінального порцесуального кодексу України. (2018р.)

Науково-практчний коментар: Кримінального порцесуального кодексу України. (2018р.)

854  с., 170х240, Тверда  обкл.

У цій роботі на основі аналізу нового КПК України станом на 12 березня 2016 року грунтовно викладено основні положення сучасного кримінального процесуального законодавства України, проаналізовано практику його застосування, подано рекомендації щодо вирішення проблемних питань з урахуванням положень міжнародних правових актів Європейського суду з прав людини, розглянуто проблеми кримінально-процесуальної науки та ...

920,00 грн. До кошику або Відкласти
Митне право України: Навч. посіб. Том.1. 2015 р.

Митне право України: Навч. посіб. Том.1. 2015 р.

528 с., 145х200, Тверда обкл.

В навчальному посібнику здійснений аналіз особливості застосування норм нового митного кодексу України (нормативно-правова база станом на серпень 2014 р.). Розгляд норм митного кодексу України поєднується з аналізом положень, що раніше містилися в різних законах та підзаконних актах, які на теперішній час регулюють митну справу в Україні. У посібнику використана нова, ...

231,00 грн. До кошику або Відкласти
Адміністративне право та адміністративне судочинство: Посіб. для складання адвокатського іспиту. (2018р.)

Адміністративне право та адміністративне судочинство: Посіб. для складання адвокатського іспиту. (2018р.)

68  с., 145х200, М'яка  обкл.

Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань адміністративного права та адміністративного судочинства України, що передбачені програмою кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Посібник може бути корисним для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Право», практикуючих юристів та всіх, хто ...

63,00 грн. До кошику або Відкласти
Юридична деонтологія. Навчальний посібник. 2015р.

Юридична деонтологія. Навчальний посібник. 2015р.

226 с., 145х200, М'яка обкл.

Мета навчального посібника - формування у студентів сучасного погляду на професію юриста і її місце у забезпеченні прав та інтересів громадян і юридичних осіб, що охороняються законом; її значення та роль у побудові правової держави; вироблення свідомого і відповідального ставлення до майбутньої професії; засвоєння принципів та організаційних форм діяльності суду, ...

104,00 грн. До кошику або Відкласти
Цивільне право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту. (2015 р.)

Цивільне право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту. (2015 р.)

88  с., 145х200, М'яка  обкл.

Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань цивільного права України, що передбачені програмою кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Посібник може бути корисним для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Право», практикуючих юристів та всіх, хто цікавиться цивільним правом ...

74,00 грн. До кошику або Відкласти
Цивільне процесуальне право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту (2015 р.)

Цивільне процесуальне право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту (2015 р.)

88  с., 145х200, М'яка  обкл.

Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань цивільного процесуального права України, що передбачені програмою кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Посібник може бути корисним для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Право», практикуючих юристів та всіх, хто цікавиться цивільним ...

63,00 грн. До кошику або Відкласти
Земельне та екологічне право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту. (2015 р.)

Земельне та екологічне право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту. (2015 р.)

44  с., 145х200, М'яка  обкл.

Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань земельного та екологічного права України, що передбачені програмою кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Посібник може бути корисним для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Право», практикуючих юристів та всіх, хто цікавиться ...

48,00 грн. До кошику або Відкласти
Бюджетне, податкове і митне право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту. (2015 р.)

Бюджетне, податкове і митне право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту. (2015 р.)

80  с., 145х200, М'яка  обкл.

Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань кримінального права України, що передбачені програмою кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Посібник може бути корисним для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Право», практикуючих юристів та всіх, хто цікавиться кримінальним правом ...

71,00 грн. До кошику або Відкласти
Кримінальне право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту. (2015 р.)

Кримінальне право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту. (2015 р.)

80  с., 145х200, М'яка  обкл.

Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань кримінального права України, що передбачені програмою кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Посібник може бути корисним для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Право», практикуючих юристів та всіх, хто цікавиться кримінальним правом ...

80,00 грн. До кошику або Відкласти
Господарське право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту. (2015 р.)

Господарське право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту. (2015 р.)

42  с., 145х200, М'яка  обкл.

Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань господарського права України, що передбачені програмою кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Посібник може бути корисним для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Право», практикуючих юристів та всіх, хто цікавиться господарським правом ...

48,00 грн. До кошику або Відкласти
Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти. Навч. метод. пос. 2013р.

Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти. Навч. метод. пос. 2013р.

728 с., 145х200, Тверда обкл.

Це видання є продовженням рубрики БІБЛІОТЕКА КУРСУ «Економічна теорія», заснованої в першому виданні. У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення розкрито загальні засади економічного розвитку, сутність економічних систем, питання мікро- та макро-економіки, світового господарства, а також зміст основних економічних категорій, явищ, законів. Особливу увагу приділено функціонуванню ринкової системи господарювання на основі ...

104,00 грн. До кошику або Відкласти
Юридична етика: підручник (2017р.)

Юридична етика: підручник (2017р.)

288  с., 145х200, Тверда  обкл.

В підручнику "Юридична етика" досліджуються закономірність та ступінь залежності результатів професійної діяльності юриста-практика від його духовності та моральних настанов. Поряд з визнанням кращих вітчизняних морально-професійних традицій, обґрунтовується необхідність сприйняття українськими юристами-професіоналами визнаних Європейським співтовариством етичних принципів. Підручник 10 розділів і 5 додатків. Підручник призначено для викладачів і студентів ВНЗ денної ...

139,00 грн. До кошику або Відкласти
Конституційне право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту. (2015р.)

Конституційне право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту. (2015р.)

40  с., 145х200, М'яка  обкл.

Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань конституційного права України, що передбачені програмою кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Посібник може бути корисним для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Право», практикуючих юристів та всіх, хто цікавиться конституційним правом ...

50,00 грн. До кошику або Відкласти
Сімейне та житлове право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту. (2015 р.)

Сімейне та житлове право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту. (2015 р.)

76  с., 145х200, М'яка  обкл.

Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань сімейного та житлового права України, що передбачені програмою кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Посібник може бути корисним для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Право», практикуючих юристів та всіх, хто цікавиться ...

60,00 грн. До кошику або Відкласти
товари 1 - 30 з 172 Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність