Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Консум Харків

Книги цього видавництва

Культуротворческий процес: Основания и начала

Культуротворческий процес: Основания и начала

216  с., 145х200, Тверда  обкл.

Монографію присвячено дослідженню культуротворчості як процесу втілення фундаментальної здатності, що задає онтологію "специфічно-людського",— здатності здійснювати зусилля осмислення світу й утвердження себе як носія сенсу у цьому світі. В роботі запропоновано та реалізовано нову посгнекласич-ну форму філософської рефлексії — культурантропологічний синтез, за допомогою якого автор намагається всебічно описати культуротворчий процес, починаючи ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Економіка і організація біржової діяльності

Економіка і організація біржової діяльності

216  с., 130х200, М'яка  обкл.

Розкрито питання теоретичної, практичної сутності та механізму біржової торгівлі. Розглянуто роль, види і функції бірж у ринковій економіці на підставі світового й вітчизняного досвіду, особливості біржового товару. Надана характеристика основним учасникам біржової торгівлі. Розкрито механізм створення товарної біржі та проведення біржового торгу. Узагальнено практичні аспекти укладання біржових угод, функціонування ринку ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Кримінальна відповідальність за пошкодження обєкт.

Кримінальна відповідальність за пошкодження обєкт.

136  с., 130х200, М'яка  обкл.

Монографія є першим в Україні науковим дослідженням прої кримінальної відповідальності за пошкодження об'єктів ма ральних трубопроводів. Результати цієї авторської праці мають не лише наукове суто практичне значення для правозастосовної діяльності орі досудового слідства. Вони також можуть використовуватися у чальному процесі при викладанні кримінального права Укра Видання розраховано на науковців, студентів, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Третейский суд в Украине

Третейский суд в Украине

220  с., 145х200, Тверда  обкл.

Издание предназначено в первую очередь для руководителе) предприятий, ответственных за экономическую безопасность ] призванных исключить вмешательство государства в регулиро вание отношений с деловыми партнерами, для практикующи юристов и студентов, изучающих правоведение, и всех, инте ресующихся третейским разбирательством. Эта книга завершает серию работ С.В. Золотопупа по вопроса) третейского разбирательства, начавшуюся публикациями ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Философия права. Конспект лекций.

Философия права. Конспект лекций.

368  с., 145х200, Тверда  обкл.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Стресс. Современный патофиз. подход к лечению.

Стресс. Современный патофиз. подход к лечению.

240  с., 145х200, Тверда  обкл.

В монографии освещены современные патогенетические механиз реализации стрессорных повреждений организма, не зависящих от эт] логических факторов. Описана роль цитокинов, сосудистого эндотел СРО—ПОЛ в патогенезе повреждения. Предложены современные, с у том патогенеза, методы лечения и предупреждения не только стрессорн повреждений, но и ДВС-синдрома, РДСВ, микроциркуляторных наруг ний, купирование активации СРО-ПОЛ, пути ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Вибрані рішення Європейського суду з прав людини

Вибрані рішення Європейського суду з прав людини

464  с., 145х200, Тверда  обкл.

Вперше в Україні окремою книгою видаються понад 100 найважливіших рішень Європейського суду з прав людини, ухвалених ним протягом 1993-2002 років. Відбір, переклад з англійської мови та опрацювання цих актів здійснювались з 1997 року по теперішній час у Львівській лабораторії прав людини Академії правових наук України. Збірка призначена для судових та ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Імунітет у кримінальному процесі України

Імунітет у кримінальному процесі України

144  с., 145х200, М'яка  обкл.

В монографії досліджується сукупність кримінально-г імунітетів, передбачених як національним законодавство! родно-правовими актами. Розглянуто імунітет Президент родних депутатів, судців та інших посадових осіб, дипло сульські та інші міжнародні імунітети, імунітет свідків. Г1 плексне дослідження теоретичних та правозастосовних щ імунітету в сучасних умовах, зроблено аналіз розвитку про імунітет, проаналізовані та внесені пропозиції ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Податкові аспекти права СОТ та acquis ЄС

Податкові аспекти права СОТ та acquis ЄС

960  с., 170х240, Тверда  обкл.

Пропонована книга — перша в Україні спроба систематичного викладу регулювання податкових відносин у рамках Світової організації торгівлі та в Європейському Союзі. Видання містить не тільки докладний опис податкового права як складової двох оригінальних правових систем — СОТ та ЄС, але й переклад основного масиву податкового законодавства Європейського Союзу українською мовою, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Арбітражний процес. Законодавство та практ. Ч.1.

Арбітражний процес. Законодавство та практ. Ч.1.

544  с., 145х200, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику вперше система-гактику застосування суддями арбітражного про аа України. Вміщено норми АПК, законодавчі; •дійного Суду України, а також постанови, ухв иго арбітражного суду України, рішення арбіт; г.подарських справ відповідно до програми нав чню арбітражного процесу України. Для студентів, аспірантів і викладачів юрид лів, а також суддів арбітражних судів, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Судовий адміністративний процес. Монографія.

Судовий адміністративний процес. Монографія.

464  с., 145х215, Тверда  обкл.

У монографії вперше у вітчизняній юридичній науці адміністративного права проведено дослідження поняття та принципів судового адміністративного процесу, подано детальний теоретичний огляд проблем і визначення цього процесу на основі діючих нормативно-правових актів України та ряду зарубіжних держав з одночасними пропозиціями подальшого їх розвитку, що знайшло втілення в проекті Адміністративного процесуального кодексу ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність