Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

КНТ м. Київ

Книги цього видавництва

Педагогічна риторика: історія, теорія, практика: монографія

Педагогічна риторика: історія, теорія, практика: монографія

258  с., 145х200, М'яка  обкл.

Монографію присвячено педагогічній риториці, інтерес до якої стрімко зростає з боку сучасних учених і освітян. У книзі виділено історичні аспекти риторики крізь призму розвивального педагогічного впливу, розглянуто найбільш актуальні теоретичні та практичні питання риторизації діяльності педагога, зокрема вчителя-словесника. Видання адресоване насамперед фахівцям із дидактичної філології, педагогам, а також усім тим, ...

206,00 грн. До кошику або Відкласти
Надія Суровцова (1896-1985): у пошуках втраченого часу: моногр

Надія Суровцова (1896-1985): у пошуках втраченого часу: моногр

200  с., 145х200, М'яка  обкл.

У монографії досліджено життєвий і творчий шлях відомої української журналістки, письменниці, краєзнавця-історика, громадсько-політичної діячки, перекладачки, пацифістки Надії Віталіївни Суровцової, що була заарештована в 1930-х рр. і зазнала тридцятирічних поневірянь в'язницями й таборами Сибіру. Після повернення в Україну вона продовжувала плідно працювати над мемуарами, автобіографічними творами, готувала до друку збірки художніх ...

275,00 грн. До кошику або Відкласти
Археологія : навчально-метод посібник

Археологія : навчально-метод посібник

136  с., 145х200, М'яка  обкл.

Навчальний посібник з археології призначений всім, хто вивчає та викладає археологію, історію, краєзнавство для поглиблення, систематизації, закріплення знань, набуття навичок самостійного опрацювання та осмислення ...

156,00 грн. До кошику або Відкласти
Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології

Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології

370  с., 145х200, Тверда  обкл.

Що є самотність? Чи завжди вона є стражданням? Що таке зовнішня та внутрішня самотність? Чи є різниця чоловічої та жіночої самотності? У своїй книзі автор відповідає на ці питання, створюючи оригінальну методологію для осягнення феномену самотності. Вона визначається як метаантропологія - вчення про екзистенціальні виміри людського буття та умови особистісного ...

390,00 грн. До кошику або Відкласти
Проблеми вікової психології: Хрестоматія

Проблеми вікової психології: Хрестоматія

469  с., 145х200, М'яка  обкл.

У хрестоматії розкриваються психологічні особливості навчання і виховання особистості на різних вікових етапах, висвітлюються питання освітнього процесу в цілому, а також специфіка діяльності педагога зокрема. Крім того, представлені фрагменти літератури, у якій розглядаються основні напрямки, цілі та завдання психологічної служби освіти. Тут наведені роботи, які протягом багатьох років використовуються при ...

325,00 грн. До кошику або Відкласти
Психологія особистісної безпеки правоохоронців: Науково-практичний посібник

Психологія особистісної безпеки правоохоронців: Науково-практичний посібник

130  с., 145х200, М'яка  обкл.

Посібник присвячений психологічному аналізу проблеми особистісної безпеки правоохоронців, яка розглядається як системне структурно-функціональне явище, що включає в себе мотиваційні, когпітивні (інформаційні), емоційні, вольові, комунікативні, психосоматичні, фізичні, поведінкові та інші складові. Уточнюється роль та наголошується на проблемі безпечної поведінки співробітників правоохоронних органів в службових та позаслужбових небезпечних ситуаціях. Для співробітників правоохоронних ...

167,00 грн. До кошику або Відкласти
Історія релігієзнавства в Україні: Навч підр

Історія релігієзнавства в Україні: Навч підр

160  с., 145х200, М'яка  обкл.

Підручиик містить курс лекцій з історії рслігіє.знавчої думки в Україні від її витоків - часів Київської Русі і до наших днів. У ньому проаналізовано основні напрямки, ключові постаті та провідні тенденції розвитку національних рслігієзнавчих студій і шкіл в Україні й діаспорі. Окремі блоки підручника розкривають історичне, психологічне й світоглядне підґрунтя ...

185,00 грн. До кошику або Відкласти
Польське національне повстання 1830-1831рр на Правобережній Україні : від міфів до фактів

Польське національне повстання 1830-1831рр на Правобережній Україні : від міфів до фактів

264  с., 145х200, М'яка  обкл.

У виданні висвітлено події польського національно-визвольного повстання 1830 - 1831 рр. на І Іравобережній Україні. Значна у вага приділена діям російської влади, спрямованим на зменшення ролі місцевої шляхти в соціально-е-кономічному та суспільно-політичному житті регіону після придушення царатом Листопадового повстання. Автори колективної монографії репрезенту ють українські наукові установи та вищі навчальні ...

255,00 грн. До кошику або Відкласти
Теорія і методика викладання футболу: навч пос

Теорія і методика викладання футболу: навч пос

310  с., 145х215, М'яка  обкл.

У навчальному посібнику розглянуті основні тєоретико-методичні аспекти викладання футболу в інститутах (факультетах) фізичного виховання і спорт)1 педагогічних університетів. Посібник призначений для викладачів, студентів, магістрантів, тренерів, учителів фізичної ...

300,00 грн. До кошику або Відкласти
100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення: Навч пос

100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення: Навч пос

80  с., 145х200, М'яка  обкл.

Пропонований посібник с своєрідним задачником з практичної педагогіки. Він містить реальні педагогічні ситуації з варіантами рішень, пропонуючи їх оцінити, доповнити й віднайти оптимальні. Рекомендується студентам вищих навчальних закладів до використання на заняттях з педагогіки, методики виховної роботи, основ педагогічної майстерності, а також під час педагогічної практики. Може бути корисний також ...

110,00 грн. До кошику або Відкласти
Педагогічна практика з художньої культури в загосв школі

Педагогічна практика з художньої культури в загосв школі

236  с., 145х200, М'яка  обкл.

Реформування сучасної педагогічної освіти потребує вдосконалення та оптимі-зації системи фахової підготовки майбутнього вчителя мистецьких дисциплін. Пріоритетним напрямом організації педагогічної практики студентів є діалогова стратегія взаємодії суб'єктів навчально-виховного процесу в системі «школа - ВНЗ». Посібник створено відповідно до Програми «Художня культура. 9-11 класи», рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Обґрунтовуються теоретичні ...

162,75 грн. До кошику або Відкласти
Психологія обдарованої людини: методичні рекоменд з орг сам роботи студ

Психологія обдарованої людини: методичні рекоменд з орг сам роботи студ

80  с., 145х200, М'яка  обкл.

Мета даних методичних вказівок полягає в допомозі студентам психологам при організації їх самостійної роботи в оволодінні навчальним матеріалом до дисципліни «Психологія обдарованої людини». В методичних вказівках представлена найбільш важлива інформація, необхідна студентам для продуктивного засвоєння курсу. Засвоєння студентами основних теоретичних підходів до вивчення обдарованості та психологічних процесів, що її супроводжують, ...

104,00 грн. До кошику або Відкласти
Основи общей теории систем и системний анализ. Учебное пособие

Основи общей теории систем и системний анализ. Учебное пособие

304 с., 145х200, М'яка обкл.

Учебное пособие содержит теоретический материал по основам общей теори сложных систем и методологии анализа и решения проблем, связанных с фуш ционированием систем. Это в совокупности дает достаточно полное представл! ние об учебной дисциплине «Системный анализ». При изучении данной учебной дисциплины обязательными, по мнени авторов, являются разделы 1,3 и п.2.6.4. «Математическая ...

173,60 грн. До кошику або Відкласти
Українська кирилична палеографія ХI-ХVIII cт.

Українська кирилична палеографія ХI-ХVIII cт.

144  с., 145х200, М'яка  обкл.

Яквідомо, рівень справжнього професіоналізму історика вимірюється багатьма критеріями, серед яких один із головних - вміння працювати з першоджерелом. А це передбачає знання давніх мов, писемних традицій, але найперше - стародавніх стилів письма і почерків. Без цього зміст свідка минулого, «його величності» документа, лишатиметься для сучасного дослідника німим і незрозумілим. Нелегкій ...

325,00 грн. До кошику або Відкласти
Англо-саксонський період розвитку англійської мови

Англо-саксонський період розвитку англійської мови

144  с., 145х200, М'яка  обкл.

Цей посібник цільового спрямування, оскільки, в першу чергу, він був укладений для студентів, які вивчають дисципліну «Історія англійської мови». У першій частині навчальної книги розроблені та представлені вправи, в яких відображаються основні історичні віхи та події, котрі вплинули на еволюційну динаміку розвитку англійської мови в англо-саксонський період, основні фонетичні, морфологічні, ...

157,00 грн. До кошику або Відкласти
Психологія конфліктності молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки: Монографія

Психологія конфліктності молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки: Монографія

166  с., 145х200, М'яка  обкл.

Монографія присвячена дослідженню психологічних особливостей конфліктності у підлітків, схильних до девіантної поведінки. Висвітлено стан розроблення проблеми конфліктності у психолого-педагогічній літературі, розкрито психологічну структуру конфліктності молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки. Проаналізовано методичну базу та основні етапи емпіричного дослідження психологічного змісту конфліктності у молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки. Емпірично досліджено ...

179,00 грн. До кошику або Відкласти
Теорія і практика розвивально-корекційної роботи психолога

Теорія і практика розвивально-корекційної роботи психолога

265  с., 145х200, М'яка  обкл.

У навчальному посібнику розглянуто поняття і задачі розвивально-корекційної психології, розкрито теоретичні основи й прикладні питання розвивально-корекційної роботи з дітьми на різних етапах їх соціалізації. Проаналізовано психологічні особливості розвитку і корекції спілкування, діяльності, пізнавальних й емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини у системі дошкільної та шкільної освіти. Зміст посібника складається з ...

239,00 грн. До кошику або Відкласти
Теорія і методика викладання плавання

Теорія і методика викладання плавання

50  с., 145х215, М'яка  обкл.

Методичні рекомендації розроблені для проведення практичних і самостійних занять з дисципліни «Теорія і методика викладання плавання» для студентів І—II курсів факультету фізичної культури Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана ...

110,00 грн. До кошику або Відкласти
Судово-експертна діяльність в Україні: збірник законодавства. Навч-довідкове видання

Судово-експертна діяльність в Україні: збірник законодавства. Навч-довідкове видання

558 с., 145х200, М'яка обкл.

Збірник законодавства «Судово-експертна діяльність в Україні» є навчальним довідковим виданням, що містить усі основні законодавчі та нормативні акти, якими повинен користуватися судовий експерт виконуючи експертне дослідження. Збірник містить витяг з Конституції України та Закону «Про міліцію», Закон «Про судові експертизи» та витяги з кодексів України, відповідно до яких призначаються та ...

151,90 грн. До кошику або Відкласти
Фінанси в схемах і таблицях: Навч. пос.

Фінанси в схемах і таблицях: Навч. пос.

372  с., 145х200, М'яка  обкл.

В навчальному посібнику викладений повний курс фінансів у формі струк-турнологічних схем і таблиць. Розкриваються сутність і функції фінансів, їх роль в розвитку економічної і соціальної сфери, теорія і практика використання фінансових відносин, зокрема, висвітлено предмет фінансової науки, як пізнання сутності фінансів, генезис і еволюція науки, поняття фінансової політики та механізм ...

175,75 грн. До кошику або Відкласти
Теорія і методика викладання гандболу

Теорія і методика викладання гандболу

130  с., 145х215, М'яка  обкл.

У навчальному посібнику висвітлено історичні аспекти розвитку ганболу у світі та в Україні, розглянуто техніку і тактику гри, методику навчання та запропоновано систему вправ для вдосконалення технічних і тактичних дій гравців, подано правила ведення змагань та методика суддівства. Посібник містить також тестові завдання. Для студентів педагогічних ВНЗ, тренерів ДЮСШ, учителів ...

139,00 грн. До кошику або Відкласти
Формування в майбутніх вчителів технологій готовності до професійної орієнтації

Формування в майбутніх вчителів технологій готовності до професійної орієнтації

200  с., 145х200, М'яка  обкл.

У монографії представлено результати експериментального дослідження в галузі теорії та методики професійного навчання майбутніх учителів технологій; розкрито тенденції розвитку теорії та практики формування в студентів педагогічно-індустріальних факультетів до професійної орієнтації учнів основної школи й доведено доцільність упровадження в навчально-виховний процес особистісно діяльнісного підходу; обгрунтовано зміст та педагогічні умови підвищення ефективності ...

162,75 грн. До кошику або Відкласти
Клінічна психологія: Навчальний посібник

Клінічна психологія: Навчальний посібник

370  с., 145х200, М'яка  обкл.

Посібник становить собою стислий виклад основних питань клінічної психології. Складається з наступних розділів: „Теоретико-методологічні основи клінічної психології", „Психологія хворої людини"; "Роль клініко-психологічної інтервенції в реабілітації хворих"; "ҐІсихологія лікувально-діагностичного процесу" та „Психологічні особливості хворих із різними соматичними захворюваннями". Призначений для студентів спеціальності "соціальна педагогіка, практична психологія"; "практична психологія"; "дошкільна освіта, практична ...

250,00 грн. До кошику або Відкласти
Проектна діяльність у технологічній освіті: Монографія

Проектна діяльність у технологічній освіті: Монографія

215  с., 145х200, М'яка  обкл.

Посібник с узагальненням результатів наукових досліджень фахівців з проблеми сучасних форм організації проектної діяльності у вищій та середній школах. Вченими розкрито актуальні проблеми підготовки учнів та студентів до проектної діяльності, висвітлено та подано приклади різних видів технологічних проектів. Матеріали науково-методичного посібника будуть корисними для студентів, магістрантів, вчителів та викладачів вищоі ...

157,35 грн. До кошику або Відкласти
Соціально-психологічний практикум

Соціально-психологічний практикум

102  с., 145х200, М'яка  обкл.

110,00 грн. До кошику або Відкласти
Біоекологічні підходи до управління фітосанітарним станом агробіоценозів

Біоекологічні підходи до управління фітосанітарним станом агробіоценозів

230  с., 145х200, М'яка  обкл.

У монографії представлені узагальнюючі результати багаторічних досліджень найбільш поширених хвороб Callistephus chinensis , в умовах урбоекоспстем Лісостепу України: особливості їх розвитку, видовий склад, екологія збудників та їх ареали поширення. Також розкрито сучасні підходи щодо проблеми управління фітосанітарним станом агробіоценозів Callistephus chinensis L. в умовах різного антропогенно-трансформованного середовища. Представлені багаторічні дані ...

265,00 грн. До кошику або Відкласти
Проблеми педагогічної психології: Хрестоматія

Проблеми педагогічної психології: Хрестоматія

381  с., 145х200, М'яка  обкл.

У хрестоматії розкриваються психологічні особливості навчання і виховання особистості на різних вікових етапах, висвітлюються питання освітнього процесу в цілому, а також специфіка діяльності педагога зокрема. Крім того, представлені фрагменти літератури, у якій розглядаються основні напрямки, цілі та завдання психологічної служби освіти. Тут наведені роботи, які протягом багатьох років використовуються при ...

260,00 грн. До кошику або Відкласти
Основи психологічної просвіти та профілактики : навч-метод пос

Основи психологічної просвіти та профілактики : навч-метод пос

192  с., 145х200, М'яка  обкл.

Навчально-методичний посібник «Основи психопрофілактики» укладений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія», «Соціальна робота», «Практична психологія» денної та заочної форми навчання. У посібнику представлені основні поняття та теоретико-методологічпі концепції первинної, вторинної, третинної психологічної профілактики порушені, психологічного здоров'я учнівської молоді та педагогів. Проаналізовані найбільш поширені порушення адаптації учнів та студентів, розроблені ...

208,00 грн. До кошику або Відкласти
товари 1 - 30 з 116 Початок | Поперед. | 1 2 3 4 | Наст. | Кінець
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність