Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Здоров‘я

Книги цього видавництва

Синдроми в ортодонтії

Синдроми в ортодонтії

96 с., 170х240, М'яка обкл.

У навчальному посібнику розглянуто найпоширеніші спадкові і характеризуються типовими проявами на зубощелепно-лицевій діл; описано клініку, симптоматику та диференціальну діагностику б у стоматології, зокрема в ортодонтичній практиці. Висвітлено особ/ спективи ортодонтичного лікування зубогцелепно-лицевих аномалій у хворих на спадкові захворювання. Велику увагу приділено комплексній реабілітації таких хворих за 3 різного профілю. Стисло ...

46,50 грн. До кошику або Відкласти
Менеджмент у фтизіатрії

Менеджмент у фтизіатрії

680 с., 170х240, Тверда обкл.

У посібнику викладені основні поняття про туберкульоз та наведені протитуберкульозні заходи, які потрібно знати менеджеру, особливості менеджменту па сучасному етапі, відповідні нормативпо-правові документи з контролю за туберкульозом. Описано ситуацію щодо туберкульозу та шляхи її поліпшення, економічну ефективність та рентабельність протитуберкульозних закладів, зазначено також, як підготувати бізнес-план, відкрити рахунки в банку, ...

93,00 грн. До кошику або Відкласти
Инфикционние и паразитарние болезни Т1

Инфикционние и паразитарние болезни Т1

884 с., 170х240, Тверда обкл.

В книге изложены современные представления о наиболее широко распространенных инфекционных и паразитарных болезнях. Особое внимание обращено на болезни, которые встречаются на территории Украины или могут быть завезены из других регионов. Материал изложен в 3 томах. В I томе освещены общие закономерности течения инфекционного процесса. Детально описаны клиника, принципы диагностики, лечения ...

186,00 грн. До кошику або Відкласти
Нозокоміальні інфекції в акушерсько-гінекол. стаціонар.

Нозокоміальні інфекції в акушерсько-гінекол. стаціонар.

116  с., 130х200, М'яка  обкл.

У навчальному посібнику подано матеріали щодо епідеміології нозокоміальних інфекцій та сучасних методів епідеміологічного аналізу, епідеміологічного нагляду в родопомічних закладах. Висвітлено значення молекулярно-генетичних методів в епідеміологічному аналізі спалаху внутрішньолікарняної інфекції на всіх етапах дослідження. Широко представлено розділи щодо патогенезу, діагностики, лікування та профілактики внут-рішньолікарняних інфекцій. Для лікарів акушерів-гінекологів, неонатологів, лікарів-інтернів, студентів.

23,25 грн. До кошику або Відкласти
Посібник для практичних занять з анатомії та фізіол.

Посібник для практичних занять з анатомії та фізіол.

532  с., 205х260, Тверда  обкл.

У навчальному посібнику наведено матеріал, який є основою для теоретичної підготовки медичних сестер. Описано виконання самостійної практичної роботи. Викладено запитання та задачі, які можна використовувати для письмового, усного та комп'ютерного контролю знань, а також для самопідготовки. Посібник підготовлено відповідно до сучасної навчальної програми за спеціальністю "Сестринська справа". Для студентів вищих ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Детская кардиоревматология: Навч. пос.

Детская кардиоревматология: Навч. пос.

520  с., 130х200, Тверда  обкл.

В книге с современных позиций освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения наиболее часто встречающихся воспалительных и невоспалительных заболеваний сердца у детей. Значительное место отведено проблемам диспансеризации и реабилитации детей с кардитами, врожденными пороками сердца и др. Рассмотрено диагностическое значение поверхностной электрокардиографии, чреспищеводного электрофизиологического исследования и ультразвуковой диагностики заболеваний ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Репродуктивне здоров'я дівчаток-підлітків.

Репродуктивне здоров'я дівчаток-підлітків.

112  с., 130х200, М'яка  обкл.

У навчальному посібнику розглядаються питання розвитку жіночих статевих органів у період новонародженості, дитинства, статевого дозрівання. Значну увагу приділено аномаліям розвитку цих органів, порушенням менструальної функції, запальним захворюванням, травмам та пухлинам статевих органів. Описується організація гінекологічної допомоги дітям і підліткам.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Міжнародна анатомічна номенклатура.

Міжнародна анатомічна номенклатура.

328 с., 170х215, Тверда обкл.

Анатомічна номенклатура — уніфікований перелік анатомічних термінів, затверджених Міжнародною асоціацією анатомів. Уперше такий список термінів було прийнято в 1895 році (Базельська анатомічна номенклатура). У 1955 році затверджено Паризьку анатомічну номенклатуру. У 1997 році в Сан-Пауло (Бразилія) створено нову сучасну номенклатуру. Пропонована книжка містить оригінал цієї номенклатури і перелік українських еквівалентів. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Ви можете перемогти рак.

Ви можете перемогти рак.

180  с., 100х140, М'яка  обкл.

Книга створена для тих, хто може перемогти рак. Автор книги був хворий па цю патологію, але знайшов спосіб свого одужання. Тому він ділиться досвідом боротьби з цією тяжкою хворобою. Для цього автор рекомендує оволодіти методиками, що стимулюють імунну систему та сприяють процесу відновлення організму. Він дає оригінальні поради щодо використання ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Синдром Титце

Синдром Титце

44 с., 130х165, М'яка обкл.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Кардиология и ревматология в поликлинике.

Кардиология и ревматология в поликлинике.

632 с., 145х200, Тверда обкл.

В книге изложены современные положения по организации медицинской помощи больным кардиологического и ревматологического профиля в поликлинике. Освещены вопросы раннего выявления, дифференциальной диагностики, лечения, первичной и вторичной профилактики заболеваний сердца и сосудов (гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, заболеваний эндо-, мио-, перикарда ревматического и неревматического генеза, приобретенных и врожденных пороков сердца, кардиомиопатии, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
інфекційні і паразитарні хвороби. Т.3.

інфекційні і паразитарні хвороби. Т.3.

848  с., 170х240, Тверда  обкл.

У книжці наведено відомості про інфекційні захворювання, збудники яких можуть проникати до організму людини різними шляхами, що часто позначається на клінічних проявах хвороби. Дано докладну інформацію про «нові» геморагічні гарячки (Ласса, Ебола, Марбург), про деяких представників карантинних інфекцій (чума, віспа, сибірка), групи ТОКСН-інфекцій (токсоплазмоз, краснуха, або червона висипка, цитомегаловірусна інфекція, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Терапевтична офтальмологія.

Терапевтична офтальмологія.

134 с., 130х200, Тверда обкл.

У посібнику представлено сучасні відомості з ок? питань офтальмології, зокрема фізіології зоре аналізатора, патології судинної оболонки, увеоті патології сітківки та зорового нерва, глаукоми, офта/ герпесу та ін. Докладно описано етіологію навел захворювань, подано новітні відомості про розв патологічних процесів в оці, детально розглянуто варі перебігу основних захворювань ока та метод ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Основи внутрішньої медицини. Пропедевтика вн. хв

Основи внутрішньої медицини. Пропедевтика вн. хв

500  с., 170х240, Тверда  обкл.

Підручник складається із загальної і спеціальної частин. У загальній частині викладено основні клінічні, інструментально-функціональні й лабораторні методи діагностики внутрішніх хвороб, висвітлено питання медичної етики, деонтології та загальної методології постановки діагнозу. У спеціальній частині детально описано методи обстеження хворих із різною патологією внутрішніх органів (зокрема із захворюваннями органів дихання, кровообігу, травлення ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Рациональная витаминопрофилактика и витаминотерапия

Рациональная витаминопрофилактика и витаминотерапия

408  с., 170х215, Тверда  обкл.

Монография создана при участии ведущих ученых НАН и АМН Украины: витам логов, биохимиков, физиологов, фармакологов, диетологов, клиницистов. На основе анализа результатов фундаментальных клинических исследований по< них 10—15 лет обосновываются и формируются как современные представления о <| циональной роли витаминов, витаминоподобных соединений и механизмов реализ; их биологического действия с участием специфических ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Гемостазиология Рациональная диагностика и терапия

Гемостазиология Рациональная диагностика и терапия

288  с., 205х260, М'яка  обкл.

Книга написана ведущими специалистами в области патологии свертывания крови, которые делятся своим многолетним теоретическим и практическим опытом. Представлены современные данные по диагностике и терапии нарушений гемостаза, описаны результаты крупных клинико-эпидемиологических исследований, основанных на принципах доказательной медицины. Широко освещены вопросы лечения тромбогеморрагических осложнений и методы контроля за лечением. Для гематологов, хирургов, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Професійні хвороби.

Професійні хвороби.

627  с., 145х200, Тверда  обкл.

У підручнику викладено загальні теоретичні питання професійної патології, методичні підходи до виявлення ранніх проявів шкідливого впливу виробничих факторів на здоров'я працюючих. Наведено сучасні погляди на патогенез, клінічну симптоматику, особливості перебігу, диференційоване лікування професійних захворювань, у тому числі на надання невідкладної медичної допомоги при гострих отруєннях та інших загрозливих станах у ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Терапія: модульний контроль

Терапія: модульний контроль

228 с., 170х215, Тверда обкл.

Навчальний посібник складений відповідно до Болонської системи навчання у вигляді модулів з усього курсу терапії. У тестових завданнях розглянуто такі питання, як визначення хвороби, етіологія, патогенез, клінічна картина, діагностика, лікування, догляд за хворими і профілактика.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Технологія виготовлення зубних протезів.

Технологія виготовлення зубних протезів.

164  с., 130х200, М'яка  обкл.

У навчальному посібнику детально викладено технологію виготов« ня зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалі' Описано обладнання, інструментарій та матеріали, які застосовують підчг їх виготовлення. Особливу увагу приділено сучасним методам моделі вання зубів керамічними і композитними матеріалами. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—II рівнів акр дитації та зубних ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Комунальна гігієна.

Комунальна гігієна.

726  с., 170х240, Тверда  обкл.

Висвітлено сучасні методологічні та методичні підходи до вивчення здоров 'я населення за чотирма головними групами показників: демографічними (народжуваності, смертності, природного приросту населення та ін.), фізичного розвитку, захворюваності та інвалідності. Описано особливості проведення запобіжного та поточного санітарного нагляду за основними об 'єктами комунальної гігієни. Окреслено систему профілактичних заходів, спрямованих на збереження, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Оперативна урологія.

Оперативна урологія.

224  с., 205х260, Тверда  обкл.

У підручнику висвітлено хірургічну анатомію сечових і статевих органів, описано класичні та ендоскопічні урологічні операції, їх варіанти, а також деякі рідкісні оперативні втручання на сечових і статевих органах. Наведено малоінвазивні методи оперативного лікування гіперплазії передміхурової залози. Розглянуто показання та протипоказання до урологічних операцій, положення хворого, знеболювання, можливі помилки й ускладнення. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність