Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

МАУП Київ

Книги цього видавництва

Всеукраїнська трилогія Т2 Чорноморська доктрина

Всеукраїнська трилогія Т2 Чорноморська доктрина

392  с., 205х260, Тверда  обкл.

У книзі вперше вміщено три науково-політологічні праці Юрія Липи: "Чорноморська доктрина", "Чорноморський простір" (атлас), "Розподіл Росії", які автор разом із "Призначенням України" об'єднав спільною назвою "Всеукраїнська трилогія". Книга — не тільки пам'ятка суспільно-політичної думки в Україні першої половини XX ст., а й серйозне наукове дослідження геополітичних проблем України, які актуальні ...

167,00 грн. До кошику або Відкласти
Всеукраїнська трилогія Т1 Призначення України

Всеукраїнська трилогія Т1 Призначення України

336  с., 205х260, Тверда  обкл.

У книзі вперше вміщено три науково-політологічні праці Юрія Липи: "Призначення України", "Чорноморська доктрина", "Розподіл Росії", які сам автор об'єднав спільною назвою "Всеукраїнська трилогія". Книга — не тільки пам'ятка суспільно-політичної думки в Україні першої половини XX ст., а й серйозне наукове дослідження геополітичних проблем України, які актуальні й нині. Книга адресується ...

167,00 грн. До кошику або Відкласти
Гроші без відсотків й інфляція

Гроші без відсотків й інфляція

80  с., М'яка  обкл.

У праці розглянуто принцип функціонування грошей, з'ясовано причини постійного коливання одного з найважливіших еквівалентів нашого життя й пояснено, чому гроші не тільки "рухають світом", а й знову і знову викликають руйнівні кризи. Для широкого загалу.

14,00 грн. До кошику або Відкласти
Українська козацька педагогіка

Українська козацька педагогіка

342  с., 145х215, Тверда  обкл.

Пропоноване видання присвячене недостатньо дослідженому самобутньому національному явищу — українській козацькій педагогіці. Розкриває духовні цінності, історико-педагогічні, науково-теоретичні, методологічні засади козацько-лицарського виховання. У виданні зроблено спробу обґрунтувати напрями, форми та методи виховання історичної пам'яті, української національної свідомості, глибокого патріотизму, шляхетності громадянина незалежної України. Висвітлено досвід роботи з проблем козацької педагогіки. Для ...

63,00 грн. До кошику або Відкласти
Економіка охорони здоров'я. навч. пос

Економіка охорони здоров'я. навч. пос

407 с., 145х200, Тверда обкл.

Розглянуто теоретичні і практичні аспекти економіки охорони здоров'я та методи її застосування у процесі реформування галузі в Україні. Викладено актуальні проблеми, пов'язані зі здоров'ям та охороною здоров'я у сучасному суспільстві, з теоретичними та практичними засадами економіки охорони здоров'я, основами економічної теорії, роллю держави і ринку в реформуванні та діяльності зазначеної ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Психологія способу життя ч 2

Психологія способу життя ч 2

300  с., 145х200, М'яка  обкл.

Навчальний посібник подається як інтегрована дисципліна, що має певну структуру і зміст. Розкриваються теоретичні засади формування здорового способу життя, у тому числі досягнення сучасної медичної і психологічної науки, що супроводжуються практичними рекомендаціями, спрямованими на гармонізацію способу життя. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також для широкої читацької аудиторії, яка ...

112,00 грн. До кошику або Відкласти
Психологія способу життя ч 1

Психологія способу життя ч 1

344  с., 145х200, М'яка  обкл.

Навчальний посібник подається як інтегрована дисципліна, що має певну структуру і зміст. Розкриваються теоретичні засади формування здорового способу життя, у тому числі досягнення сучасної медичної і психологічної науки, що супроводжуються практичними рекомендаціями, спрямованими на гармонізацію способу життя. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також для широкої читацької аудиторії, яка ...

160,00 грн. До кошику або Відкласти
Українська державницька ідея

Українська державницька ідея

520  с., 170х240, Тверда  обкл.

У цій антології зібрано лише фрагменти потужного масиву української державницької ідеї від давнини до сьогодення. Представлені тут її визначні творці й подвижники пов'язані між собою духовною причетністю до творення української державницької ідеології, а дехто й безпосередньою співпрацею в царині національного відродження і державотворення. Творчий дух великих трудівників будить життєву волю ...

140,00 грн. До кошику або Відкласти
Сім вітрів італії. Сім років еміграції. Щоденник

Сім вітрів італії. Сім років еміграції. Щоденник

604  с., 145х215, Тверда  обкл.

В книзі авторка описує факти і враження періоду своєї еміграції в Італії (2001-2008 роки). Робота за кордоном дала можливість їй співставити спосіб життя і менталітет італійського і українського народів і глибше зрозуміти наші життєві ...

134,00 грн. До кошику або Відкласти
Україна: шлях до воскресіння

Україна: шлях до воскресіння

520  с., 145х215, Тверда  обкл.

Україна пройшла свою Голгофу. І воскресла. Стала на шлях вічного буття, безсмертя. Книга складається з трьох частин. Про нестерпні, смертельні муки українства, про тиранію Леніна розповідається у першій частині, про тиранію Сталіна — у другій. Тоді, коли комуністичні кати вважали, що Україна вже мертва, у її надрах народжувалися ніжні паростки ...

70,00 грн. До кошику або Відкласти
Соціальна психологія

Соціальна психологія

312  с., 107х165, М'яка  обкл.

Висвітлено основні положення, особливості і зміст соціально-психологіч-ітмх феноменів. Розглянуто традиційні розділи соціальної психології, а також етнічна психологія, психологія великих соціальних груп і мас, соціальна психологія впливу. Висвітлено актуальні теми сьогодення (конформізм, вплив культури, суспільства на поведінку і настанови людини). Підручник написаний відповідно до Державних освітніх стандартів, адресований студентам і дипломованим ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Статистичне забезпечення маркетингу

Статистичне забезпечення маркетингу

393  с., 107х165, М'яка  обкл.

Висвітлено у доступній, рецелтурній формі методологічні засади статистичного аналізу, наведено обгрунтування відповідних висновків і прогнозування, побудови інформаційного забезпечення та системи показників як бази маркетингових досліджень. Схарактеризовано методичне забезпечення них досліджень шляхом використання моделей і методів прикладної статистики на різних рівнях управління е сономікою. Описано напрями використання результатів статистичного аналізу для ...

149,00 грн. До кошику або Відкласти
Де шукати наших історичних традицій

Де шукати наших історичних традицій

568 с., 107х165, М'яка обкл.

Дві праці Дмитра Донцова (1883 — 1973) — відомого вченого, ідеолога українського націоналізму, мислителя XX ст. — написані у 1938—1944 рр., коли, як і нині, вирішувалась історична доля України; автор окреслює ідеал нової суспільності, ставить дороговкази для мільйонів українців: розвивати героїчні традиції нашого народу, формувати еліту високої національної свідомості, державницького ...

49,00 грн. До кошику або Відкласти
Кобзар

Кобзар

472  с., Наименование>ФорматНаименование> , М'яка  обкл.

До скороченого видання "Кобзаря" включено ліричні поезії та поеми, що стали класичними у творчій спадщині геніального українського поета Т. Г. ...

42,00 грн. До кошику або Відкласти
Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент

268  с., 145х200, М'яка  обкл.

Розглянуто основні методичні підходи та практичні прийоми, що використовуються для ефективного управління фінансовими ресурсами, оборотним капіталом, інвестиціями, фінансовими ризиками підприємства. Особливу увагу приділено методам управління прибутком, капіталом і оборотними активами підприємства; методам вибору інвестиційних проектів і формуванню інвестиційного портфеля; оцінюванню фінансового стану, прогнозуванню імовірності банкрутства і розробленню програми заходів з ...

84,00 грн. До кошику або Відкласти
Міжнародне трудове право

Міжнародне трудове право

190 с., 145х200, М'яка обкл.

У навчальному посібнику висвітлюються міжнародно-правові засади правового захисту трудових прав індивідів, зокрема, сутність міжнародного трудового права; основні напрями міжнародно-правового регулювання трудових правовідносин; система міжнародно-правового захисту праці найуразливіших категорій населення, а також особливості міжнародно-правового захисту трудових прав представників окремих професій. Для студентів юридичних спеціальностей, викладачів. Буде корисним для широкого кола читачів, ...

149,00 грн. До кошику або Відкласти
Організація та нормування праці на виробництві

Організація та нормування праці на виробництві

476  с., 145х215, М'яка  обкл.

Висвітлено історичні аспекти формування і розвитку організації та нормування праці. Розглянуто об'єкт, предмет та завдання організації праці, значення і сутність нормування праці. Проаналізовано стан та якість організації та нормування праці на підприємстві. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних ...

134,00 грн. До кошику або Відкласти
Нартіада. героїч. епос

Нартіада. героїч. епос

202  с., 145х215, Тверда  обкл.

Нартський героїчний епос — велична пам'ятка духовної культури людства — посідає вагоме місце в скарбниці шедеврів світової культури. Ядром його є давній кавказький епічний цикл, сформований за скіфської доби. Завдяки дослідженням науковців викристалізувалася схема походження Нартіади: індоіранські міфи й легенди — скіфські й сарматські легенди й епічні сказання — кавказькі ...

105,00 грн. До кошику або Відкласти
Маркетингова товарна політика: Навч. пос.

Маркетингова товарна політика: Навч. пос.

160  с., М'яка  обкл.

У посібнику розкрито механізм здійснення товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Розглянуто основні питання однієї зі складових маркетингового комплексу - товару. Наведено загальні поняття товару, якості, товарного знака, упаковки та маркування, послідовність оцінки конкурентоспроможності товару і принципи формування асортименту виробничими та торговельними підприємствами. Викладено теоретичні основи конкуренції з метою вибору підприємством ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Політичний мнеджмент. Навч. пос.

Політичний мнеджмент. Навч. пос.

264  с., М'яка  обкл.

Пропонований навчальний посібник охоплює порівняно новий навчЛ ний курс дисципліни "Політичний менеджмент", становлення якого н відбувається. У посібнику подано основні теми, пов'язані з організацією практичним здійсненням політичних дій, процесів, явищ, з реалізацією літики загалом. Для політологів, політиків, аспірантів і студентів факультетів, де вив ються політологія, соціологія, політична психологія, філософія політики, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Методы управления. Учеб. пособ.

Методы управления. Учеб. пособ.

368  с., М'яка  обкл.

В пособии рассмотрена природа методов деятельности человека, показана взаимосвязь методов с принципами, целями, функциями, структурой управления. Охарактеризована структура методов деятельности, предложена классификация методов, дана общая характеристика наиболее используемых методов управления и труда, показаны подходы к их совершенствованию. Для студентов высших учебных заведений.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Культурологія мистецтва

Культурологія мистецтва

208  с., М'яка  обкл.

У пропонованому посібнику на багатому фактичному і джерельном; матеріалі розглядається історія виникнення і розвитку мистецтва з давнії часів до сьогодення. Багато уваги приділяється характеристиці видів мисте цтва, а саме: архітектури, живопису, літератури, музики, театру, кінематог рафа. На прикладі кінематографа аналізується специфіка видоутворення і мистецтві. Досліджується співвідношення естетики і мистецтвознавства, а ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Політична історія України ХХст

Політична історія України ХХст

696  с., Тверда  обкл.

У пропонованому підручнику розглянуто характерні риси й практика політичної історії України XX ст. Викладено матеріали, пов'язані з політичними процесами в Україні на різних історичних етапах, їх особливості, з'ясовано логіку і причинно-наслідковий зв'язок, відмінності політичних режимів, політичних систем, а також внутрішню та зовнішню політику України чи ставлення стосовно неї інших держав. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Проблеми вдосконалення держ регул політики в Укр

Проблеми вдосконалення держ регул політики в Укр

336  с., Тверда  обкл.

У монографії в контексті економічного зростання і підвищенні національної безпеки України досліджено сутність і класифікацію видів регу ляторної політики та регуляторних рішень. Сформульовано вимоги щодо ї: якості, моральності, справедливості, розглянуто технологію підготовки т прийняття регуляторних актів. Виявлено відповідні проблеми, розроблено тс оретико-філософські та методологічні засади їх вирішення, спрямовані н підвищення ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Социология труда: Учеб. пособие

Социология труда: Учеб. пособие

320  с., М'яка  обкл.

В учебном пособии рассмотрены основные категории, объект и предмет социологии труда, особенности использования социологических методов исследования в изучении трудовой деятельности. Раскрыты основные социальные процессы в сфере труда: трудовая адаптация, мотивация и стимулирование труда, социальный контроль трудового поведения, трудовая мобильность работников и социальное управление трудовой деятельностью. Для студентов специальностей "Экономика и ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Убійство Андрюши Ющинского Істор пам

Убійство Андрюши Ющинского Істор пам

536  с., 170х240, Тверда  обкл.

"Це не середньовічний міф, це страшна дійсність XX століття" — таке застереження професора 1 О. Сікорського, одного з експертів у гучній "справі Бейліса" про ритуальне вбивство Андрійка Ющинського в 1911 році в Києві. Книга Г. Замисловського "Убійство Андрюши Ющинскаго", репринтне видання якої пропонуємо читачеві, вийшла друком 1917 року. Автор, адвокат ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
товари 1 - 30 з 68 Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність