Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Логос м.Київ

Книги цього видавництва

Фізика в таблицях і схемах.

Фізика в таблицях і схемах.

140 с., 130х200, М'яка обкл.

Пропонований посібник-довідник містить стислий виклад основних понять, визначень і законів фізики, які вивчаються в середній школі. Оформлений у вигляді таблиць і схем, він допоможе вам не лише повторити, а й узагальнити, систематизувати матеріал основних розділів шкільної програми з фізики. Для старшокласників та абітурієнтів, для всіх, хто цікавиться ...

41,00 грн. До кошику або Відкласти
Граматика англійської мови в таблицях і схемах

Граматика англійської мови в таблицях і схемах

112 с., 130х200, М'яка обкл.

У посібнику стисло викладено основні граматичні явища англійською мови. Система оформлення в таблиці та схеми сприятиме швидкому засвоєнню поданого матеріалу. Для школярів, студентів, викладачів, а також широкого кола осіб, що бажають вивчити англійську ...

37,00 грн. До кошику або Відкласти
Граматика німецької мови в таблицях і схемах

Граматика німецької мови в таблицях і схемах

112 с., 130х200, М'яка обкл.

Пропонований довідник містить стислий виклад головних явищ граматики німецької мови. Оформлення матеріалу у вигляді таблиць і схем сприяє швидкому та міцному його засвоєнню. Для учнів середніх навчальних закладів, студентів, а також широкого кола осіб, що бажають вивчити німецьку ...

37,00 грн. До кошику або Відкласти
Український правопис в таблицях і схемах.(Видання друге,виправлене) 2017р.

Український правопис в таблицях і схемах.(Видання друге,виправлене) 2017р.

176 с., 170х240, М'яка обкл.

У пропонованому навчальному посібнику ви знайдете основні правила української орфографії та пунктуації і викладені стислотеоретичні поняття, необхідні для правопису. Схеми, таблиці та приклади, які подаються в ньому, підібрано з урахуванням найбільш типових помилок у роботі учнів. Посібник розрахований на учнів середніх і старших класів, абітурієнтів, учителів та всіх тих, хто ...

59,00 грн. До кошику або Відкласти
A Practical Guide for Learners of English. Книга 2.

A Practical Guide for Learners of English. Книга 2.

352 с., 200х260, М'яка обкл.

Практичний курс англійської мови є другою частиною комплексного курсу англійської мови для студентів гуманітарних вузів. Він - логічне продовження навчального посібника для студентів першого курсу (авторів В. В. Янсон, JI. В. Свистун, С. Т. Богатирьової, С. М. Лежньова). Книга спрямована на поглиблення знань англійської мови студентами вищих навчальних закладів. Коло ...

132,00 грн. До кошику або Відкласти
Біологія в поняттях, термінах, таблицях і схемах.

Біологія в поняттях, термінах, таблицях і схемах.

128 с., 130х200, М'яка обкл.

У посібнику в стислій формі викладено матеріал з біології відповідно до програми середньої школи (6 — 11 клаСи). Він допоможе засвоїти, систематизувати і узагальнити знання з біології, підготуватися до екзаменів учням середніх шкіл і абітурієнтам, а також буде корисний вчителям біології. Посібник має чотири розділи: ботаніка, зоологія, біологія людини, загальна ...

37,00 грн. До кошику або Відкласти
Граматика сучасної англійської мови. Довідник.

Граматика сучасної англійської мови. Довідник.

352 с., 130х200, М'яка обкл.

У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється розширеною системою вправ. Довідник призначено для школярів, студентів, всіх хто вивчає англійську мову.

56,00 грн. До кошику або Відкласти
Граматика української мови в таблицях і схемах

Граматика української мови в таблицях і схемах

140 с., 145х200, М'яка обкл.

У довіднику подано переважно у вигляді таблиць та схем стислі відомості з української мови - її звукового та лексичного складу, словотвору й граматики (морфології та синтаксису). Подаються також схеми різних видів мовного розбору. У вступній частині стисло висвітлюються особливості історичної долі української мови та її місце серед інших мов світу. ...

37,00 грн. До кошику або Відкласти
Хімія. Закони, схеми, формули, рівняння

Хімія. Закони, схеми, формули, рівняння

128 с., 130х200, М'яка обкл.

Посібник містить основні закони, формули та рівняння з курсу хімії середньої школи. В нього входять розділи: загальна хімія, неорганічна хімія та органічна хімія. Цей посібник призначений для учнів старших класів, вступників до вищих навчальних закладів, учителів-початківців середніх ...

37,00 грн. До кошику або Відкласти
Граматика сучасної англійської мови. Ключі до вправ

Граматика сучасної англійської мови. Ключі до вправ

64 с., 130х200, М'яка обкл.

Запропонований збірник відповідей на основні вправи з «Граматики сучасної мови» Г.В. Верби та Л.Г. Верби призначено для самоконтролю осіб, що вивчають граматику англійської мови за вказаним ...

19,00 грн. До кошику або Відкласти
Геометрія в таблицях і схемах.

Геометрія в таблицях і схемах.

128 с., 130х200, М'яка обкл.

Пропонований посібник-довідник містить стисл новних понять та формул геометрії, які вивчакг школі. Оформлений у вигляді компактних таблиць і с може повторити, узагальнити та систематизувати м них розділів шкільної програми з геометрії. Для старшокласників та абітурієнтів, для всіх, ¦ ...

37,00 грн. До кошику або Відкласти
A Practical Guide for Learners of English. Книга 4.

A Practical Guide for Learners of English. Книга 4.

368 с., 200х260, М'яка обкл.

Практичний курс англійської мови є складовою частиною комплексного курсу англійської мови, що призначається для студентів вищих гуманітарних навчальних закладів. Метою курсу е подальший розвиток усіх мовленнєвих навичок (слухання, говоріння, читання та письма) на основі англійських автентичних текстів. Сучасний лексичний та країнознавчий матеріал і завдання творчого характеру сприяють підвищенню мотивації навчання. ...

92,00 грн. До кошику або Відкласти
A Practical Guide for Learners of English. Книга 1.

A Practical Guide for Learners of English. Книга 1.

368 с., 200х260, М'яка обкл.

Навчальний матеріал посібника, що має комунікативну спрямованість, грунтується на текстах, дібраних із автентичних творів англійської і американської художньої літератури. Тексти не піддано жодній модифікації, тобто не адаптовано. їхню стилістичну і лексико-граматичну своєрідність збережено і представлено насамперед у фабульних текстах, що повідомляють про повсякденне життя звичайної англомовної родини, та у відповідних ...

132,00 грн. До кошику або Відкласти
Бізнес-курс англійської мови.

Бізнес-курс англійської мови.

352 с., 130х200, М'яка обкл.

Книга охоплює широкий діапазон мовних кліше, текстів, вправ та діалогів і доповнена аудіокасетами, що мають запис текстів-полілогів і текстів для читання з кожного уроку. Мета посібника — навчити основам ділового спілкування в усній та письмовій формах. Навчальний курс складається з 12 уроків, кожен з яких включає в себе основний текст-полілог, ...

59,00 грн. До кошику або Відкласти
Новий англо-український та укр-англ.словник+граматика (50тис.слів)

Новий англо-український та укр-англ.словник+граматика (50тис.слів)

704 с., 130х165, Тверда обкл.

Новий англо-український і українсько-англійський словник і лічує близько 50 тисяч слів та словосполучень. Словник знач оновлено та доведено відповідно до сучасного англійського леш кону. Транскрипція відповідає символам Міжнародної фонеті ної ассоціації. Для зручності користування у кінці видання ві щено граматичний довідник, що охоплює опис найбільш важлив граматичних явищ англійської мови. ...

134,00 грн. До кошику або Відкласти
Граматика англійської мови.Збірник вправ

Граматика англійської мови.Збірник вправ

384 с., 130х200,

Навчальний посібник "Граматика англійської мови" (Збірник вправ) створено автором відповідно до вимог чинної програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством науки і освіти України в серпні 2001 року. Він містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словники. Граматичний матеріал подано гранично стисло безпосередньо перед відповідними численними ...

59,00 грн. До кошику або Відкласти
Ключі до збірника вправ з граматики англійської мови (до Барановської)

Ключі до збірника вправ з граматики англійської мови (до Барановської)

180 с., 130х200, М'яка обкл.

Запропонований збірник відповідей на основні вправи з посібника «Граматика англійської мови. Збірник вправ» Барановської Т.В. призначено для самоконтролю осіб, що вивчають граматику англійської мови за цим ...

44,00 грн. До кошику або Відкласти
Бизнес-курс английского языка.

Бизнес-курс английского языка.

352 с., 130х200, М'яка обкл.

22,30 грн. До кошику або Відкласти
Українські прописи. Каліграфічний шрифт (Бібліотека школяра)

Українські прописи. Каліграфічний шрифт (Бібліотека школяра)

32 с., 170х215, М'яка обкл.

Пропоновані прописи призначені допомогти усім починаючим вивчати украінську мову оволодіти навичками правильного написання букв українського ...

19,00 грн. До кошику або Відкласти
Англійські прописи. Handwriting book (Бібліотека школяра)

Англійські прописи. Handwriting book (Бібліотека школяра)

32 с., 170х215, М'яка обкл.

Пропоновані прописи призначені допомогти усім починаючим вивчати англійську мову оволодіти навичками правильного написання букв англійського алфавіту як у каліграфічному, так і в друкованому ...

19,00 грн. До кошику або Відкласти
Польські прописи. Каліграфічний шрифт (Бібліотека школяра)

Польські прописи. Каліграфічний шрифт (Бібліотека школяра)

32 с., 170х215, М'яка обкл.

Пропоновані прописи призначені допомогти усім починаючим вивчати польську мову оволодіти навичками правильного написання букв польського ...

19,00 грн. До кошику або Відкласти
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність