Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Медкнига

Книги цього видавництва

Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда

Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда

152  с., 145х200, М'яка  обкл.

У монографії узагальнені дані літератури та результати власних клінічних спостережень щодо загальних принципів і методів реабілітації хворих, які перенесли гострий коронарний синдром, неускладнений або ускладнений інфаркт міокарда. Нове, третє видання, враховує дані останніх українських та європейських стандартів діагностики й тактики лікування хворих на різні форми гострого коронарного синдрому, принципи правильної ...

75,95 грн. До кошику або Відкласти
Постінфарктна стенокардія

Постінфарктна стенокардія

100  с., 145х200, М'яка  обкл.

У практичному посібнику розглянуто сучасні уявлення про механізми розвитку та клінічне спостереження хворих із постінфарктною стенокардією, висвітлено особливості гемодинамічних параметрів та стан коронарного русла у хворих із постінфарктною стенокардією. Окремо проаналізовано зв'язок постінфарктної стенокардії та раптової смерті. Наведено дані клініко-гемодинамічних критеріїв ефективності протиішемічного лікування, описані підходи до протиішемічної терапії та ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Лекарственное лечение артериальной гипертензии

Лекарственное лечение артериальной гипертензии

144  с., 145х200, М'яка  обкл.

В практическом пособии отображены современные достижения научной и практической медицины в области медикаментозного лечения артериальной гипертензии с учетом новых рекомендаций Европейских обществ гипертензии и кардиологии (2007). Детально рассмотрены вопросы терапии артериальной гипертензии, дана характеристика основных классов антигипертензивных средств, подробно описаны препараты для лечения артериальной гипертензии, зарегистрированные в Украине. Второе издание ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Цицурін Федір Степанович: погляд крізь сторіччя

Цицурін Федір Степанович: погляд крізь сторіччя

226  с., 145х200, М'яка  обкл.

У вас у руках книга із нової серії «Класики медицини». Вона присвячена звитяжній діяльності фундатора Київської школи внутрішньої медицини, першого професора-терапевта Імператорського Університету Святого Володимира Федора Степановича Цицуріна. В останньому десятиріччі першої половини XIX сторіччя за ситуаційно сприятливих історичних передумов він успішно засновує на основі плідної інтеграції передових досягнень європейської ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Клінічна оцінка, діагностичне та прогностичне значення результатів лаб. досл. Книга 1. Кардіологія

Клінічна оцінка, діагностичне та прогностичне значення результатів лаб. досл. Книга 1. Кардіологія

96  с., 145х215, М'яка  обкл.

У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження в кардіологічній практиці. Проведена клінічна оцінка лабораторних методів дослідження з точки зору їх діагностичного та прогностичного значення, а також їх важливості для оцінки кардіоваскулярного ризику та ефективності лікування. Крім традиційних лабораторних методів, які широко використовуються в клінічній практиці, в ...

63,00 грн. До кошику або Відкласти
Этюды о природе человека

Этюды о природе человека

224  с., 145х200, М'яка  обкл.

«Стремление выработать сколько-нибудь общее и цельное воззрение на человеческое существование привело к сочинению, русский перевод которого предлагается читателю» - так говорил ИМ. Мечников в предисловии к первому русскому изданию своей книги «Этюды о природе человека» в 1903 году. «Ему это замечательно удалось» - можем сказать мы через 112 лет, в ...

98,00 грн. До кошику або Відкласти
Невідкладна допомога в психіатрії та наркології

Невідкладна допомога в психіатрії та наркології

132  с., 145х200, М'яка  обкл.

Монография посвящена желчнокаменной болезни, широко распространенной во всем мире. Настоящее издание призвано помочь в понимании механизмов развития заболевания, в том числе и на генетическом уровне, особенностях его течения, решении практических вопросов диагностики, а также определения тактики ведения пациентов. Представлены современные возможности консервативной терапии как на стадии билиарного сладжа, обеспечивающие первичную ...

74,00 грн. До кошику або Відкласти
Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загальнолікарській практиці 2-ге вид.

Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загальнолікарській практиці 2-ге вид.

228  с., М'яка  обкл.

Применение воды с профилактической и лечебной целями восходит своими истоками к временам глубокой старины (Ассирия, Вавилон, Древний Египет). В античном мире общепринятым средством поддержания бодрого состояния тела и духа были знаменитые "римские бани". Научное обоснование водолечения находим в трудах отца медицины Гиппократа. Система водпечения С. Кнейпа, приобретшая за 128 лет ...

168,00 грн. До кошику або Відкласти
Діагностика та лікування хворих із вузловою формою зоба. Методичні рекомендації.

Діагностика та лікування хворих із вузловою формою зоба. Методичні рекомендації.

72  с., 145х200, М'яка  обкл.

Методичні рекомендації містять стандарти діагностики та лікування вузлового зобу. Цей формуляр надає рекомендації з виконання обов'язкових і додаткових лабораторних та інструментальних досліджень. Рекомендації з тактики лікування наведені з урахуванням сучасних підходів до терапії захворювань щитоподібної залози у світовій медицині. Враховуючи розповсюдженість доброякісних вузлів ЩЗ, чітке виконання цього протоколу діагностики й ...

107,00 грн. До кошику або Відкласти
Клінічна оцінка, діагностичне та прогностичне значення результатів лаб. досл. Книга 2. Ревматологія

Клінічна оцінка, діагностичне та прогностичне значення результатів лаб. досл. Книга 2. Ревматологія

176  с., 145х215, М'яка  обкл.

У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження у ревматологічній практиці. Проведена клінічна оцінка лабораторних методів дослідження з точки зору їх діагностичного та прогностичного значення. Крім традиційних лабораторних методів, які широко використовуються у клінічній практиці, у посібнику містяться дані щодо використання нових лабораторних показників, доцільність використання яких ...

131,00 грн. До кошику або Відкласти
Основи діагностики, лікування та профілактики неалкогольної жирової хвороби печінки.

Основи діагностики, лікування та профілактики неалкогольної жирової хвороби печінки.

92  с., 145х200, М'яка  обкл.

Навчальний посібник присвячений висвітленню теоретичних та практичних питань щодо такої розповсюдженої в наш час патології, як неалкогольна жирова хвороба печінки. Робота з цим виданням допоможе не тільки в підготовці до семінарських та практичних занять лікарям-інтернам, а й стане в нагоді в практичній діяльності лікарів загальної практики. Для лікарів-інтернів терапевтів та ...

92,00 грн. До кошику або Відкласти
Молекулярные механизмы патогенеза сахарного диабета и его осложнений

Молекулярные механизмы патогенеза сахарного диабета и его осложнений

234  с., 145х200, М'яка  обкл.

В книге обобщены новые данные по биохимическим и сигнальным механизмам, лежащим в основе патогенеза диабета и ряда его осложнений. Инсулин — уникальный гормон, всю важность открытия и синтеза инсулина доказывает уже тот факт, что за работы с этой молекулой были присуждены три Нобелевские премии. На пороге XXI века исследования в ...

150,00 грн. До кошику або Відкласти
Сучасні технології відновного лікування хворих із гострим коронарним синдромом.

Сучасні технології відновного лікування хворих із гострим коронарним синдромом.

176  с., 145х200, М'яка  обкл.

У монографії узагальнені дані літератури та результати власних клінічних спостережеі щодо загальних принципів та методів реабілітації хворих, які перенесли гострий коронарні синдром, неускладнений або ускладнений інфаркт міокарда. Перша частина книги присвячена сучасним алгоритмам діагностики і лікування гостро коронарного синдрому на основі оновлених рекомендацій Європейського кардіологічного т вариства, в тому числі ...

131,00 грн. До кошику або Відкласти
Практична психосоматика: діагностичні шкали.

Практична психосоматика: діагностичні шкали.

112  с., 145х200, М'яка  обкл.

У другій, оновленій та доповненій, редакції навчального посібника з позиції психосоматичної медицини представлено діагностичні підходи до курації пацієнтів загальносоматичної практики в умовах сучасного агресивного соціуму. Проаналізовано проблеми гіподіагностики психічних розладів у пацієнтів соматичної практики, особливо за наявності одного або декількох хронічних неінфекційних захворювань. Наведено та пояснено наявність психосоматичних розладів у ...

131,00 грн. До кошику або Відкласти
Хронічна постінфарктна аневризма серця.

Хронічна постінфарктна аневризма серця.

184  с., 145х200, М'яка  обкл.

У монографії висвітлено питання актуальної наукової проблеми кардіології — розроблення концепції патогенезу хронічної постінфарктної аневризми серця, удосконалення діагностики та лікування цієї патології на підставі проведених клініко-інструментальних, морфологічних, антропометричних досліджень і поглибленого вивчення ролі клінічної й патогенетичної значимості ендотеліальних, імунозапальних, атерогенних механізмів, особливостей чинників ризику, клінічних проявів хронічної постінфарктної аневризми серця ...

98,00 грн. До кошику або Відкласти
Ураження нирок при ревматичних захворюваннях: Навч. посібник

Ураження нирок при ревматичних захворюваннях: Навч. посібник

144  с., 145х215, М'яка  обкл.

Видання є першою в Україні спробою системно висвітити найважливіші психологічні, психіатричні та психокорекційні аспекти перинатального періоду. Охоплено період від зачаття до раннього постнатального періоду, проаналізоване зміни, які відбуваються в житті жінки, її сімейного середовища. Описані закономірності формування особистості немовляти залежно від перебігу перинатального періоду. Для лікарів-психіатрів, клінічних психологів, психотерапевтів, гінекологів, ...

104,00 грн. До кошику або Відкласти
Новітні ендогенні регенераторні біологічні імуномодульовані середники: теорія, клінічна практика й перспективи препаратів класу

Новітні ендогенні регенераторні біологічні імуномодульовані середники: теорія, клінічна практика й перспективи препаратів класу "Ербісол" у стомат.

250  с., М'яка  обкл.

Застосування в широкій клінічній практиці новітнього класу ендогенних регенераторі™ біологічних імуномодуляторів вже має більше ніж 20-річний досвід. Завдяки оригінальному механізму дії українських препаратів ЕРБІСОЛ®, ЕРБІСОЛ® Екстра та ЕРБІСОЛ1 УЛЬТРАфарм інтерністи отримали унікальну можливість нормалізувати репаративно регенераторний потенціал тканин та органів у межах еволюційно сформованих механізмів. У монографії викладено основні механізми ...

116,00 грн. До кошику або Відкласти
Как надо жить

Как надо жить

188  с., 100х210, М'яка  обкл.

110,00 грн. До кошику або Відкласти
Діагностика та лікування ревматичних захворювань

Діагностика та лікування ревматичних захворювань

372  с., 145х200, М'яка  обкл.

У навчальному посібнику представлено класичні та сучасні відомості про етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, алгоритми діагностики і лікування ревматичних захворювань. Видання розраховане на терапевтів, лікарів загальної практики - сімейної медицини, ревматологів, ортопед-травматологів, слухачів курсів спеціалізації та передатестаційних циклів, лікарів-інтернів та студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівня ...

168,00 грн. До кошику або Відкласти
Практическая оптометрия для офтальмологов

Практическая оптометрия для офтальмологов

124  с., 145х200, М'яка  обкл.

В книге рассматриваются пути решения современных проблем зрительной системы человека с позиций эргономической физиологии зрения и оптометрии, опирающиеся на обширный пласт знаний, накопленных в отечественной и мировой литературе, и результаты собственных исследований. Обобщен многолетний опыт автора в области охраны зрения, диагностики и лечения зрительных расстройств. Книга адресована врачам-офтальмологам и оптометристам. ...

64,00 грн. До кошику або Відкласти
Резистентные депрессии. Практическое руководство

Резистентные депрессии. Практическое руководство

400  с., 145х200, М'яка  обкл.

В книге изложены принципы профилактики, диагностики и лечения терапевтически резистентных депрессий (ТРД). Описаны механизмы формирования терапевтической резистентности, объяснены принципы ее профилактики, методы дифференциальной диагностики. Подробно охарактеризованы фармакологические свойства антидепрессантов, как наиболее важных терапевтических агентов при лечении депрессий и, в частности ТРД. Разобраны возможные схемы комбинирования антидепрессантов различных групп, а также ...

150,00 грн. До кошику або Відкласти
Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання

Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання

212  с., 145х200, М'яка  обкл.

Навчальний посібник висвітлює питання захворювань бронхолегеневої системи. Нині діагностика та лікування пацієнтів із захворюваннями органів дихання є значною проблемою сучасної охорони здоров'я. Це обумовлено широкою розповсюдженістю бронхолегеневої патології за наявності тенденції до сповільненої маніфестації та діагностикою на стадії легеневого серця. Автори систематизують сучасні уявлення про етіологію, патогенез, діагностику, семіотику і ...

98,00 грн. До кошику або Відкласти
Гипперчуствительность к лекартственным препаратам. Руководство для врачей

Гипперчуствительность к лекартственным препаратам. Руководство для врачей

288  с., 145х200, М'яка  обкл.

Руководство посвящено актуальной проблеме современной медицины — лекарственной аллергии. В нем на современном теоретическом и клиническом уровнях рассмотрены вопросы этиологии и патогенеза гиперчувствительности к лекарственным ...

139,00 грн. До кошику або Відкласти
товари 1 - 30 з 59 Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність