Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Логос м.Київ

Книги цього видавництва

Фізика в таблицях і схемах.

Фізика в таблицях і схемах.

140  с., 130х200, М'яка  обкл.

Пропонований посібник-довідник містить стислий виклад основних понять, визначень і законів фізики, які вивчаються в середній школі. Оформлений у вигляді таблиць і схем, він допоможе вам не лише повторити, а й узагальнити, систематизувати матеріал основних розділів шкільної програми з фізики. Для старшокласників та абітурієнтів, для всіх, хто цікавиться ...

22,30 грн. До кошику або Відкласти
Граматика англійської мови в таблицях і схемах

Граматика англійської мови в таблицях і схемах

112 с., 130х200, М'яка обкл.

У посібнику стисло викладено основні граматичні явища англійською мови. Система оформлення в таблиці та схеми сприятиме швидкому засвоєнню поданого матеріалу. Для школярів, студентів, викладачів, а також широкого кола осіб, що бажають вивчити англійську ...

37,00 грн. До кошику або Відкласти
Граматика німецької мови в таблицях і схемах

Граматика німецької мови в таблицях і схемах

112 с., 130х200, М'яка обкл.

Пропонований довідник містить стислий виклад головних явищ граматики німецької мови. Оформлення матеріалу у вигляді таблиць і схем сприяє швидкому та міцному його засвоєнню. Для учнів середніх навчальних закладів, студентів, а також широкого кола осіб, що бажають вивчити німецьку ...

37,00 грн. До кошику або Відкласти
Український правопис в таблицях і схемах.(Видання друге,виправлене) 2017р.

Український правопис в таблицях і схемах.(Видання друге,виправлене) 2017р.

176  с., 170х240, М'яка  обкл.

У пропонованому навчальному посібнику ви знайдете основні правила української орфографії та пунктуації і викладені стислотеоретичні поняття, необхідні для правопису. Схеми, таблиці та приклади, які подаються в ньому, підібрано з урахуванням найбільш типових помилок у роботі учнів. Посібник розрахований на учнів середніх і старших класів, абітурієнтів, учителів та всіх тих, хто ...

58,00 грн. До кошику або Відкласти
Біологія в поняттях, термінах, таблицях і схемах.

Біологія в поняттях, термінах, таблицях і схемах.

128 с., 130х200, М'яка обкл.

У посібнику в стислій формі викладено матеріал з біології відповідно до програми середньої школи (6 — 11 клаСи). Він допоможе засвоїти, систематизувати і узагальнити знання з біології, підготуватися до екзаменів учням середніх шкіл і абітурієнтам, а також буде корисний вчителям біології. Посібник має чотири розділи: ботаніка, зоологія, біологія людини, загальна ...

37,00 грн. До кошику або Відкласти
Бізнес-курс німецької мови

Бізнес-курс німецької мови

352  с., 130х200, М'яка  обкл.

Книга розрахована на широке коло читачів, які вивчають німецьку мову у вузі, на курсах або самостійно. Курс складається з 10 уроків, кожний із яких включає основний текст-полілог, словник-мінімум, лінгвокомерційний коментар з ілюстративним матеріалом, лінгвокраєзнавчий і граматичний коментар, а також тексти для читання з новітньою всебічною інформацією про ФРН і вправи. ...

71,00 грн. До кошику або Відкласти
Граматика сучасної англійської мови. Довідник.

Граматика сучасної англійської мови. Довідник.

352 с., 130х200, М'яка обкл.

У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється розширеною системою вправ. Довідник призначено для школярів, студентів, всіх хто вивчає англійську мову.

56,00 грн. До кошику або Відкласти
Граматика української мови в таблицях і схемах

Граматика української мови в таблицях і схемах

140 с., 145х200, М'яка обкл.

У довіднику подано переважно у вигляді таблиць та схем стислі відомості з української мови - її звукового та лексичного складу, словотвору й граматики (морфології та синтаксису). Подаються також схеми різних видів мовного розбору. У вступній частині стисло висвітлюються особливості історичної долі української мови та її місце серед інших мов світу. ...

37,00 грн. До кошику або Відкласти
Хімія. Закони, схеми, формули, рівняння.

Хімія. Закони, схеми, формули, рівняння.

128  с., 130х200, М'яка  обкл.

Посібник містить основні закони, формули та рівняння з курсу хімії середньої школи. В нього входять розділи: загальна хімія, неорганічна хімія та органічна хімія. Цей посібник призначений для учнів старших класів, вступників до вищих навчальних закладів, учителів-початківців середніх ...

37,00 грн. До кошику або Відкласти
Граматика сучасної англійської мови. Ключі до вправ

Граматика сучасної англійської мови. Ключі до вправ

64 с., 130х200, М'яка обкл.

Запропонований збірник відповідей на основні вправи з «Граматики сучасної мови» Г.В. Верби та Л.Г. Верби призначено для самоконтролю осіб, що вивчають граматику англійської мови за вказаним ...

19,00 грн. До кошику або Відкласти
Геометрія в таблицях і схемах.

Геометрія в таблицях і схемах.

128 с., 130х200, М'яка обкл.

Пропонований посібник-довідник містить стисл новних понять та формул геометрії, які вивчакг школі. Оформлений у вигляді компактних таблиць і с може повторити, узагальнити та систематизувати м них розділів шкільної програми з геометрії. Для старшокласників та абітурієнтів, для всіх, ¦ ...

37,00 грн. До кошику або Відкласти
A Practical Guide for Learners of English. Книга 4.

A Practical Guide for Learners of English. Книга 4.

368  с., 205х260, М'яка  обкл.

Практичний курс англійської мови є складовою частиною комплексного курсу англійської мови, що призначається для студентів вищих гуманітарних навчальних закладів. Метою курсу е подальший розвиток усіх мовленнєвих навичок (слухання, говоріння, читання та письма) на основі англійських автентичних текстів. Сучасний лексичний та країнознавчий матеріал і завдання творчого характеру сприяють підвищенню мотивації навчання. ...

92,00 грн. До кошику або Відкласти
Бізнес-курс англійської мови.

Бізнес-курс англійської мови.

352  с., 130х200, М'яка  обкл.

Книга охоплює широкий діапазон мовних кліше, текстів, вправ та діалогів і доповнена аудіокасетами, що мають запис текстів-полілогів і текстів для читання з кожного уроку. Мета посібника — навчити основам ділового спілкування в усній та письмовій формах. Навчальний курс складається з 12 уроків, кожен з яких включає в себе основний текст-полілог, ...

59,00 грн. До кошику або Відкласти
A Practical Guide for Learners of English. Книга 3.

A Practical Guide for Learners of English. Книга 3.

368  с., 205х260, М'яка  обкл.

Практичний курс англійської мови є третьою частиною комплексного курсу англійські для студентів гуманітарних вищих навчальних закладів. Матеріали курсу спрямовані на под; розвиток усіх головних мовленнєвих навичок: слухання, говоріння, читання та письма. Побудов: автентичних текстах та розроблених на їх основі завданнях проблемного характеру, що передб творчу діяльність тих, хто вивчає іноземну ...

132,00 грн. До кошику або Відкласти
Новий англо-український та укр-англ.словник+граматика (50тис.слів)

Новий англо-український та укр-англ.словник+граматика (50тис.слів)

704 с., 130х165, Тверда обкл.

Новий англо-український і українсько-англійський словник і лічує близько 50 тисяч слів та словосполучень. Словник знач оновлено та доведено відповідно до сучасного англійського леш кону. Транскрипція відповідає символам Міжнародної фонеті ної ассоціації. Для зручності користування у кінці видання ві щено граматичний довідник, що охоплює опис найбільш важлив граматичних явищ англійської мови. ...

121,00 грн. До кошику або Відкласти
Граматика англійської мови.Збірник вправ

Граматика англійської мови.Збірник вправ

384 с., 130х200,

Навчальний посібник "Граматика англійської мови" (Збірник вправ) створено автором відповідно до вимог чинної програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством науки і освіти України в серпні 2001 року. Він містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словники. Граматичний матеріал подано гранично стисло безпосередньо перед відповідними численними ...

59,00 грн. До кошику або Відкласти
Ключі до збірника вправ з граматики англійської мови (до Барановської)

Ключі до збірника вправ з граматики англійської мови (до Барановської)

180  с., 130х200, М'яка  обкл.

Запропонований збірник відповідей на основні вправи з посібника «Граматика англійської мови. Збірник вправ» Барановської Т.В. призначено для самоконтролю осіб, що вивчають граматику англійської мови за цим ...

43,00 грн. До кошику або Відкласти
Українські прописи. Каліграфічний шрифт (Бібліотека школяра)

Українські прописи. Каліграфічний шрифт (Бібліотека школяра)

32  с., 170х215, М'яка  обкл.

Пропоновані прописи призначені допомогти усім починаючим вивчати украінську мову оволодіти навичками правильного написання букв українського ...

19,00 грн. До кошику або Відкласти
Англійські прописи. Handwriting book (Бібліотека школяра)

Англійські прописи. Handwriting book (Бібліотека школяра)

32  с., 170х215, М'яка  обкл.

Пропоновані прописи призначені допомогти усім починаючим вивчати англійську мову оволодіти навичками правильного написання букв англійського алфавіту як у каліграфічному, так і в друкованому ...

19,00 грн. До кошику або Відкласти
Польські прописи. Каліграфічний шрифт (Бібліотека школяра)

Польські прописи. Каліграфічний шрифт (Бібліотека школяра)

32  с., 170х215, М'яка  обкл.

Пропоновані прописи призначені допомогти усім починаючим вивчати польську мову оволодіти навичками правильного написання букв польського ...

19,00 грн. До кошику або Відкласти

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Бизнес-курс испанского языка.

Бизнес-курс испанского языка.

448  с., 130х200, М'яка  обкл.

Предлагаемое вниманию читателей учебное пособие предназначено, в первую очередь, для студентов ВУЗов, изучающих испанский язык, предпринимателей и переводчиков. Кроме того, пособие будет полезно для тех, кто изучает испанский язык на курсах или самостоятельно. Курс состоит из 15 уроков, каждый из которых включает следующие разделы: основной текст-полилог, словарь-минимум, языковой и лингво-коммерческий ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Практична фонетика англійської мови:Навч.пос

Практична фонетика англійської мови:Навч.пос

272  с., 205х260, М'яка  обкл.

Навчальний посібник є курсом практичної фонетики англійської мови для < тичних спеціальностей. Його метою є формування та засвоєння стійких навичок праві* вимови. Посібник складається з чотирьох розділів ("Звуки"; "Інтонація"; "Поезія", "Ф< має додаток (2 аудіокасети).

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Бизнес-курс итальянского языка.

Бизнес-курс итальянского языка.

320  с., 130х200, М'яка  обкл.

Цель настоящего пособия - обучение собственно языку би; деловых переговоров и коммерческой корреспонденции. Уче предназначен для занятий по итальянскому языку с лицами, ксп уже имеют начальную языковую подготовку и желают пройти я. вую специализацию в сфере бизнеса. Учебный курс состоит 1 уроков, каждый из которых включает элементы диалога, дел корреспонденцию, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Deutsch fur Fortgeschrittene Niveau C. Німецька мова:досконале володіння

Deutsch fur Fortgeschrittene Niveau C. Німецька мова:досконале володіння

528 с., 145х215, Тверда обкл.

У пропонованому навчальному посібнику реалізується сучасна концепція викладання та вивчення іноземної мови на просунутому рівні: діяльнісно та особистісно орієнтоване навчання, розвиток автономії осіб, що навчаються, зростання ролі когнітивного та рефлексивного підходів до феноменів мови, мовлення та культури, а також процесів оволодіння ними, домінування письмових форм спілкування та функціонально-комунікативний підхід до ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Окна в англоязычный мир (история, география...)

Окна в англоязычный мир (история, география...)

544  с., 130х200, М'яка  обкл.

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой пособие по страноведению и охватывает все восемь англоязычных стран мира. В ней приводятся интересные и полезные сведения о прошлом и настоящем Великобритании, Ирландии, Соединенных Штатов, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Южной Африки. При подготовке издания использованы оригинальные источники информации — в т. ч. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
товари 1 - 30 з 31 Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність