Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Центр учбової літератури + ЦНЛ м. Київ.

Книги цього видавництва

Соціальна педагогіка. Підручник. 5-е вид. перероб. та доп.

Соціальна педагогіка. Підручник. 5-е вид. перероб. та доп.

488  с., 145х200, Тверда  обкл.

Відповідно до програми дисипліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, норм облікових регістрів і балансу, порядок закриття рахунків і визначення результатів виконання кошторису. Розглядаються облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків загального та спеціального ...

86,80 грн. До кошику або Відкласти
Український правопис. Навч. пос. 2017 р.

Український правопис. Навч. пос. 2017 р.

140  с., 145х200, М'яка  обкл.

Подано основні орфографічні та пунктуаційні правила, зауваження щодо словозміни іменних частин мови та дієслова, а також систему вправ відповідно до розділів навчального курсу "Український правопис". Послідовно акцентовано увагу на складних орфограмах і пунктограмах. Робота з посібником оптимізує вивчення студентами курсу "Український правопис", підвищить рівень культури їхнього писемного мовлення. Для студентів ...

104,00 грн. До кошику або Відкласти
Адміністративне право України. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2017-18р. (мг)

Адміністративне право України. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2017-18р. (мг)

214  с., 145х200, М'яка  обкл.

В навчальному посібнику розкрито основні положення адміністративного права (поняття, предмет, метод, норми, відносини та джерела), суб'єктів адміністративного права України, адміністративної відповідальності, адміністративного правопорушення, адміністративного процесу, розглянуто питання організаційно-правового регулювання в різних галузях управління на сучасному етапі (в сферах економіки, аграрної політики, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інфраструктури, фінансів, ...

98,00 грн. До кошику або Відкласти
Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2016-17р. (мг)

Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2016-17р. (мг)

172  с., 145х200, М'яка  обкл.

Основною метою навчального посібника є ознайомлення із загальними закономірностями виникнення й розвитку держав, найважливішими історико-правовнми та політичними фактами в житті зарубіжних країн, юридичною термінологією та із світовими пам'ятками юридичної культури. Посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам ...

87,00 грн. До кошику або Відкласти
Криміналістика. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2018 (2015-16р.) (мг)

Криміналістика. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2018 (2015-16р.) (мг)

200  с., 145х200, М'яка  обкл.

В навчальному посібнику для викладу його змісту використано низку нормативно-правових актів України. Посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях, при цьому відповідь на питання викладена та розкрита чітко, стисло та зрозуміло. Даний ...

98,00 грн. До кошику або Відкласти
Гуси-лебеді летять

Гуси-лебеді летять

140  с., 145х200, М'яка  обкл.

Серія «Класика української літератури» включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Інститутка: повість

Інститутка: повість

80  с., 145х200, М'яка  обкл.

Серія «Класика української літератури» включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних ...

58,00 грн. До кошику або Відкласти
Міжнародна економіка. Навч. посіб.

Міжнародна економіка. Навч. посіб.

384 с., 145х200, М'яка обкл.

У навчальному посібнику проблеми теорії міжнародної економіки - міжнародної торгівлі, торговельної політики, руху факторів виробництва, валютного курсу і валютної політики, платіжного балансу, економічної політики в умовах відкритої економіки, інтеграції та глобалізації - розглядаються на основі і в тісному взаємозв'язку з іншими складовими сучасної економічної теорії - мікро- та макроекономікою, що ...

196,00 грн. До кошику або Відкласти
Кримінальне право України. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2017-18р. (мг)

Кримінальне право України. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2017-18р. (мг)

240  с., 145х200, М'яка  обкл.

У навчальному посібнику аналізується чинне кримінальне законодавство України з урахуванням останніх змін та тенденцій декриміналізації окремих видів діянь. Структура навчального посібника побудована у запитаннях і відповідях, відповідь на питання викладена та розкрита чітко, стисло та зрозуміло. Система викладу матеріалу в посібнику визначена навчальною програмою курсу та складається з розділів побудованих ...

104,00 грн. До кошику або Відкласти
Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. 2016 р.

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. 2016 р.

526  с., 170х240, М'яка  обкл.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень. Детально розглянуто усі 11 розділів коментованого Кодексу, особливу увагу приділено аналізу положень, присвячених позовному і наказному провадженням, а також новелам апеляційного і касаційного перегляду судових рішень та підставам і порядку перегляду судових ...

477,40 грн. До кошику або Відкласти
Транспортне право. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2018р. (мг)

Транспортне право. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2018р. (мг)

304  с., 145х200, М'яка  обкл.

Структура посібника складається з таких основних розділів курсу: - загальні положення транспортного права (поняття, предмет, метод, система, джерела транспортного права, транспортні правовідносини тощо); - державне управління в галузі транспортного права; - правопорушення на транспорті та юридична відповідальність; - договори в галузі транспортного права; - загальні положення про транспорт; - автомобільний транспорт; - залізничний транспорт; - повітряний транспорт; - морський ...

110,00 грн. До кошику або Відкласти
Зразки процесуальних документів в адміністративному судочинстві. (2015-16р.)

Зразки процесуальних документів в адміністративному судочинстві. (2015-16р.)

112  с., 170х240, М'яка  обкл.

Для реалізації права на подання адміністративного позову необхідний ряд передумов. Під передумовами права на подання позову розуміються такі факти процесуального характеру, з наявністю або відсутністю яких процесуальний закон пов'язує виникнення права на звернення до адміністративного суду. Відтак процедура захисту порушених прав і свобод осіб в адміністративному судочинстві носить складний характер, ...

108,50 грн. До кошику або Відкласти
Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин (зразки документів, коментарі, роз'яснення) (2015р.)

Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин (зразки документів, коментарі, роз'яснення) (2015р.)

528 с., 145х200, М'яка обкл.

У книзі подаються розроблені відповідно до вимог законодавства України та з урахуванням практичного досвіду більше двохсот двадцяти зразків юридичних документів із найбільш поширених цивільно-правових питань, які виникають у повсякденному житті про стягнення боргу, заміну товару неналежної якості, спадкування, авторство, захист честі, гідності та ділової репутації громадянина, про шлюбний контракт, купівлю-продаж ...

423,15 грн. До кошику або Відкласти
Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві. (2015-16р.)

Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві. (2015-16р.)

132  с., 170х240, М'яка  обкл.

Мета цього збірника - зорієнтувати звичайного громадянина у складнощах цивільно-процесуальних відносин, надання йому можливості самостійно оцінити свої сили при захисті своїх прав, можливості здійснення самостійного і вільного вибору при здійсненні цивільного провадження, запобігання помилкам при складанні процесуальних документів у разі, коли немає можливості скористатись юридичною допомогою. У посібнику також заприпоновані ...

146,50 грн. До кошику або Відкласти
Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003: 2010 (2018 р.)

Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003: 2010 (2018 р.)

496  с., 205х290, М'яка  обкл.

Класифікатор професій як документ призначений для застосування центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, усіма суб'єктами господарювання тощо. Професійні назви робіт, які наведені у цьому класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв'язку з розвитком нових видів економічної діяльності та ...

465,00 грн. До кошику або Відкласти
Теорія кваліфікації злочинів. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2016-18,р. (мг)

Теорія кваліфікації злочинів. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2016-18,р. (мг)

104  с., 145х200, М'яка  обкл.

Пропонований посібник зорієнтований на вивчення основ кваліфікація злочину як найскладнішого виду правозастосування. Посібник сприятиме активізації та поглибленню знань з курсу «Теорії кваліфікації злочинів» та вивченні основних правил кваліфікації злочинів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і ...

87,00 грн. До кошику або Відкласти
Етика. Естетика: навч. пос.

Етика. Естетика: навч. пос.

432  с., 130х184, Тверда  обкл.

Сучасна гуманітарна складова вищої освіти передбачає вивчення таких філософських дисциплін «етика» та «естетика», які формують ціннісно-нормативні уявлення людини на основі вивчення історичної та культурної трансформації як базових світоглядних настанов. Навчальний посібник передбачає засвоєння основних понять та закономірностей становлення і функціонування ціннісних і світоглядних чинників у сфері моралі, мистецтва і культури ...

206,15 грн. До кошику або Відкласти
Юридичне документознавство. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2015-16р. (мг)

Юридичне документознавство. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2015-16р. (мг)

164  с., 145х200, М'яка  обкл.

Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях та складається і таких основних розділів курсу: - загальнотеоретичні положення юридичного документознавства; - діловодство як галузь ведення документів; - юридичний документ як основний носій правової інформації; - юридична техніка; - особливості юридичних документів; - документування управлінської діяльності; - організація роботи з ...

83,00 грн. До кошику або Відкласти
Ділова Українська мова. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2018р. (мг)

Ділова Українська мова. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2018р. (мг)

156  с., 145х200, М'яка  обкл.

Пропонований посібник зорієнтований на формування знань з дисципліни «Ділова українська мова» з урахуванням поширення в обігу електронних документів в діловодстві та останніх тенденцій щодо запровадження електронного документообороту в державних органах. Посібник сприятиме активізації та поглибленню знань сучасної ділової мови, а також розвиткові та удосконаленню вмінь і навичок роботи з текстами ...

83,00 грн. До кошику або Відкласти
Зразки процесуальних документів у господарському провадженні (Листи. Претензії. Відповіді на претензії. Позовні заяви....) 2017р.

Зразки процесуальних документів у господарському провадженні (Листи. Претензії. Відповіді на претензії. Позовні заяви....) 2017р.

80  с., 170х240, М'яка  обкл.

Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, керівників, суб'єктів господарювання, фізичних осіб - підприємців. Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України. Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного ...

92,00 грн. До кошику або Відкласти
Історія держави і права України. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2016-17р. (мг)

Історія держави і права України. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2016-17р. (мг)

214  с., 145х200, М'яка  обкл.

Структура навчальною посібника визначена навчальною програмою курсу, системою юридичних знань даної галузі та складається з двадцяти одного розділу. Метою посібника є забезпечення студентів вищих юридичних навчальних закладів понятійним матеріалом щодо змісту питань, які традиційно розглядають у курсі «історія держави і права України». Начальний посібник спрямований на засвоєння об'єктивної фактологічної картини ...

132,00 грн. До кошику або Відкласти
Адміністративне судочинство. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2017р. (мг)

Адміністративне судочинство. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2017р. (мг)

186  с., 145х200, М'яка  обкл.

Призначенням навчального посібника е надання знань щодо основних категорій адміністративного судочинства, механізмів судового захисту прав, свобод та інтересів учасників правовідносин, що виникають у сфері публічної адміністрації, знайомства з системою спеціалізованих судів, які здійснюють адміністративне судочинство. Навчальний посібник містить стислий виклад курсу адміністративного судочинства та розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних ...

87,00 грн. До кошику або Відкласти
Нормативний помічник нотаріуса з питань державної реєстрації. 2016 р.

Нормативний помічник нотаріуса з питань державної реєстрації. 2016 р.

464  с., 205х290, М'яка  обкл.

Посібник розрахований на працівників Міністерства юстиції України, нотаріусів, адвокатів, суб'єктів підприємницької діяльності та студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі ...

303,80 грн. До кошику або Відкласти
Юридична деонтологія. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2018р. (мг)

Юридична деонтологія. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2018р. (мг)

158  с., 145х200, М'яка  обкл.

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу юридичної ...

87,00 грн. До кошику або Відкласти
Конституційне право України. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2015-17р. (мг)

Конституційне право України. Навч. посіб. для підготовки до іспитів. 2015-17р. (мг)

218  с., 130х184, М'яка  обкл.

Метою упорядкування посібника «Конституційне право України» е надання студентам базових знань з теорії конституційного права і змісту конституційного законодавства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці. Головними завданнями посібника є: - подання студентам знань теорії конституційного права; - розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи ...

98,00 грн. До кошику або Відкласти
товари 1 - 30 з 304 Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність