Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Професіонал м.Київ

Книги цього видавництва

Теоретико-методичні засади формування у маркет

Теоретико-методичні засади формування у маркет

364  с., 145х200, М'яка  обкл.

У монографії на основі проведених досліджень розглядаються мето гічні, наукові, організаційні і методичні основи теоретико-методі засад формування у майбутніх маркетологів професійної компетенції стемі безперервної освіти. Аналізується структура, форми, напрями, засоби і форми практично лізації цієї проблеми, вмотивовується її прогностичність у напрямі товки молоді до діяльності в умовах ринкової економіки. Цю ...

15,10 грн. До кошику або Відкласти
Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності

Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності

192  с., 145х200, М'яка  обкл.

У навчальному посібнику запропоновано зміст і методику проведення лабораторно-практичних занять з фахової дисципліни «Безпека життєдіяльності» для майбутніх учителів природничих дисциплін. Дня студентів, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, магістрів, аспірантів, учених; буде корисним педагогічним працівникам усіх ...

29,75 грн. До кошику або Відкласти
Банківське право. Підручник.

Банківське право. Підручник.

544  с., 145х200, Тверда  обкл.

У підручнику комплексно викладено базові характеристики банківського права, висвітлено суть і джерела банківського права, правове положення Національного банку України та комерційних банків, порядок здійснення банківських операцій. Розглянуто основні положення банківського права розвинутих країн. Наведено зразки банківських документів. Матеріал базується на чинному законодавстві та практиці його застосування. Розраховано на студентів, викладачів, ...

53,30 грн. До кошику або Відкласти
Соціально-економічні типи країн.

Соціально-економічні типи країн.

304  с., 145х200, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику містяться питання специфіки принципів, критеріїв та особливостей соціально-економічної ти пологізації країн, формування та розвитку національних еконс мік, висвітлюються процеси еволюції сучасної економіки. Окрек глави присвячено характеристиці країнових моделей економій ного розвитку. Самостійний розділ присвячено практичній реал зації моделей економічної трансформації. Наданий аналіз перше го етапу реформування української ...

26,05 грн. До кошику або Відкласти
Ресурсні платежі та місцеві податки.

Ресурсні платежі та місцеві податки.

304  с., 145х200, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику розглянуто ресурсні платежі та місцеві пода і збори, встановлені чинним законодавством України та іншими нормат ними документами, як вагоме джерело доходів Державного бюджет) місцевих бюджетів. На основі законодавчих актів та інших матеріалів світлено значення зазначених платежів для бюджету, зосереджено уваг) порядку визначення платників, бази оподаткування, нарахування, справ; ...

34,70 грн. До кошику або Відкласти
Екологічний менеджмент і аудит.

Екологічний менеджмент і аудит.

112  с., 145х200, М'яка  обкл.

У посібнику викладено загальні вимоги до управління навколи довищем, зроблено огляд стандартів в галузі екологічного меі порядок здійснення екологічного аудиту. Пропонується для студентів економічних та технічних спеціалі щих навчальних закладів для поглибленого вивчення еколог ...

19,85 грн. До кошику або Відкласти
Іноземні інвестиції.

Іноземні інвестиції.

336  с., 170х240, Тверда  обкл.

У першій частині навчального посібника розглянуто теоретичні аспекти національної політики залучення іноземних інвестицій та їхній вплив на економічний розвиток приймаючої держави, державне регулювання допуску іноземних інвестицій (основні режими, система державних гарантій іноземним інвесторам, практика державного регулювання іноземних інвестицій). Особливу увагу приділено політиці стимулювання залучення іноземних інвестицій, рол приватизації в цьому ...

37,20 грн. До кошику або Відкласти
Управління конкурентноспроможністю підприємств.Навчальний посібн

Управління конкурентноспроможністю підприємств.Навчальний посібн

256  с., 145х200, М'яка  обкл.

Навчальний посібник присвячений теорії конкуренції і конкурентоспроможності підприємств, вдосконаленню управління конкурентоспроможністю підприємств на основі маркетингу. У ньому розглянуті проблеми і специфіка управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах ринкової економіки, запропонована методологія маркетингових досліджень управління конкурентоспроможністю підприємств. Особлива увага приділена вдосконаленню управління конкурентоспроможністю на основі маркетингу. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності ...

54,65 грн. До кошику або Відкласти
Банківська діяльність (вітчизн. та заруб. досвід)

Банківська діяльність (вітчизн. та заруб. досвід)

320  с., 145х200, Тверда  обкл.

Подається аналіз діяльності банківських систем України, розвинутою економікою та тих, що перебувають на перех етапі становлення ринкової економіки. Інформаційною базою для написання посібника послужили України, періодичні й аналітичні видання іноземних центі банків, монографії та статті вітчизняних та зарубіжних авто Навчальний посібник призначено для працівників банкії фінансових установ, викладачів, аспірантів та ...

31,00 грн. До кошику або Відкласти
Нормування праці.Навчально-практичний посібник

Нормування праці.Навчально-практичний посібник

368  с., 145х200, Тверда  обкл.

В навчально-практичному посібнику викладено сучасні те практичні аспекти нормування праці в Україні. Розглянуті ви/ нормативи праці, методи їх встановлення, нормування праці ок горій робітників, методи дослідження витрат робочого часу, нормування праці на підприємствах, а також самонормування п{ Навчальний посібник розрахований на студентів економічі льностей ВНЗ, а також на підприємців, менеджерів ...

79,05 грн. До кошику або Відкласти
Організація міжнародних банківських операцій: Навч пос

Організація міжнародних банківських операцій: Навч пос

224  с., 145х200, Тверда  обкл.

нтернаціоналізація економіки України, в тому числі і в банківські сфері. її інтеграція, розвиток інформаційних технологій з обміну фінаї сової інформації потребує поглибленого вивчення сутності банківсі ких операцій, а також формування високопрофесійних спеціалістів банківській сфері. Посібник дозволить більш системно розглянут методику організації та здійснення основних банківських операцій використанням міжнародного досвіду діяльності ...

41,85 грн. До кошику або Відкласти
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України 2018 р.

Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України 2018 р.

400  с., 170х240, Тверда  обкл.

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Господарського процесуального кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень. Мета коментаря - дати чітке системне уявлення про господарський процес як врегульовану нормами господарського процесуального права діяльність суду, що здійснюється в установленому законом порядку та визначається системою взаємопов'язаних господарських процесуальних прав, ...

750,00 грн. До кошику або Відкласти
Товарознавчі аспекти підвищеннябезпеки харчових прод.

Товарознавчі аспекти підвищеннябезпеки харчових прод.

176  с., 145х200, М'яка  обкл.

У монографії охарактеризовано джерела забруднення навколишнього середовища, харчових продуктів і продовольчої сировини нітратами, сполуками важких металів, радіонуклідами, мікотоксинами, пестицидами, а також компонентами упаковки. Висвітлено питання утворення і потрапляння цих токсинів до продуктів харчування, продовольчої сировини та в організм людини. Надано рекомендації щодо зниження забруднення сировини, харчових продуктів при виробництві, зберіганні, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Судово-бухгалтер. експертиза економ. правопоруш.

Судово-бухгалтер. експертиза економ. правопоруш.

304  с., 145х200, Тверда  обкл.

Посібник є конспективним викладом навчальної і нормативно-право! літератури, наведеної у списку використаних джерел. В ньому ? світлюється методика проведення судово-бухгалтерської експертизи за всі напрямами виробничо-фінансової діяльності підприємств, де можу допускатись правопорушення. Матеріал згруповано за темами, визначенні програмою цього предмета, що полегшує його засвоєння, а тому мо: бути використаний як опорний ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Теорія економіки державного сектора: Навч пос

Теорія економіки державного сектора: Навч пос

592  с., 145х200, Тверда  обкл.

Навчальний посібник зорієнтований на освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент організацій» професійного спрямування «Менеджмент державних установ і організацій». У посібнику розглядаються теорети-ко-методологічні основи державного сектора, особливості формування попиту і пропозиції на суспільні блага; висвітлюються ключові питання економіки добробуту, публічних фінансів і фіскального федералізму; ілюструються концепції суспільного вибору в умовах ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Науково-практичний коментар Закону України

Науково-практичний коментар Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" 2011р.

304  с., 170х240, Тверда  обкл.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний нормативний аналіз Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» з урахуванням останніх змін станом на 1 травня 2011 року. Викладено завдання, поняття і правову основу опеативно-розшукової діяльності, наведено характеристику ролі органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукових заходів, в розшуковому процесі, детально розглянуто їх права та обов'язки щодо ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Коментар медичного законодавства України. Станом на 01.03.2011р.

Коментар медичного законодавства України. Станом на 01.03.2011р.

360  с., Тверда  обкл.

У начальному посібнику висвітлюються організаційні функції центрального банку України — Національного банку. Розкривається основне завдання НБУ, функції та операції. Визначаються зміст, цілі та місце грошово-кредитної политики НБУ в загальнодержавній соціально-економічній політиці, дасться характеристика фінансових інструментів реалізації монетарної політики. Значну увагу автори приділяють висвітленню діяльності центрального банку України у сучасних умовах. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України 2016р.

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України 2016р.

480  с., 170х240, М'яка  обкл.

У даному науково-практичному коментарі Сімейного кодексу України проведено ретельний аналіз усіх статей. Аналіз статей проводився з урахуванням Цивільного, Господарського, Кримінального, Адміністративного кодексів та нормативно-правових актів України, які більш детально окреслюють норми статей Кодексу та застосовуються у судовій практиці. Сподіваємось, коментар буде корисним працівникам державних органів, нотаріусам, адвокатам, юрисконсультам, науково-педагогічним працівникам, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Microsoft Office в задачах економіки та управління.

Microsoft Office в задачах економіки та управління.

264  с., 145х200, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику розглянуто використання інтегрованого пакету Місгозой ОШсе в ро: в'язанні різноманітних задач економічного і управлінського характеру. Посібник складається шести частин. Кожна з них відповідає певному додатку інтегрованого пакета Місгозой Ойїс (Місгозой \Уогі1, Місгозой ЕхссІ, Місгозой Ро\усгРоіп( та інші). Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, ви кладачів ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Ваш адвокат при ДТП. 2012р.

Ваш адвокат при ДТП. 2012р.

318  с., 145х200, Тверда  обкл.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. 2013р. (мг)

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. 2013р. (мг)

752  с., 170х240, М'яка  обкл.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень. Детально розглянуто усі 11 розділів коментованого Кодексу, особливу увагу приділено аналізу положень, присвячених позовному і наказному провадженням, а також новелам апеляційного і касаційного перегляду судових рішень та підставам і порядку перегляду судових ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Теорія та історія державного управління: Навч пос

Теорія та історія державного управління: Навч пос

288  с., 145х200, Тверда  обкл.

У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює сучасне трактували тійного апарату теорії управління, еволюційний розвиток світової управлінської ду торичні етапи практичного досвіду побудови управління в Україні та відповідає тем; му плану дисципліни «Теорія та історія державного управління» програми підготої хачів на присвоєння кваліфікаційного рівня «Магістр державного управління». Для викладачів, аспірантів, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Релігієзнавство: теоретико-практичний курс:Навч.посібник.

Релігієзнавство: теоретико-практичний курс:Навч.посібник.

544  с., Тверда  обкл.

Матеріали навчального посібника «Релігієзнавство: теоретико-практичний курс надати суб'єктові навчальної практики знання з навчальної дисципліни «Релігіє; закріпити навички й уміння їх використовувати в процесі різних ситуацій спілкуваь Посібник містить матеріали теоретичного мінімуму в лекційному викладі та в пита відях, тести, практичні завдання, які містять всеохоплюючий матеріал щодо факт; понять і термінів ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Організіція і методика проведення аудиту.

Організіція і методика проведення аудиту.

624  с., 145х200, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику розглянуто використання інтегрованого пакету Місгозой ОШсе в ро: в'язанні різноманітних задач економічного і управлінського характеру. Посібник складається шести частин. Кожна з них відповідає певному додатку інтегрованого пакета Місгозой Ойїс (Місгозой \Уогі1, Місгозой ЕхссІ, Місгозой Ро\усгРоіп( та інші). Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, ви кладачів ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Науково-практичний коментар Закону України

Науково-практичний коментар Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" 2012р.

462  с., 170х240, Тверда  обкл.

У даному науково-практичному коментарі викладено постатейний аналіз положень нового Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», ухваленого Верховною Радою України 7 квітня 2011 року, та який набув чинності 1 липня 2011 року. У додатках до коментаря вміщено основні національні та міжнародні нормативно-правові акти у сфері застосування цього Закону, що ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів. 2012р.

Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів. 2012р.

512  с., 170х240, Тверда  обкл.

Даний науково-практичний посібник містить основні процесуальні і договірні документи, що слугують складовою механізму реалізації і застосування цивільних і цивільно-процесуальних норм. Ці документи є не тільки і не стільки зразковими чи типовими прикладами для складання позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, скільки прикладами правових позицій в застосуванні відповідних норм цивільного законодавства. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
товари 1 - 30 з 42 Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність