Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Скіф м. Київ

Книги цього видавництва

Святий рівноапостольний князь Володимир Святий в історичній пам'яті

Святий рівноапостольний князь Володимир Святий в історичній пам'яті

208  с., 205х260, М'яка  обкл.

Праця присвячена осягненню феномену історичної пам'яті про святого рівноапостольного князя Володимира. У книзі здійснено спробу комплексного аналізу становлення, розвитку й трансформації пам'яті про хрестителя Русі у східнослов'янському світі. На основі першоджерел досліджуються форми її функціонування, засоби маніфестації та їх вплив на процеси національно-культурної самоідентифікації народів Східної Європи. Видання розраховане не ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Закон Укр 'Про засади запобігання і протидії корупції

Закон Укр 'Про засади запобігання і протидії корупції" НПК 2012

512  с., 145х200, Тверда  обкл.

Науково-практичний коментар підготовлено для використання при поглибленому вивченні питань, пов'язаних із реалізацією державної антикорупційної політики, у якому даються роз'яснення основних положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Видання розраховане на широкий загал науковців, правоохоронців, студентів закладів освіти та представників громадськості, яких цікавлять питання протидії та запобігання корупції. Законодавство ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Охорона здоров'я в Україні: навч посібник 2013

Охорона здоров'я в Україні: навч посібник 2013

288  с., 145х200, М'яка  обкл.

Навчальний посібник присвячений дослідженню проблеми адміністратив-но-правового реглювання в сфері охорони здоров'я. На основі аналізу політики держави запропоновано та сформульовано поняття „охорона здоров'я", „медичне право", як правового інституту. Удосконалено понятійно-категорійний апарат у сфері охорони здоров'я населення. Проаналізовано зарубіжний досвід функціонування галузі охорони здоров'я та медичного забезпечення. Сформульовано низку конкретних пропозицій та ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Народний суверенітет, як основа адмін-правової реформи в Україні: навч пос 2012

Народний суверенітет, як основа адмін-правової реформи в Україні: навч пос 2012

216  с., 145х200, М'яка  обкл.

Навчальний посібник присвячений аналізу сутності та змісту адміністративно-правової реформи в Україні в контексті народного суверенітету. На основі проведеного наукового дослідження визначено основні тенденції проведення адміністративно-правової реформи, узагальнено зарубіжний досвід регулювання, розроблено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання діяльності органів виконавчої влади, поняття та передумови адміністративно-територіального устрою, доведена доцільність прийняття Закону України ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Начальник слідчого відділу як суб'єкт кримінально-процесуального доказування: моногр

Начальник слідчого відділу як суб'єкт кримінально-процесуального доказування: моногр

136  с., 145х200, М'яка  обкл.

У монографії на основі викладених розробок подаються наукові знання про начальника слідчого відділу як суб'єкта кримінально-процесуального доказування. Приділяється увага змісту та меті доказування, класифікації суб'єктів доказування та місцю начальника слідчого відділу в системі суб'єктів доказування. Досліджено форми та способи участі начальника слідчого відділу у збиранні, перевірці та оцінці доказів та ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Заходи процесуального примусу щодо неповнолітніх обвинувачених в кримінальному процесі Укр: навч. пос.

Заходи процесуального примусу щодо неповнолітніх обвинувачених в кримінальному процесі Укр: навч. пос.

184  с., 145х200, М'яка  обкл.

У навчальному посібнику приділяється увага заходам процесуального примусу та особливостям їх застосування щодо неповнолітніх обвинувачених. Досліджується ефективність процесуальної діяльності щодо застосування до неповнолітніх заходів процесуального примусу пов'язаних і не пов'язаних з позбавленням волі. Приділяється увага поняттю, юридичній природі та класифікація заходів процесуального примусу, їх історії й розвитку. Досліджується провадження щодо ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Кримінальний процес України в питаннях і відповідях: навч пос 2013

Кримінальний процес України в питаннях і відповідях: навч пос 2013

250  с., 145х200, М'яка  обкл.

У посібнику, який представлений у формі питання-відповідь, компактно викладено навчальний матеріал з загальної та особливої частин курсу «Кримінальний процес України». Видання розраховане на студентів і слухачів юридичних навчальних закладів, де вивчається «Кримінальний процес України», може бути корисним і ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Санітарно-епідеміологічна безпека: навч посібн 2013

Санітарно-епідеміологічна безпека: навч посібн 2013

128  с., 145х200, М'яка  обкл.

У навчальному посібнику на основі викладених розробок подаються наукові знання про здійснення прокурорського нагляду за екстрадицією особи. Приділяється увага поняттю прокурорського нагляду за екстрадицією особи, його функціональному призначенню та межами; прокурорському нагляду за затриманням особи, яка вчинила злочин за межами України, за застосуванням тимчасового та екстрадиційного арешту. Начальний посібник буде ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Скифский царский курган Гайманова Могила

Скифский царский курган Гайманова Могила

780 с., 145х200, Тверда обкл.

В научный оборот вводятся материалы раскопок всемирно известного скифского царского кургана Гайманова Могила. Этот выдающийся памятник, расположенный у с. Балки Васильевского района Запорожской области, был исследован под руководством В. И. Бидзили в 1969-1970 гг. Предлагаемая монография является исчерпывающей публикацией материалов полевых исследований и множества вещей (до 2600 единиц), найденных в ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Цивільне право України. Заг. част. Підручник

Цивільне право України. Заг. част. Підручник

528  с., 145х200, М'яка  обкл.

Підручник підготовлений для студентів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами Цивільного ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Культурологія: культурогенез: навч. посібн.

Культурологія: культурогенез: навч. посібн.

438  с., 145х200, М'яка  обкл.

Навчальний посібник дає системні, всебічні й детальні знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, виникнення й становлення провідних центрів культурогенезу за часів первісності й перших архаїчних цивілізацій. Порушуються проблеми періодизації історії та культури, сутності й визначення можливих причин змі ни основних світоглядних парадигм під час існування ранніх форм ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування: навч. пос.

Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування: навч. пос.

182  с., 145х200, М'яка  обкл.

У навчальному посібнику на основі викладених розробок подаються наукові знання про застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування. Приділяється увага поняттю та сутності компромісів в кримінальному судочинстві та їх класифікації; критеріям допустимості використання компромісів під час вирішення конфліктних ситуацій у кримінальному судочинстві. Досліджені компромісні процедури під час вирішення ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Охорона праці в туристському комплексі: навч посібник 2010

Охорона праці в туристському комплексі: навч посібник 2010

232  с., 145х200, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику розглядаються правові та організаційні основи охорони праці, техніки безпеки при експлуатації туристського комплексу, виробнича санітарія та гігієна, основні положення протипожежного захисту в туристському комплексі та надання першої долікарської допомоги потерпілим тощо. Розрахований на студентів вузів і технікумів економічних спеціальностей, а також слухачів другої вищої освіти. Може бути ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Боротьба з тероризмом: навч. посібн.

Боротьба з тероризмом: навч. посібн.

580  с., 145х200, М'яка  обкл.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Економіка ( розрахунки  фін-інвест операцій в Excel )

Економіка ( розрахунки фін-інвест операцій в Excel )

342  с., 145х200, М'яка  обкл.

Висвітлено можливості використання фінансових функцій Excel для проведення розрахунків при здійсненні кредитних, інвестиційних та інших комерційних операцій. Досліджено вплив інфляції на результати фінансово-інвестиційних операцій. На прикладах викладено технологію розрахунку в Excel майбутньої, поточної вартості, кількості періодів платежів, позики (інвестиції); показників оцінки інвестиційних проектів; процентної, номінальної, ефективної, облікової ставки; ринкової вартості, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність